תביעת ביטוח רכב – אישור מיגון

ללקוח שלנו נגנב הרכב וחברת הביטוח דחתה את תביעתו מאחר והוא לא המציא לידיה אישור מיגון. לאחר שהוגשה תביעה הסכימה חברת הביטוח לשלם את מלוא תגמולי הביטוח.