עורך דין תאונות עבודה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

עו"ד יואב רונקין, עורך דין תאונות עבודה, ייצג נפגעים רבים בתאונות עבודה אשר זכו בפיצויים בסכומים ניכרים. למשרד ניסיון של 20 שנה בייצוג נפגעי תאונות עבודה. עברתם תאונת עבודה ? צרו עמי קשר ואסייע לכם לקבל פיצוי גבוה 03-6952017.

הניסיון הרב שצברנו במשך השנים מסייע לנו להשיג לנפגע את הפיצוי המרבי. אנו מלווים את לקוחותינו לממש את זכויותיהם בתביעה כנגד המעסיק. כמו כן מייצגים בתביעות כנגד ביטוח לאומי וחברות הביטוח.

ייצוג נפגעי תאונות עבודה

עורך דין תאונות עבודה יכול לסייע לכם לקבל פיצויים מקסימאליים. לעיתים פנייה למשרד העבודה לחקירת התאונה יכולה לסייע לתביעה. קיימים חוקים ותקנות המיוחדים לתחום בטיחות בעבודה שעורך הדין מכיר. כמו כן, יש חשיבות לייצוג הנפגע גם בביטוח הלאומי ע"י עורך דין לנפגעי עבודה אשר מכיר את הליכי הביטוח הלאומי.

עובדים רבים אינם מודעים לזכויות המגיעות להן ממעבידם ומהמוסד לביטוח לאומי. לעתים פגיעת העובד בתאונה הינה כה קשה אשר יש בה בכדי לגדוע את מקור פרנסת העובד. אם נפגעתם בתאונת עבודה פנו אלינו מיד לאחר התאונה.

כאשר עובד נפגע בתאונת עבודה לרוב הוא זכאי לקבל פיצויים ממספר מקורות. פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי, מהמעביד ומחברות הביטוח. לעתים יש לעובד פוליסות ביטוח אשר מקנות פיצויים כגון פוליסת אבדן כושר עבודה ופוליסת תאונות אישיות.

מתי עובד זכאי לקבל פיצוי מהמעביד?

לא כל תאונה במהלך העבודה מקנה לעובד זכות לקבל פיצויים מהמעביד. על-מנת שתקום זכות לפיצויים על העובד להוכיח שהמעביד התרשל ולא סיפק לעובד סביבת עבודה בטוחה. יצוין כי מאחר ומאזן הכוחות בין העובד לבין המעביד אינו שווה, בתי המשפט נוהגים להטיל אחריות רחבה על המעביד.

לשם הדוגמה, קיימת עילת תביעה נגד מעביד בגין רשלנות במקרים הבאים:

 • העובד נפגע עקב סביבת עבודה לא בטוחה. למשל נפילה מפיגום שבור, נפילה בעת עבודה בגובה, פגיעה מציוד כבד שנפל.
 • כלי עבודה שאינם בטיחותיים. כלי עבודה שאינם מגודרים כראוי.
 • המעביד לא סיפק לעובד הדרכה כיצד לבצע את העבודה בצורה בטוחה.
 • פגיעה בעת הרמת משא כבד. אי הקפדה על הוראות בטיחות בעבודה בחומרים מסוכנים וכיוצ"ב.
 • המעביד לא פיקח שהעובד מקיים את הוראות הבטיחות.
עורך דין תאונות עבודה

 

מה לעשות לאחר תאונת עבודה ?

אם נפגעתם בתאונת עבודה, במקביל לפנייה לעורך דין המתמחה בתאונות עבודה, מומלץ לבצע את הפעולות כדלקמן:

 • לצלם את המפגע ואת סביבת העבודה (ולשמור את הצילום המקורי).
 • לרשום את פרטי העדים לתאונה. כולל שם, כתובת, טלפון, ואם ניתן מספר תעודת זהות.
 • להודיע למעביד מיד על התאונה באופן שניתן לתיעוד.
 • לפנות מיד לקבלת טיפול רפואי ולפרט באופן מדויק כיצד אירעה התאונה. בתי המשפט מייחסים חשיבות לתיעוד במסמכים הרפואיים.
 • לקבל מהמעביד טופס בל 250.

תאונת עבודה בביטוח הלאומי

בתביעה נגד ביטוח לאומי עקב תאונת עבודה אין צורך להוכיח כי המעביד התרשל. אולם, יש להוכיח כי העובד נפגע עקב העבודה. אם מדובר על תאונת דרכים שאירעה במהלך העבודה (או בדרך לעבודה ומהעבודה לבית) תוכר בביטוח הלאומי. תאונה ממפגע חיצוני במהלך העבודה כגון נפילה במדרגות, פגיעה מכלי עבודה וכיו"ב יוכרו ע"י ביטוח לאומי.

המחלוקת מול ביטוח לאומי מתעוררת כאשר הקשר בין הפגיעה לתנאי העבודה אינו ברור. כך במקרים של אירוע מוחי או התקף לב בשל כעס או התרגזות במהלך העבודה. במקרים רבים ביטוח לאומי לא יכיר בתאונה ויהיה על העובד להגיש תביעה בבית הדין לעבודה. למידע נוסף לגבי תביעות מול ביטוח לאומי ראו עורך דין ביטוח לאומי.

לאחר התאונה על העובד להגיש לביטוח לאומי את הטפסים הבאים:

 • בל 250
 • תביעה לתשלום דמי פגיעה. על המעסיק לחתום גם על טופס זה.
 • אם הנפגע סבור שיש לו נכות הוא יכול להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות.

להלן קישור לטפסי תביעה בביטוח לאומי: טפסים ביטוח לאומי תאונת עבודה

התיישנות תאונות עבודה

תביעה לביטוח לאומי יש להגיש תוך 12 חודשים מיום התאונה. הגשת תביעה באיחור אינה גורמת להתיישנות אך עלולה להפחית מסכום הפיצוי שהנפגע יקבל. תביעה נגד המעסיק מתיישנת תוך 7 שנים מיום התאונה. מומלץ להגיש את התביעה כשנה לאחר התאונה ולא להמתין מס' שנים.

שכר טרחה עורך דין תאונות עבודה

כאשר מדובר על שכר הטרחה שתידרשו לשלם לעורך דין ניתן לחלק זאת לשני הליכים. ייצוג בביטוח לאומי ותביעה נגד המעסיק. שכר הטרחה המקסימאלי לייצוג נפגעים בביטוח לאומי קבוע בחוק. 

לגבי תביעה נגד המעביד בדרך כלל שכר הטרחה שעורך דין לענייני תאונות עבודה מקבל נע בין 15% ל- 17.5% בצירוף מע"מ מהפיצוי שתקבלו.

ההבדלים בין הגשת תביעה נגד מעסיק לבין הגשת תביעה לביטוח לאומי

כאמור כאשר מדובר בתאונת עבודה יש להגיש את התביעה גם לביטוח לאומי וגם כנגד המעסיק (אם יש רשלנות). סיכמנו את ההבדלים בין השניים בטבלה:

הנושאתביעה נגד מעסיקתביעה לביטוח לאומי
מועד הגשת התביעהיש להגיש תוך 7 שנים מיום התאונה אחרת התביעה מתיישנת.יש להגיש תוך שנה מיום התאונה אחרת סכום הפיצוי עלול להיות מופחת עקב שיהוי.
לאן מוגשת התביעהלבית משפט שלום או מחוזי לפי שיעור הנזק.לביטוח לאומי, ערר ראשון לוועדת ערר בביטוח לאומי, וערעור על וועדת ערר בנושאים משפטיים לבית הדין לעבודה.
צירוף חוות דעת רפואיתחובה לצרף חוות דעת מומחה אם טוענים לנכות עקב התאונה.לא חובה.
קיזוזיקזזו מהפיצוי את תגמולי הביטוח הלאומי. אם לא תוגש תביעה לביטוח הלאומי יבוצע קיזוז רעיוני.אין קיזוז. המבוטח יכול להמשיך לעבוד ועדיין יהיה זכאי למענק או לקצבת נכות מעבודה.
שכר טרחהאין הגבלה. מקובל לשלם 17.5% + מע"מ מתוך הפיצוי.שכר טרחה מקסימאלי קבוע בחוק. עורכי דין רשאים לגבות 17% + מע"מ מהמענק ואם משולמת קצבה מתוך 60 קצבאות.

חשיבות ייצוג ע"י עורך דין תאונות עבודה

ניהול תיק של תאונת עבודה מחייב ידע משפטי בתחומים נוספים. במקרים רבים תהיה מעורבות של הליכי ביטוח לאומי, דיני עבודה, ותביעות ביטוח חבות מעבידים. לעיתים טרם תחילת הטיפול המשפטי אנו רואים שהמעסיק לא ביצע את הביטוחים הנדרשים לעובד. לעיתים עולה שקיימת בעיה עם הביטוח שבוצע לעובד. במקרים אלו אנו מגישים תביעות נגד המעביד, נגד סוכן הביטוח וכיוצ"ב. לכן דרוש לכם עו"ד תאונות עבודה בכל התחומים הרלוונטיים לתביעה. בנוסף לא מומלץ לגשת לבד לוועדה רפואית של ביטוח לאומי. יש לוודא שלוועדה מוצגות כל הפגיעות הרלוונטיות לתאונה, שמוצגים כל האישורים הרפואיים וזאת על מנת לקבל את הנכות המקסימאלית. לעו"ד רונקין הצלחה רבה בפסקי דין תאונות עבודה.

אם נפגעתם בתאונת עבודה, אל תהססו וצרו עמנו קשר עוד היום 03-6952017.

אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר עוד היום
ונשמח לעמוד לרשותכם

הפיצויים בתאונות עבודה

עובד שעבר תאונת עבודה זכאי לקבל פיצויים. חשוב לפנות לעורך דין  מנוסה על מנת שישיג לכם פיצוי גבוה ככל הניתן. גובה הפיצוי בתאונת עבודה נקבע על-פי חומרת הפגיעה ונתוניו האישיים של הנפגע (שכר, גיל, מקצוע ועוד). חומרת הפגיעה נקבעת על-פי הנכות הרפואית שנגרמה לכם. הנכות הרפואית נקבעת על-ידי בית המשפט לאחר שבחן את קביעות המומחים הרפואיים שהובאו ע"י הצדדים. לעיתים בית משפט ימנה מומחה רפואי מטעמו. 

מהי תאונת עבודה

תאונת עבודה היא תאונה אשר מתרחשת במהלך העבודה. כולם מכירים את התאונות הרגילות כגון עובד שנפגע ממכונה במפעל, עובד שנפע בעבודות בניין, וכיצו"ב. אך תאונת עבודה יכולה גם להיגרם ממחלות אשר נבעו מלחץ נפשי או ממאמץ פיזי. לדוגמא עובד שנדרש להרים משא כבד במדרגות עובר התקף לב תוך כדי העבודה או זמן קצר לאחר סיומה. יתכן שהמאמץ החריג הוא זה שגרם להתקף או החיש אותו.

בכדי לזכות בתביעת תאונת עבודה יש להוכיח שהמעביד התרשל. הרשלנות יכולה להתבטא במספר אפשרויות. שימוש בכלי עבודה ללא מנגנון בטיחות או ללא הדרכה, היעדר שימוש במיגון, המעביד לא העביר הדרכה לעובד ולא פיקח על עבודתו ועוד. אם נותרתם עם שאלות פנו לעו"ד לתאונות עבודה.

תביעות תאונות עבודה

תביעה עקב תאונת עבודה מוגשת לבית משפט השלום או המחוזי. עורך הדין יגיש את התביעה לבית המשפט על-פי הערכתו האם הסכום שבית משפט יפסוק יעלה על 2.5 מיליון ש"ח (תוגש למחוזי) או פחות (שאז תוגש לבית משפט שלום). חשוב להקפיד ולנסח את כתב התביעה באופן שיכלול את כל הנתבעים האפשריים ועילות התביעה הקיימות. כמו כן, יש להקפיד ולצרף חוות דעת של מומחים בכל התחומים בהם נפגעתם.

אם נפגעתם בתאונת עבודה צרו עמנו קשר ונשיג לכם את הפיצוי המגיע לכם 03-6952017

תוכן עניינים

דילוג לתוכן