פוליסת אובדן כושר עבודה אחידה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

בשנת 2016 פרסמה המפקחת על הביטוח חוזר המפקח על הביטוח המחייב את חברות הביטוח לכלול פוליסת אובדן כושר עבודה אחידה. החוזר קבע תנאים מסויימים אשר חייבים להיות כלולים בפוליסות אובדן כושר עבודה המשווקות על ידן. מדובר על פוליסות המשווקות החל מיום 01.05.2017.

רוב תנאי החוזר דומים לתנאים הקיימים בפוליסות אך יש מספר שינויים. נדון בשינויים המרכזיים כדלקמן.

תקופת הביטוח בפוליסת אובדן כושר עבודה

אולי זהו השינוי המתבקש הגדול ביותר. בפוליסות הישנות נקבע כי הפוליסה תגיע לסיומה בעת שהמבוטח יגיע לגיל 65. גיל זה היה בעבר גיל הפרישה. כידוע גיל הפרישה נדחה ל 67 אך הפוליסות לא עודכנו בהתאם.

נוצר מצב שמבוטחים שקיבלו תגמולי אובדן כושר עבודה התשלום נפסק בעת שהגיעו לגיל 65. לעומת זאת מאחר וגיל הפרישה הוארך ל 67 הם לא היו זכאים לקבל את תשלומי הפנסיה באותם תנאים.

על-פי חוזר המפקח על הביטוח בכל פוליסה חדשה (למעט בפוליסת אובדן כושר עבודה קבוצתית) תקופת הביטוח תמשיך עד שהמבוטח יגיע לגיל פרישת חובה.

אם בעתיד המדינה תדחה את גיל הפרישה הפוליסה תעודכן בהתאם.

פוליסת אובדן כושר עבודה אחידה

עדכון סכום הביטוח

ברוב הפוליסות הישנות אם רצה המבוטח להגדיל את סכום הביטח מעל 10% הייתה חברת הביטוח זכאית להתנות זאת בחיתום רפואי. כידוע לפני שהמבוטח מצטרף לביטוח עליו למלא הצהרת בריאות וחברת הביטוח רשאית לבצע חיתום רפואי. כלומר חברת הביטוח בוחנת את הצהרתו של האדם, היא אף יכולה לבקש הבהרות ומסמכים רפואיים ואף לבדוק אותו ע"י רופא.

יתכן שהמבוטח הצטרף לביטוח ובמהלך תקופת הביטוח שכרו עלה בצורה ניכרת. המבוטח יכול לבקש להגדיל את סכום כיסוי הביטוחי. אם העלייה בסכומי הביטוח עלתה על 10% חברת הביטוח הייתה רשאית לדרוש חיתום רפואי נוסף ולסרב להגדיל את הסכומים בהתאם לתוצאות החיתום.

כעת המפקחת על הביטוח קבעה שעד עליה של  15% בסכומי הביטוח חברות הביטוח לא יהיו רשאיות לדרוש חיתום כאמור. יחד עם זאת קיימת הגבלה לעליית שכר ריאלי מעל 60% בחמש שנים.

הכנסות אחרות

החוזר מאפשר למבוטח שתהיה הכנסה חודשית מעיסוק שאינו עונה על הגדרת עיסוק סביר במקביל לקבלת תגמולי הביטוח. יחד עם זאת חברת הביטוח תהיה ראשית לקזז חלק מההכנסה מתגמולי הביטוח בהתאם לשיעורים הקבועים בחוזר.

עד היום בפוליסות הישנות המבוטח לא היה רשאי לעבוד ובמקביל לקבל תגמולי ביטוח. השינוי מאפשר למבוטח שתהיה לו הכנסה נוספת ולקבל במקביל תגמולי ביטוח אך כאמור לא מלאים. התנאי הנו שההכנסה תהיה לא מעיסוק סביר אחר. מאחר והתנאי לעיסוק סביר אחר נתון לפרשנות עלול סעיף זה לגרום למחלוקות רבות.

נניח שאדם חלה ולפני כן עבד בתור מנהל שיווק. כעת הוא אינו יכול לבצע את התפקיד עקב מחלתו. תעלה השאלה מהו עיסוק סביר אחר. האם עבודה בתור איש מכירות עולה לכדי עיסוק סביר אחר ?

סיכום פוליסת אובדן כושר עבודה אחידה

המפקחת על הביטוח קבעה תנאים נוספים שמשפיעים על זכויות המבוטחים. המפקחת אף הסדירה את אופן ניסוח ההרחבות שניתן להוסיף לפוליסה הבסיסית. חברת הביטוח אינה יכולה לכלול בפוליסה הוראות אשר אינן עומדות בתנאי החוזר.

בטרם הגשת תביעת אובדן כושר עבודה מומלץ להתייעץ עם עורך דין אובדן כושר עבודה.

למידע נוסף צרו עמנו קשר בטלפון 03-6952017 או השאירו פרטים בטופס צור קשר.

דילוג לתוכן