חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תביעה נגד סוכן ביטוח

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מרבית הביטוחים מבוצעים באמצעות סוכן הביטוח. מהי רשלנות של סוכן הביטוח ומתי ניתן להגיש תביעה נגד סוכן ביטוח ?

תוכן עניינים

מקרים נפוצים של תביעה נגד סוכן ביטוח

מידע אשר נמסר לסוכן הביטוח ופעולות ומחדלים אשר מבוצעים על ידו עשויות לחייב את חברת הביטוח מכח יחסי שליחות. לעיתים למבוטח עומדת תביעה ישירה כנגד סוכן הביטוח באם האחרון התרשל כלפי המבוטח.

לאור זאת, נמליץ למבוטחים לתעד ולשמור כל מסמך אשר מועבר לסוכן הביטוח ולתעד שיחות אשר מתנהלות עמו, שכן ראיות אלו עשויות לסייע למבוטח להוכיח את תביעתו. כמו כן, היה וחברת הביטוח דוחה את תביעתו של המבוטח הרי שיש להתייעץ עם עורך דין ביטוח הן באשר לסיכויי התביעה כנגד חברת הביטוח והן באשר לאחריותו של המבוטח.

מקרים נפוצים שבהם ניתן להגיש תביעה נגד סוכן הביטוח:

 • הסוכן לא העביר הודעות למבוטח.
 • בביטוח רכב הסוכן לא הודיע שצריך להתקין אמצעי מיגון.
 • לא מילא הצהרת בריאות כמו שצריך.
 • לא עדכן את הפוליסה (כגון שכר מבוטח, עיסוק המבוטח).
 • סוכן הביטוח לא הזהיר מפני התיישנות.
 • לא עדכן את המבוטח על כיסויים שקיימים בפוליסה.
 • גבה כסף ולא העביר למבטחת.
 • לא התאים את הפוליסה לצרכיו של המבוטח.
 • מכר פוליסה גרועה ביחס לקיים בשוק.

ניתן להגיש תלונות נגד סוכני ביטוח אצל הממונה על הביטוח.

יחסי שליחות 

סוכן הביטוח הוא שלוח של חברת הביטוח. לכן רשלנותו עשויה לחייב את חברת הביטוח במעשה או במחדל שביצע. למשל, סוכן ביטוח אשר הסכים לשנות את תנאי הפוליסה, יש בה, בכדי לחייב את חברת הביטוח. יצוין כי ברוב הצעות הביטוח מצוין כי הביטוח ייכנס לתוקף רק לאחר אישור המבטח ובכך יש משום צמצום של יחסי השליחות.

תביעה נגד סוכן ביטוח

חובת הגילוי החלה על המבוטח

החוק מטיל על המבוטח חובה למסור למבטח מידע אשר הינו מהותי לתוקפו של הביטוח. למשל, חברות הביטוח נוהגות לשאול את המבוטח באשר לעברו הביטוחי. טרם הוצאת ביטוח חיים חברת הביטוח תבקש מהמבוטח למלא שאלון באשר לעברו הרפואי. בפוליסת רכב נוהגת חברות הביטוח לשאול את המבוטח האם הוא הגיש תביעות ביטוח רכב בעבר.

במקרים רבים לאחר שאירע אירוע ביטוחי התגלה לחברת הביטוח שהמבוטח לא מסר פרטים נכונים. חברת הביטוח עלולה לדחות את תביעת המבוטח בשל כך. סעיף 33 (ב) לחוק חוזה הביטוח קובע כי יראו את ידיעת סוכן הביטוח באשר לעובדות הנכונות כידיעה של המבטח.

על כן, אם סוכן הביטוח ידע שמבוטח סובל מבעיה רפואית כלשהי הרי שיראו ידיעה זו כידיעה של המבטח. אם אירע אירוע ביטוחי הקשור בעברו הרפואי של המבוטח לא יהיה בידי המבטח להתנער מהכיסוי הביטוחי.

רשלנות סוכן הביטוח

סוכן ביטוח אשר חורג מההרשאה אשר ניתנה לו מהמבטח, או שמתרשל כלפי המבוטח חשוף לתביעה מצד המבוטח במקרה של דחיית כיסוי ביטוחי. סוכן הביטוח חב חובת זהירות כלפי המבוטח. במקרים רבים גם אם חברת הביטוח דחתה את תביעתו של המבוטח, יתכן ולמבוטח קיימת תביעה נגד סוכן הביטוח. חובת הזהירות של סוכן הביטוח כלפי המבוטח הינה רחבה ביותר. היא חלה החל משלב המשא ומתן טרם כריתת הביטוח ועד הטיפול השוטף בהוצאת הפוליסה ובחידושה.

בין יתר חובות הסוכן עליו להקפיד על:

 • סוכן הביטוח חייב להציע למבוטח את פוליסת הביטוח הטובה ביותר מתוך הפוליסות המשווקות על-ידו.
 • עליו לוודא שהפוליסה תואמת את צרכי המבוטח.
 • למסור למבוטח מידע מדויק באשר להיקף הכיסוי הביטוחי.
 • לוודא שהמבוטח מוסר למבטח פרטים מדוייקים אשר המבוטח מתבקש למסור.
 • עליו לעקוב שהמבטח מטפל במהירות בהצעת הביטוח.
 • להזהיר את המבוטח מפני התיישנות תביעה במקרה של דחיית כיסוי ביטוחי.
 • עליו לוודא שהמבוטח מודע לסיגיים הנקובים בפוליסה.

מה יש להוכיח בתביעה נגד סוכן ביטוח ?

על מנת לזכות בתביעה נגד סוכן הביטוח יש להוכיח שלולא הרשלנות חברת הביטוח הייתה משלמת את הפיצוי.

למשל, המבוטח ביקש לבצע ביטוח לרכב. סוכן הביטוח התרשל ולא דאג להוצאת הפוליסה. כדי לזכות בתביעה על המבוטח להוכיח את רשלנות סוכן הביטוח. אך עליו להוכיח גם את קרות מקרה הביטוח (למשל את התאונה או גניבת הרכב). כן עליו להוכיח את הנזק שנגרם, כלומר מה היה שווי הרכב או הנזק שנגרם לרכב במקרה של תאונה.

לאן מוגשת תביעה נגד סוכן ביטוח ?

התביעה נגד סוכן ביטוח הנה תביעה כספית. לכן התביעה תוגש לבית בית משפט השלום או לבית בית משפט מחוזי, תלוי בסכום התביעה. תביעה עד לסכום של 2.5 מיליון ש"ח תוגש לבית משפט השלום ומעל לסכום זה למחוזי. הגשת התביעה כרוכה בתשלום אגרת בית שמפט של 2.5% מסכום התביעה (מחצית האגרה משולמת עם הגשת התביעה).

האם סוכני הביטוח מבוטחים ?

אכן רוב סוכני הביטוח מבוטחים בביטוח אחריות מקצועית אם כי לעיתים הסנדלר הולך יחף. נתקלנו במקרים בהם סוכני הביטוח לא היו מבוטחים והם נאצלו לשלם את הנזק מכיסם. אם לסוכן הביטוח יש ביטוח אחריות מקצועית אז חברת הביטוח תישא בנזק וניתן להגיש את התביעה גם כנגדה.

התיישנות תביעה נגד סוכן ביטוח

כידוע ההתיישנות בתביעות ביטוח הנה של 3 שנים. אך התביעה כנגד סוכן ביטוח לא מוגשת על בסיס חוק חוזה הביטוח אלא על בסיס פקודת הנזיקין. לכן ההתיישנות  של תביעה נגד סוכן ביטוח מתיישנת לאחר 7 שנים מיום שהסוכן התרשל. מה קורה אם הסוכן התרשל אך המבוטח לא ידע על כך וגילה זאת רק לאחר יותר מ 7 שנים ?

בחוק ההתיישנות קיימת אפשרות להאריך את תקופת ההתיישנות. אם המבוטח לא ידע שהסוכן התרשל ולא היה יכול לדעת גם אם היה נוקט באמצעים סבירים ימנו את תקופת ההתיישנות מהיום שנודע למבוטח על הרשלנות.

חשוב מאוד להתייעץ ברגע שגיליתם שהסוכן התרשל. אל תדחו ואל תמתינו שכן לעיתים המתנה ארוכה מידי יכולה לפגוע בסיכויי התביעה.

לא אחת תביעות נגד סוכן ביטוח הנן מורכבות. לכן מומלץ להגיש את התביעה עם עו"ד המתמחה בתחום.

עורך דין יואב רונקין, עורך דין ביטוח, מתמחה בתביעות ביטוח. נשמח לעמוד לרשותכם.

אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר עוד היום – 03-6952017

ונשמח לעמוד לרשותכם

למאמרים נוספים בנושא:
דילוג לתוכן