פסק דין בו זכה משרדנו – אובדן כושר עבודה.
בית המשפט פסק פיצוי בסך של כ:
1,200,000 ₪ למבוטחת אובדן כושר עבודה