חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אמצעי מיגון אינם תנאי לקיום הפוליסה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

תביעות ביטוח רכב הקשורות לגניבה נדחות בטענה שהמבוטח הפר את חובת התקנת אמצעי מיגון ברכב. במאמר זה נסביר כיצד ניתן להתמודד עם טענה זו של חברת הביטוח.

הפרה של אי התקנת אמצעי מיגון ברכב

כאשר מבטחים רכבים שונים, נוהגות חברות הביטוח לדרוש כי בעלי הרכב יציידו את הרכב באמצעי מיגון שונים. בעבר חברות הביטוח נוהגו להציג אמצעי מיגון שונים, כתנאי אשר בלעדיו אין תוקף לפוליסת הביטוח.

כיום בתי המשפט והמפקח על הביטוח קבעו שחברות הביטוח אינן רשאיות לטעון טענה זו. אי התקנת אמצעי מיגון נועד להקטין את הסיכון של המבטח. לכן רק בתנאים מסוימים שנסביר אותם יוכל המבטח להתנער כליל מהשתלום. ביתר המקרים חברת הביטוח תצטרך לשלם את מלוא תגמולי הביטוח או חלקם. 

חוק חוזה הביטוח קובע שאם נקבע בפוליסה שעל המבוטח לנקוט אמצעים להקטנת הסיכון של חברת הביטוח, אזי אי נקיטת האמצעים איננה סיבה לבטלות הפוליסה.

על מנת שחברת ביטוח תוכל להתנער כליל מהתשלום יהיה עליה להוכיח שהיא לא הייתה מסכימה לבטח ללא התקנת אמצעי המיגון ואף חברת ביטוח אחרת לא הייתה מבטחת. 

בכל מקרה בו ייקבע שחברת הביטוח (או אחרת) היו מבטחים בפרמיה גבוהה יותר הפיצוי למבוטח יהיה ביחס לפרמיה שחברת הביטוח הייתה גובה.

לכן אם חברת הביטוח דחתה את תביעתכם אל תרימו ידיים ופנו להתייעץ עם  עורך דין ביטוח

פסק דין חתמי לוידס

פסק דין שקבע את ההלכה הנ"ל ניתן ע"י בית המשפט העליון, רע"א 3260/10 חתמי לוידס נ' אליהו סלוצקי. בית המשפט פסק שסייגים בפוליסת ביטוח הקובעים שעל המבוטח להתקין אמצעי מיגון ולהפעילם אינם מהווים "תנאי מוקדם" לקיום הפוליסה אלא אמצעי להקלת סיכונו של המבטח.

חריג התקנת אמצעי מיגון ברכב

בית המשפט העליון פסק שחברת הביטוח אינה יכולה להתנער מתשלום הפיצוי בטענה כי לא הופעלו אמצעי המיגון מאחר והיא לא הוכיחה כי לא הייתה מבטחת גם ללא אמצעי המיגון בפרמיה גבוהה יותר.

בית המשפט התווה את הדרך כיצד יש לנהוג במקרים אלו כדלקמן:

1.בשלב הראשון נבדוק האם חברת הביטוח אשר ביטחה את המבוטח הייתה מציעה פוליסת ביטוח שאינה מחייבת את התקנת אמצעי המיגון. אם התשובה לשאלה זו הנה חיובית המבטחת תשלם את הפיצוי באופן יחסי על-פי הפרמיה שהייתה גובה ללא הדרישה להתקנת אמצעי מיגון.

2. אם התשובה לשאלה הראשונה היא שלילית – יש לבחון האם חברת ביטוח סבירה אחרת הייתה מבטחת את המבוטח בפוליסה שאינה מחייבת התקנת אמצעי המיגון. אם התשובה לשאלה זו הנה חיובית חברת הביטוח תחוייב שוב בתשלום תגמולי ביטוח יחסיים ביחס לפרמיות שהיו משולמות לפי הפוליסה.

3. רק אם התשובות לשתי השאלות הנ"ל הנן שליליות תהיה חברת הביטוח פטורה כליל מתשלום תגמולי הביטוח.

נטל ההוכחה בעניין אי הפעלת אמצעי מיגון

על מי מוטל הנטל להוכיח האם חברת הביטוח הייתה מבטח עאמור ובאיזו פרמיה ? בית המשפט פסק כי הנטל להוכיח שחברת ביטוח סבירה לא הייתה מבטחת את המבוטח ללא אמצעי המיגון גם בעבור פרמיה גבוהה יותר מוטלת על חברת הביטוח. על חברת הביטוח הנטל גם להוכיח מה הפרמיה שהייתה גובה חברת הביטוח האחרת עבור הפוליסה ללא אמצעי המיגון.

בית המשפט קבע שנטל זה אינו כבד ומספיק להגיש תצהיר של אקטואר מטעם המבטחת המצהיר שלמיטב ידיעתו אין פוליסה אצל כל מבטחת אחרת שמבטחת ללא התקנת אמצעי המיגון.

כמובן שתוכלו להציג ראיות לפיהם חברת הביטוח אשר ביטחה אתכם הייתה מבטחת גם ללא אמצעי המיגון או שחברות ביטוח אחרות היו מבטחות.

לכן אנו ממליצים ללקוחות שלנו להשיג ראיות כי הם היו מבוטחים גם ללא אמצעי המיגון. ראיות אלו ניתן להשיג בצורה פשוטה על-ידי קבלת הצעות מחיר מחברות הביטוח ללא דרישה להתקנת אמצעי המיגון הרלוונטי. אך יש כמובן למסור את הפרטים של רכב זהה.

טענות נוספות להתמודדות עם חברת הביטוח

פתוחה בפניכם הדרך לטעון טענות נוספות כנגד דחיית חברת הביטוח. 

למשל ניתן לטעון:

  • חברת הביטוח הפרה את החובה להבליט את החובה להתקנת אמצעי מיגון בפוליסה.
  • המבטחת לא וידאה שאתם ערים לחובה להתקין את אמצעי המיגון.
  • התקנת אמצעי המיגון לא הייתה מונעת את הגניבה.

במידה ואתם צריכים להגיש תביעות ביטוח רכב פנו אל עורך דין לקבלת ייעוץ בדבר זכויותיכם.
אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר בטלפון 03-6952017 או למלא טופס צור קשר ונחזור אליכם:

דילוג לתוכן