חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תביעה נגד קרן פנסיה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

תביעה נגד קרן פנסיה המכונה תביעת פנסיית נכות תוגש במקרה שהעמית (המבוטח) איבד אתִ כושר עבודתו. חלק ניכר מהציבור מבוטח כיום באמצעות קרנות הפנסיה. אומנם בדרך כלל דמי הניהול בקרנות הפנסיה נמוכים יותר מאשר בביטוחי המנהלים אולם בקרנות הפנסיה קיימות הוראות אשר במקרים רבים מרעות את מצבו של העמית ביחס למבוטח בביטוח מנהלים.

לעורך דין יואב רונקין ניסיון של 20 שנה בתביעות נגד חברות ביטוח ונגד קרנות פנסיה. אם עליכם להגיש תביעה נגד קרן פנסיה או אובדן כושר עבודה פנסיה צרו איתי קשר ונתאם פגישה להערכת סיכויי התביעה 03-6952017.

מהי קרן פנסיה ?

בניגוד לחברת ביטוח בה לכל מבוטח יש ביטוח עצמאי נפרד בקרן פנסיה החסכון הנו קולקטיבי. המצטרפים לקרן פנסיה נקראים "עמיתים". הכספים שמופרשים על-ידי העמיתים נצברים בקופה כללית משותפת ולא בחשבון אישי. החברה המנהלת של הקרן משקיעה את הכסף.

למעשה קרן הפנסיה הנה סוג של ביטוח עצמי שהעמיתים עושים לעצמם. אלפי עמיתים מפרישים מידי חודש לקופה משותפת. מתוך קופה זו משלמים העמיתים את הפנסיה לפורשים או את פנסיית הנכות לעמיתים שאיבדו את כושר עבודתם.

החברות בקרן פניסה הנה למעשה סוג של ערבות ההדדית. תשלומי הפנסיה מבוססים על ההפרשות שביצע העמית במשך התקופה בה היה חבר בקרן אך תלוים גם במצב האקטוארי של הקרן. כך, אם הוגשו לקרן תביעות רבות יש פחות כסף בקופה והעמיתים יקבלו סכומים נמוכים יותר.

בחברת הביטוח המסמך שמסדיר את ההתקשרות בין הצדדים הנו פוליסה שהנה חוזה. בקרן פנסיה הכללים נקבעים בתקנון.

החסרון בקרן פנסיה הנו שאת התקנון ניתן לשנות ללא הסכמת העמית.

העמית משלם לקרן הפנסיה דמי ניהול על הפקדות חודשיות ודמי ניהול על סך החיסכון שצבר.

תביעה נגד קרן פנסיה

תביעה נגד קרן פנסיה – אובדן כושר עבודה

כאמור העמית מפריש מידי חודש כספים לקרן פנסיה. אם העמית איבד את כושר עבודתו הוא רשאי להגיש לקרן תביעה לפנסיית נכות. תביעת אובדן כושר עבודה פנסיה הנה למעשה תביעת פנסיית נכות. קרן הפנסיה תשלם לו 75% מהשכר המבוטח כפוף למסלול הביטוח שבחר, גובה ההפרשות שביצע ואחוזי הנכות שנקבעו לו. כמו כן, קרן הפנסיה תמשיך להפריש עבור העמית את החסכון לפנסיה.

מתי יש להגיש את התביעה ?

קרן הפנסיה תשלם את הקצבה לעמית שהיה במצב של אי כושר עבודה העולה על 90 ימים. לכן, יש להגיש את התביעה לאחר 90 ימים. כיום בתקנונים תביעת העמית מתיישנת תוך 3 שנים מיום שחלה. אם העמית הפסיק להפריש לקרן הפנסיה וחלפו מעל 3 שנים תביעתו תתיישן.

אלו מסמכים יש לצרף לתביעה נגד קרן הפנסיה ?

יש לצרף לתביעה את המסמכים הבאים:

  • טופס תביעה שאותו ניתן להוריד מאתר הקרן.
  • מסמכים רפואיים רלוונטיים כולל אישורי אי כושר עבודה.
  • כתב ויתור על סודיות רפואית חתום.
  • עותק תעודת זהות.
  • 12 תלושי שכר אחרונים.
  • טופס 101 (גם אותו ניתן להוריד מערכת התביעה של הקרן).
  • המחאה או אישור ניהול חשבון של העמית.
  • אישור תקופת דיווח ומעסיקים של הביטוח הלאומי (ניתן להוריד מאתר ביטוח לאומי).

הכרעה בתביעת פנסיית נכות

לאחר שהעמית ימציא את התביעה היא תיבדק ע"י רופא הקרן. אם הקרן דוחה את תביעתו של העמית אז הוא רשאי לערער על ההחלטה בפני ועדה רפואית נוספת וזאת בניגוד להליכים מול חברות ביטוח שבהם המבוטח רשאי להגיש תביעה לבית המשפט.

ייצוג בוועדה רפואית על-ידי עורך דין פנסיה

חשוב מאוד שהעמית יעשה כל שביכולתו בכדי למקסם את הסיכוי להצליח בוועדה כי אפשרויות הערעור על הוועדה הנן מוגבלות. לכן, חשוב מאוד שהעמית ייוצג בוועדה על-ידי עורך דין פנסיה.

בוועדת הערר יושבים שלושה רופאים שאחד מהם יכול להיות מומחה מטעם העמית. העמית ובא כוחו יטענו בוועדה את טענותיהם, העמית ייבדק ע"י הרופאים ותינתן החלטה. הוועדה יכולה לקבל את הערר או לדחותו. הוועדה רשאית לקבוע גם שהעמית מצוי באובדן כושר עבודה חלקי.

יצוין שבמסגרת סמכותה רשאית הוועדה לדון האם אי הכושר קשור למצב רפואי קודם. בקרן הפנסיה קיימת תקופת אכשרה של 60 חודשים. אם העמית איבד את כושר עבודתו בתוך תקופה זו עקב מצב רפואי שהיה קיים לפני הצטרפותו הקרן תדחה את תביעתו. למידע נוספת ראו תקופת אכשרה.

תביעה נגד פנסיה על תקופת אכשרה

חלק גדול מהמחלוקות בתביעת פנסיית נכות מתעוררות עקב השאלה האם אי הכושר נובע ממחלה קודמת. על-פי הפסיקה מספיק שלעמית היו סימפטומים של המחלה לפני שהצטרף לקרן על מנת שהקרן תהיה רשאית לדחות את תביעתו. כלומר אין הכרח שלעמית תהיה מחלה מאובחנת לפני ההצטרפות. משרדנו טיפל בתביעות רבות נגד קרנות הפנסיה בשאלת תקופת האכשרה.

אובדן כושר עבודה פנסיה ופנסיית נכות

ישנם עובדים שמבוטחים גם בביטוח מנהלים וגם בקרן פנסיה. כלומר חלק מההפרשות מהשכר מבוצע לקרן הפנסיה וחלק לחברת הביטוח. במקרה של אובדן כושר עבודה הם זכאים לפיצוי גם מקרן הפנסיה וגם מביטוח המנהלים אך בתנאי שהקצבה משני המקורות לא תעלה על 75% מהשכר. חברת הביטוח וקרן הפנסיה הם שני גופים נפרדים. החלטה בתביעה של אחד מהם אינה מחייבת את הגוף השני. על העובד להיות ער שהוא מבוטח בשני גופים נפרדים ושעליו להגיש לכח אחד מהם תביעה נפרדת.

ערעור על וועדה רפואית של קרן פנסיה

על החלטת הוועדה הרפואית הנוספת ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה ובשאלות משפטיות בלבד. כלומר בית הדין לא יבדוק האם ההחלטות בתחום הרפואה של הוועדה הינן נכונות או לא. בית הדין יכול לבחון האם הוועדה התייחסה לכל הפגיעות או המחלות שהוצגו בפניה, האם הוועדה בדקה והתייחסה מסמכים רפואיים שהוצגו בפניה וכיוצ"ב. ככל שבית הדין ימצא שנפל פגם כלשהו בעבודת הוועדה הוא יורה על בדיקה נוספת בוועדה.
קיימים הבדלים נוספים רבים בין ניהול תביעה כנגד חברות ביטוח לבין התמודדות מול קרנות פנסיה ולכן טרם נקיטת הליכים מוטב להתייעץ עם עורך דין פנסיה המתמחה בתביעות כנגד קרנות פנסיה.

כמובן שאין להתבסס על המאמרים ויש לקבל ייעוץ פרטני טרם ביצוע פעולה כלשהי. לשם כך אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח להיפגש עמכם.

עורך דין פנסיית נכות

הגשת תביעת פנסיית נכות דורשת מומחיות מיוחדת. על עורך הדין להכיר היטב את תקנון הקרן ואת הפסיקה. אם בכוונתכם להגיש תביעת פנסיית נכות חשוב שתעשו זאת עם עורך דין שמתמחה בתביעות פנסיית נכות. למשרדנו ניסיון רב בתחום.

חקיקה ומידע נוסף:

מידע ונהלים:רשות שוק ההון
חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)החוק
חוק הפיקוח  על שירותים פיננסים (ביטוח)החוק
צו הרחבה לביטוח פנסיוני במשקהצו
צו הרחבה הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוניהצו

אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר עוד היום 03-6952017
ונשמח לעמוד לרשותכם, או למלא טופס צור קשר:

דילוג לתוכן