תוקף חוזה ביטוח טרם הפקת הפוליסה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מדינת ישראל
משרד האוצר – אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון
1 / 1
רח' קפלן 1, ירושלים 2113119 ת.ד. 3111 טל' 19-1317111 פקס' 19-1421369
www.mof.gov.il
כ"ו בחשוון התשע"ה
4112 בנובמבר 19

תמצית פניית ציבור בעניין תוקף חוזה ביטוח טרם הפקת הפוליסה לקוח פנה לסוכן ביטוח וביקש לחדש את פוליסת הביטוח המקיף לרכבו. ההצעה לביטוח נחתמה ביום 42 ביוני, ואילו הפוליסה עצמה הופקה ב-01 ביוני, חמישה ימים אחרי החתימה על ההצעה. ביום 42 ביוני היה מעורב רכבו של הלקוח בתאונת דרכים, והרכב ניזוק.

התביעה שהגיש הלקוח לחברת הביטוח נדחתה, בטענה שבמועד התאונה לא היה לרכב כיסוי ביטוחי בתוקף. הלקוח פנה ליחידה לפניות הציבור באגף שוק ההון, וטען כי חברת הביטוח טועה ובמועד התאונה היה ברשותו כיסוי ביטוחי תקף. לטענתו, בתנאי הפוליסה שלו נקבע כי הכיסוי הביטוחי חל החל מיום 42 ביוני (יום לפני שהלקוח חתם על המסמכים) ולכן, היה בתוקף שלושה ימים לפני מועד התאונה.

במסגרת בירור התלונה על-ידי היחידה לפניות הציבור, אישר סוכן הביטוח את טענת הלקוח, לפיה הוא ערך למבוטח פוליסת ביטוח ביום 42 ביוני ונקבע בה שהכיסוי הביטוחי חל מיום 42 ביוני.
1 לאור גרסתו של סוכן הביטוח ובהתאם לאמור בחוק חוזה ביטוח, הקובע כי משלב המשא ומתן ועד לשלב כריתת החוזה סוכן ביטוח נחשב כשלוחה של חברת הביטוח, קבעה היחידה לפניות הציבור כי ללקוח היה כיסוי ביטוחי תקף במועד האירוע, וכי על חברת הביטוח לשלם ללקוח את תגמולי הביטוח, בהתאם להוראות הפוליסה.

1
סעיף 00 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1991.

אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר עוד היום
ונשמח לעמוד לרשותכם

דילוג לתוכן