חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תאונה עם רישיון שלא חודש

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מה קורה במקרה של תאונה עם רישיון נהיגה שלא חודש ? עברתם תאונת דרכים וברצונכם לתבוע את ביטוח החובה שלכם. פתאום גיליתם ששכחתם לחדש את רישיון הנהיגה. האם במקרה זה ניתן בכל זאת לקבל פיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו לכם מביטוח החובה ? ואם פגעתם במישהו אחר, האם חברת הביטוח תכיר בכיסוי הביטוחי ? במאמר זה נסביר על נושא חשוב זה של תאונות עם רישיון נהיגה שלא חודש, או פקע.

תאונת דרכים עם רישיון נהיגה שלא חודש

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, קובע בסעיף 7 נפגעים אלה אינם זכאים לפיצויים לפי חוק זה:
(3) מי שנהג ברכב כשאין לו רשיון לנהוג בו, למעט רשיון שפקע מחמת אי תשלום אגרה או מחמת הגבלה שהוטלה לפי פרק ו'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967;
כלומר לפי סעיף זה מי שנפגע בתאונת דרכים אינו זכאי לפיצוי לפי חוק זה למעט מי שנהג עם רישיון נהיגה שפקע מחמת אי תשלום אגרה (כלומר לא חודש). האם זה אומר שנהג עם רישיון נהיגה שלא חודש יהיה זכאי לפיצוי גם אם הוא לא היה בתוקף מספר שנים ? התשובה לך תלויה בנסיבות.

ידיעת הנהג על השלילה

כאשר הנהג יודע שרישיונו נשלל או לא חודש חברת הביטוח לא תהיה חייבת בפיצוי. מנגד, חברת הביטוח תהיה חייבת בתשלום אם בזמן התאונה הנהג לא היה מודע לשלילת רישיון הנהיגה שלו.
אך זהו אינו התנאי היחיד. נשאלת השאלה – איזו תקופה יכול הנהג לנהוג ללא רישיון נהיגה בתוקף ובכל זאת לקבל פיצוי מביטוח החובה שלו.

כמה זמן יהיה כיסוי ביטוחי לנהג שנהג ללא רישיון בתוקף ?

בעבר בתי המשפט קבעו שאי חידוש רישיון נהיגה הינו פגם טכני ואינו שולל את כושרו של הנהג לנהוג. יחד עם זאת, בתי המשפט פסקו שאין זה אומר שלנצח יכול הנהג לנהוג ללא רישיון נהיגה בתוקף. בשלב כלשהו הפגם הטכני הופך להיות פגם מהותי. בתי המשפט פסקו שלאחר שנה אי חידוש רישיון הנהיגה מהווה פגם מהותי אך פסיקה זו התבססה בין היתר על תקנות שקבעו שלאחר שנה בעל הרישיון צריך לעבור מבחנים על מנת לחדש את הרישיון (תקנה 172 א' לתקנות התעבורה).

ברבות השנים תקנה זו בוטלה ולכן בתי המשפט האריכו את התקופה שבמהלכה ניתן לקבל פיצוי בעת תאונה עם רישיון שלא היה בתקף.
הרציונל הוא שבחלוף תקופה מסוימת, חידוש רישיון כמוהו כבקשה לרישיון נהיגה חדש. לכן, חידוש רישיון הנהיגה לאחר שחלפה תקופה ארוכה מחייב עמידה במבחנים ובבדיקות, או לחילופין, קבלת פטור לפי שיקול דעתה של רשות הרישוי.

התקופה במהלכה ניתן לנהוג ללא רישיון נהיגה בתוקף עקב אי חידושו וללא ידיעת הנהג תלויה בנסיבות כל מקרה ומקרה.

בשנת 2021, תוקנה פוליסת הביטח התקנית המחייבת את חברות הביטוח.
הפוליסה קבעה בסעיף 8

רישיון נהיגה
(א) מבטח פטור מחבותו לפי פוליסה זו אם הנוהג ברכב לא היה בעל רישיון נהיגה בר-תוקף בישראל לנהיגת כלי רכב מסוג כלי הרכב המבוטח, ובאופנוע – בעל רישיון נהיגה בדרגה המתאימה לנפח המנוע או הספקו; לעניין סעיף קטן זה לא יראו הפרה של תנאי מתנאי רישיון הנהיגה כנהיגה בלא רישיון נהיגה בר-תוקף.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1) המבטח לא יהיה פטור מחבותו לפי פוליסה זו אם הנוהג ברכב היה בעל רישיון נהיגה בר-תוקף כאמור בסעיף קטן (א), במועד כלשהו במשך 120 החודשים שקדמו למועד קרות תאונת הדרכים, ובלבד שבעת קרות מקרה הביטוח התקיים אחד מאלה:
(א) הנוהג ברכב לא היה פסול מלקבל או מלהחזיק ברישיון נהיגה כאמור לפי הוראות שבחיקוק, פסק דין, החלטות בית משפט או רשות מוסמכת אחרת, למעט החלטה שניתנה מכוח חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, ותקנות שהוצאו מכוחו ופקיעת תוקפו של רישיון מחמת אי-תשלום אגרה;
(ב) הנוהג ברכב לא היה צריך לעמוד לפי הדין באחת מהדרישות האלה כדי לקבל רישיון נהיגה: מבחן נהיגה עיוני, מבחן נהיגה מעשי, בדיקות רפואיות כולל יכולת קוגניטיבית ובדיקת שימוש בסמים;

כלומר הפוליסה מאריכה את התקופה שבמהלכה היה המבוטח בעל רישיון תקף ל 120 חודשים. חברת הביטוח תהיה פטורה אם הנהג לא היה פסול מלקבל רישיון נהיגה ואם חידושו היה מצריך מבחנים או בדיקות רפואיות.
על חברת הביטוח יהיה להוכיח שחידוש הרישיון היה מותנה במבחנים או בדיקות כלשהן.

פתרון נוסף

כל האמור מתייחס לתביעות ביטוח חובה בהן הנפגע מבקש לתבוע את ביטוח החובה שלו. אך אם אין כיסוי ביטוחי למרות האמור לעיל (כלומר להתגבר על הפגם הטכני) בנסיבות מסוימות יכול הנפגע לתבוע א ביטוח החובה של הרכב שפגע בו. אם הנהג של הרכב השני אשם בתאונה אז פתוחה בפני הנהג הנפגע לתבוע בתביעת נזיקין רגילה.

סיכום תאונה עם רישיון נהיגה שלא חודש או פקע

אם הייתם מעורבים בתאונת דרכים ורישיון הנהיגה שלכם לא חודש או פקע בעת התאונה אין זה אומר שאתם לא זכאים לפיצוי. ככל שמשך הזמן שבו היה רישיון הנהיגה לא בתוקף קצר יותר כך יגדל הסיכוי שתביעתכם תוכר, ובלבד שלא ידעתם שרישיונכם אינו בתוקף. במקרים מסוימים ניתן להגיש תביעה נזיקית במקום לתבוע את ביטוח החובה.
להתייעצות צרו עמנו קשר בטלפון 03-6952017 או מלאו טופס צור קשר.

דילוג לתוכן