חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

זכות החזרה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מתי קרנית רשאית לחזור בתביעה אל הבעלים של כלי רכב חסר ביטוח לאחר ששילמה פיצוי לאדם שנפגע מאותו כלי רכב ?

כאמור קרנית היא גוף ממשלתי אשר מעניק פיצוי לנפגעים במצבים של תאונות ללא ביטוח חובה. על-פי החוק, בתנאים מסוימים, קרנית רשאית לתבוע מנהג הרכב, מבעל הרכב, וממי שהתיר את הנהיגה ללא ביטוח, החזר בגין הפיצוי ששולם לנפגע. פסק הדין בת.א. 75811-12-19 קרנית נ' משה חזן ואח' דן במקרה שבו בעל כלי הרכב מכר את הרכב לפני התאונה וטרם השלים את העברת הבעלות. בפסק הדין עלתה השאלה האם קרנית רשאית להיפרע גם מהנתבע שמכר כאמור את רכבו.

הוכחת בעלות על כלי הרכב

בפסק הדין נקבע שהבעלות בכלי הרכב (במקרה זה האופנוע) לא הועברה על שמו של הנהג על מנת להבריח נכסים מנושיו של הנהג.
כמו כן נקבע שעל-פי גרסת הנתבעים הסתבר שבעת התאונה לא שולמה מלוא התמורה בגין רכישת האופנוע על כן מדובר בעסקה שלא הושלמה. מהטעם הזה הרי שהמוכר נחשב עדיין כבעלים של האופנוע.

בית משפט פסק:

"בענייננו גם אם נניח שהחזקה ברכב וזכות השימוש נמסרו לנהג, נקל לקבוע שהבעלות נותרה בידי הבעלים הרשום, שכן הלכה למעשה הסכימו הנתבעים על תניית שימור בעלות, לפיה הבעלות באופנוע תעבור רק לאחר תשלום מלוא הסכום בעבורו. בהקשר זה, לא בוצעה מסירה של האופנוע במובן הוראות סעיף 33 לחוק המכר הקובע, שהבעלות בממכר עוברת לקונה במסירתו אלא אם הסכימו הצדדים על מועד אחר או דרך אחרת להעברת הבעלות. בענייננו הסכימו הצדדים על מועד אחר ודרך אחרת: הצדדים הסכימו שרק עם תשלום החוב בעבור האופנוע יעבור הרכב לבעלות הנהג."

"יתירה מזו, בנסיבות שהוכחו די בבעלות הרשומה במשרד הרישוי על מנת לענות להגדרת "בעל הרכב" שבסעיף 7(6) לחוק הפיצויים.
בית המשפט עמד על כך שאמנם רישום בעלות של כלי רכב במשרד הרישוי הוא דקלרטיבי בלבד (רע"א 7161/08 המוסד לביטוח לאומי נ' הראל חברה לביטוח [פורסם בנבו] (2.6.11)) אך הוסיף וקבע שקביעה זו רלוונטית במישור הקנייני ואין להחילה במקרים כגון זה שלפנינו. שכן כאמור, מתן פרשנות לפיה יש לבחון בעלות בפועל ואין די ברישום הבעלות בלבד במשרד הרישוי אינה מתיישבת עם לשון הסעיף ותרוקן למעשה את התיבה "בעל הרכב" מתוכן.
בשורה של פסקי דין מנחים, נדונה משמעות הבעלות ברכב, ומשקלה אגב ההכרעה האם לבעלים אחריות כלפי קרנית. בית המשפט שב וקבע את המשמעות המהותית, של הבעלות כדי לבסס אחריות נגד קרנית כך לדוגמא ברע"א 4917/12 גיא המוביל באשדוד בע"מ נ' קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים [פורסם בנבו] (28/8/12), אושרר פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב אשר קבע שדי בכך שחברה נרשמה כבעלת רכב שהיה בחזקתו של אחר כדי לבסס נגדה חבות כלפי "קרנית". בעניין עוזי אברהם, נקבע, כמצוטט לעיל, שמטרת חוק הפיצויים אינה להגן על בעל הרכב או על המשתמש בו כי אם על הנפגע. יש אינטרס ציבורי להבטיח ש"קרנית" תוכל לקבל החזר של מלוא הסכומים שנאלצה לשלם בגלל מחדל של בעל הרכב ושל המשתמש בו. בהלכה מנחה שנקבעה בעניין יעקובי, הכריע בית המשפט שאת המונח "בעל הרכב" לעניין חוק הפיצויים יש לפרש כבעליו הרשום של הרכב במשרד הרישוי, שכן פרשנות אחרת לפיה יש לבחון בעלות בפועל, מרוקנת למעשה מונח זה מתוכן, שכן מה בין "בעל רכב בפועל" לבין "מחזיק"?. עוד נקבע שם ש"מעת שהסכים פלוני לרישומו כבעלים ובעת שהוא יודע שצד שלישי נוהג בכלי הרכב, עליו לוודא שאכן קיים ביטוח לכלי הרכב".

יסוד האשמה

על-פי הפסיקה, בית משפט יחייב את בעלי הרכב לפצות את קרנית אם הוא אשם בכך שלרכב לא היה ביטוח בעת התאונה. נקבע- "בשלל פסקי דין התייחס בית המשפט לאשמו של מתיר השימוש ברכב, וקבע שאשם זה מתבטא גם בידיעה, בפזיזות, בעצימת עיניים ואפילו ברשלנות בכל הנוגע לשימוש ברכב ללא כיסוי ביטוחי."
במקרה זה בית משפט פסק שבעל האופנוע אשם בכך שלא דאג ולא ווידא שלאופנוע יהיה ביטוח חובה.

"בנסיבות אלה, דבק במעשיו של הבעלים אשם, בידיעה ברורה ולפחות בעצימת עיניים, בכך שהתיר לקונה פוטנציאלי לנהוג באופנוע בלא שטרח לוודא קיומו של ביטוח תקף. על הבעלים היה לדאוג שמתן הרשות לשימוש באופנוע הנמצא בבעלותו, אגב עסקת מכר שתושלם בעתיד לפי גרסתו, ייעשה תחת קיומו של ביטוח חובה תקף. הבעלים לא עשה כן, שכן סביר לקבוע שגם הוא עצמו נהג באופנוע ללא ביטוח. מדובר בהתנהלות בלתי חוקית, בלתי ראויה, ומכל בחינה הטלת האחריות נוכח התנהלות זו מתחייבת מן הדין."

לסיכום

אם אתם בעלים של כלי רכב ובכוונתכם למכור אותו יש לוודא שהבעלות תירשם על שם הקונה במשרד הרישוי. מומלץ מאוד לא לתת לקונה את כלי הרכב עד העברת הבעלות ולוודא שלרכב יש ביטוח חובה.
אם קרנית הגישה נגדכם תביעה צרו עמנו קשר ונבדוק האם ניתן להתגונן מפני התביעה. ניתן להתקשר לטלפון 03-6952017, או למלא טופס צור קשר.

דילוג לתוכן