חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עורך דין תביעות ביטוח משכנתא

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

הלוואת משכנתא הינה הלוואה לטווח ארוך שרוכשי דירות רבים במדינת ישראל נוהגים לבקש מהבנקים לטובת קניית נכס למגורים או להשקעה – בין אם מדובר על בית, דירה, נכס מסחרי, נכס חקלאי ועוד. הלוואת המשכנתא מוחזרת לגוף המממן כתשלום חודשי מתחדש הנפרס לרוב לתקופה של שנים ארוכות. 

בדומה לכל נושא פיננסי אחר שאנו נדרשים לעסוק בו בחיינו הבוגרים, גם נושא המשכנתא כרוך בעניינים ביטוחיים. כאשר נוטלים הלוואת משכנתא, הבנקים למשכנתאות מחייבים את הלווים לרכוש פוליסת ביטוח משכנתא.

מטרתה של פוליסה זו היא להבטיח כי הגוף המלווה יקבל את כספיו בחזרה גם במקרה בו מי מהלווים ילך לעולמו בטרם תושלם השבת כספי ההלוואה, וגם במידה ויגרם נזק לנכס המשועבד כנגד המשכנתא. לאור מורכבותו הרבה של הנושא, עולה הצורך בשירותיו של עורך דין תביעות ביטוח משכנתא.

עורך דין המתמחה בביטוח משכנתא, מסייע לרוכשי הנכסים להבין את המשמעויות הנגזרות מתנאי הביטוח, ולמצות את זכויותיהם מול המבטחות במידה ועולה הצורך.

מי צריך ביטוח משכנתא?

ביטוח משכנתא נחוץ לכל אדם שקונה נכס מקרקעין בישראל ונוטל לשם כך הלוואת משכנתא מהבנק. ביטוח משכנתא נועד כאמור למנוע מראש מצבים שבהם לווים חייבים כספים לבנקים שלא ניתן להשיב בנסיבות של פטירת הלווה או נזק לנכס.

ביטוח משכנתא הוא לא רשות אלא חובה – לכן ההתייעצות עם עורך דין היא חשובה.

כפי שהזכרנו לעיל, פוליסת ביטוח משכנתא היא דרישת סף של הבנקים למשכנתאות, לכל לווה שמעוניין לקבל מהם הלוואת משכנתא. ביטוח משכנתא הוא הכרחי משום שזה מה שמבטיח לבנק שבמידת הצורך הוא יוכל לקבל את כספיו בחזרה על ידי תביעת ביטוח משכנתא.

ההתייעצות עם עורך דין תביעות ביטוח משכנתא, היא קריטית על מנת להבטיח שתנאי הביטוח אכן מספקים את המענה הנדרש להסרת אחריות מהמבוטח והעברתה למבטחת, במקרה שיעלה הצורך להפעיל את הפוליסה.

במה עוסק עורך דין תביעות ביטוח משכנתא?

תחום עיסוקו של עורך דין תביעות ביטוח משכנתא הינו מתן ייעוץ משפטי מקצועי, ליווי וייצוג של מבוטחים בביטוח משכנתא, כאשר הם נדרשים לתבוע את חברת הביטוח במידה ונגרם נזק למבנה או שאחד המבוטחים הלך לעולמו.

לאור העובדה שבנטילת הלוואת משכנתא מדובר על סכומים משמעותיים ביותר אותם חייבים המבוטחים לבנק המממן כנגד ביתם, ישנה משמעות רבה לניהול יעיל ומקצועי של תביעות ביטוח משכנתא.

סיוע של עורך דין תביעות ביטוח משכנתא הוא הדרך שלכם כמבוטחים להבטיח שלא תאבדו את בעלותכם על נכס הנדל"ן שברשותכם, גם במצבים הפחות צפויים בחיים.

עורך דין תביעות ביטוח משכנתא

תחום מומחיותו של עורך דין תביעות ביטוח משכנתא

תחום התמחותו של עורך דין תביעות ביטוח משכנתא הוא דיני הביטוח הנוגעים לשני סוגי הביטוחים שמהם מורכב ביטוח המשכנתא (אודותיהם נרחיב בהמשך המאמר), הם: ביטוח מבנה וביטוח חיים.

שני רכיבי הביטוח הללו יחדיו, נועדו כאמור, להבטיח לבנק שהוא יקבל מחברת הביטוח את כספיו במקרה שמי מהלווים ילך לעולמו טרום השלמת החזר ההלוואה, ומנגד – להבטיח ללווים שגם במידה ולא תהיה להם אפשרות להשיב את ההלוואה לבנק בנסיבות האמורות, חברת הביטוח שלהם תוכל להושיט להם יד כדי שלא יאבדו את הנכס שבבעלותם באופן אוטומי.

רכיבי ביטוח המשכנתא והפיצוי שהם מספקים למבוטח

ביטוח המשכנתא מורכב משני הביטוחים שאותם מנינו לעיל: ביטוח חיים וביטוח מבנה. ביטוח המבנה נועד להבטיח פיצוי במקרה של נזק שאירע לנכס הנדל"ן.

העלויות הנובעות מפגיעה במבנה יכולות בקלות רבה להגיע לסכומים גבוהים בסך עשרות אלפי ומאות אלפי שקלים, וזה עוד לפני העלות הכרוכה בכיסוי הנזק למבנה והעלות הנובעת מהפגיעה בערכו של המבנה.

כאשר עסקינן בביטוחי חיים, סכומי הפיצוי במקרה של פטירת המבוטח, הם גבוהים אף יותר ועשויים להאמיר גם לכדי מיליוני שקלים, בהתאם לכיסוי הנרכש ושוויה של המשכנתא.

מצבים בהם נדרשים שירותיו של עורך דין מהתחום

במצב של פטירה של מי מהלווים, טרום כיסויים המלא של תשלומי המשכנתא מול הבנק המלווה, יש צורך להפעיל את ביטוח החיים המהווה מרכיב בביטוח המשכנתא, על מנת שחברת הביטוח תכסה את חלק ההלוואה הנותר לאחר פטירתו של המבוטח.

המטרה היא למעשה למנוע מצב בו חוב המשכנתא עובר בירושה ליורשיו של המנוח, על ידי כך שהוא יועבר לטיפולה של חברת הביטוח.

כאשר יש קושי להפעיל את ביטוח החיים על ידי הגשת תביעת ביטוח משכנתא, עורך דין תביעות ביטוח משכנתא הוא הכתובת.

גם לשם רכישת הביטוח ובחינת התנאים המוצעים למבוטח הפוטנציאלי, מוטב להיעזר בעורך דין תביעות ביטוח משכנתא. זאת כדי לוודא מראש שהכיסוי המוצע הוא מיטבי ללא החרגות בעייתיות.

הדבר נכון גם בהקשר של ביטוח המבנה המהווה חלק מביטוח המשכנתא. משום שכל עוד חוב המשכנתא לא שולם במלואו לגוף המלווה, הנכס נותר בבעלות משותפת של הלווה והבנק, ולכן לבנק יש אינטרס שהבית או הדירה ישמרו במצב טוב.

במצב בו אירע נזק למבנה, ביטוח המבנה אמור לספק פיצוי לבנק על ירידת הערך של הנכס, אך לרוב הפעלת הביטוח מול המבטחת דורשת מעורבות של עורך דין תביעות ביטוח משכנתא, כדי להבטיח את מיצוי זכויותיהם של המבוטחים מול חברת הביטוח במלואן.

הגשת תביעת ביטוח משכנתא

כדי שהמבוטח בביטוח משכנתא יוכל לקבל פיצוי במקרה של נזקים שנגרמו לנכס שכנגדו נטל משכנתא או במקרה של פטירה של בן זוג או קרוב משפחה שנטלו עימו הלוואת משכנתא, יש צורך להגיש לחברת הביטוח המבטחת תביעת ביטוח משכנתא.

הגשת התביעה מתבצעת באמצעות הגשה של טופס תביעה לצד אישורים רלוונטיים ובהם מידע אודות מצבו המבני של הנכס בעקבות הנזק שאירע לו, או מסמך פטירה של הלווה – במקרה שעולה הצורך להפעיל את ביטוח החיים.

אולם יש להיות מודעים לכך שבנסיבות מסוימות הפיצוי מביטוח המשכנתא עשוי להיות בטל, ולכן יהיה צורך להוכיח שאכן התרחשו האירועים במסגרת התנאים שהפוליסה מכסה.

הסתייעות בשירותיו של עורך דין תביעות ביטוח משכנתא, רלוונטית מאוד במצב כזה.

ביטוח משכנתא כפול תשלום כפול ?

יתכנו מצבים שבהם למבוטח יש שני ביטוחי משכנתא על הנכס. זה יכול לנבוע עקב טעות. יתכן שהמבוטח ביקש להוזיל את הפרמיה ומצא ביטוח זול יותר אך בטרם הספיק לבטל את הביטוח הקודם הוא נפטר. האם יורשי המבוטח זכאים לקבל פיצוי כפול ? נניח שחברת הביטוח הראשונה סילקה את המשכנתא. מה יקרה עם תגמולי הביטוח של המבטחת השניה? מאחר וביטוח חיים משכנתא הוא ביטוח חיים אין מצב של כפל ביטוח. כלומר יש להתייחס לביטוח משכנתא כביטוח חיים רגיל. במקרה זה יורשי המבוטח אמורים לקבל את תגמולי הביטוח.

דחיית תביעה ביטוח משכנתא

סיבה שכיחה לדחיית תביעת ביטוח משכנתא הנה אי גילוי. כאשר לקוח חתם על הצהרת הבריאות הוא לא הצהיר כי הוא חולה או חלה במחלה כלשהי בעבר. עורך דין ביטוח עשוי להתמודד עם טענה זו במסגרת תביעת ביטוח משכנתא.

כאשר חברת הביטוח דחתה את בקשת הלקוח עורך דין ביטוח עשוי לטעון טענות לגיטימות כנגד חברת הביטוח.

טענות נגד דחיית תביעת ביטוח משכנתא

אם מיום שנכרת חוזה הביטוח ועד ליום שנפטר הלקוח חלפו למעלה משלוש שנים כדי שחברת הביטוח תוכל להיבנות על חריג מצב רפואי קודם היא חייבת להוכיח שאי גילוי המחלה נעשה בכוונת מרמה. נטל זה במקרים מסויימים קשה להוכחה.

אם הלקוח נפטר מסיבה שאינה קשורה למחלה ממנה סבל הלקוח ושעליה הוא לא הצהיר חברת הביטוח אינה זכאית להתנער מדרישת הלקוח.

אם עובד הבנק ידע שהלקוח סבל מהמחלה אז בית המשפט עשוי לראות בידיעת הבנק כידיעה של חברת הביטוח. הבנק פועל כסוכן ביטוח של חברת הביטוח ועל כן מוטלות עליו החובות אשר מוטלות על סוכן ביטוח על-פי החוק. מחדלי הבנק אשר הנו שלוח של חברת הביטוח מחייבים את חברת הביטוח. משרדנו עוסק בתביעה בה חברת הביטוח התנערה מלשלם את כספי המשכנתא בתירוץ כי המבוטח סבל ממחלה קשה טרם כריתת חוזה הביטוח. לאחר שהחלנו לעבוד על התיק הצלחנו לאתר מסמכים המצויים בתיק המשכנתא בהם צוין כי הלקוח קיבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת נכות. כלומר הבנק ידע שהלקוח סובל ממחלה קשה. במקרה זה לאחר שהגשנו תביעה נגד הבנק וחברת הביטוח הושגה פשרה להפחתת סכום המשכנתא ב- 500,000 ש"ח.

להגשת תביעת ביטוח משכנתא והתייעצות צרו קשר דרך האתר, או התקשרו לעורך דין יואב רונקין 03-6952017.

למאמרים נוספים: עורך דין ביטוח

דילוג לתוכן