תביעת ביטוח רכב – אישור מיגון

ייצגנו מבוטח שרכבו ניזוק בתאונת דרכים וחברת הביטוח סירבה לשלם את תגמולי הביטוח מאחר וכנגד המבוטח הוגש כתב אישום על-פיו התאונה נגרמה בזמן נהיגה תחת השפעת אלכוהול. במסגרת הסכם פשרה מול חברת הביטוח נאותה חברת מהביטוח לשאת במלוא הנזק שנגרם לרכב המבוטח ולצד ג'.