היוון תגמולי ביטוח אובדן כושר עבודה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

היוון תגמולי ביטוח אובדן כושר עבודה, מתי ניתן לעשות זאת ? ראשית, נסביר מהו היוון תגמולי ביטוח.

מהו היוון תגמולי ביטוח ?

הפיצוי בביטוח אובדן כושר עבודה שונה משאר הביטוחים. ביתר הביטוחים הפיצוי משולם ע"י חברת הביטוח בתשלום יחיד. באובדן כושר עבודה המבוטח מקבל תגמולי ביטוח מידי חודש. תגמול זה משולם כל עוד המבוטח מצוי באובדן כושר עבודה ואינו משתכר למחייתו. בחלק מהפוליסות קיים כיסוי לאובדן כושר עודה חלקי. כלומר, אם המבוטח איבד את כושר עבודתו באופן חלקי חברת הביטוח תשלים לשכר המבוטח.

המשמעות של היוון תגמולי הביטוח הנו שחברת הביטוח תשלם לתובע פיצוי חד פעמי כנגד ביטול הפוליסה במקום התשלום החודשי. מבוטחים רבים שואלים אותנו האם ניתן לחייב את חברת הביטוח לבצע את ההיוון. התשובה לכך הנה שלילת. לא ניתן לחייב את חברת הביטוח לעשות כן. לבקשת המבוטח, ניתן להגיע עם חברת הביטוח להסכמה על ההיוון. אנו מגיעים להסכמה זאת בדרך כלל לאחר שחברת הביטוח דחתה את ביעת המבוטח.

חישוב סכום ההיוון תגמולי ביטוח אובדן כושר עבודה

אין נוסחה קבועה לחישוב סכום ההיוון. לרוב יבוצע סיכום של תגמולי הביטוח החודשיים שנותרו על-פי הפוליסה. מאחר והמבוטח מקבל את התשלום במקשה אחת יש להפחית את סכום הריבית שהוא יוכל לקבל ע"י הפקדת הסכום (נכון להיום 3%). כמו כן, מהסכום יופחת סכום בגין הסיכון הנעוץ בכך שלו היה המבוטח מפסיד בתביעתו חברת הביטוח הייתה פטורה מתשלום. סכום סיכון זה משתנה מתיק לתיק בהתאם לנסיבותיו.

הסכם היוון תגמולי ביטוח אובדן כושר עבודה

טיפלנו בתיקים רבים בהם הצלחנו להוון את תגמוי הביטוח:

  • במסגרת הסכם פשרה השגנו ללקוחה פיצוי בסך 1,177,000 ש"ח כנגד סילוק הפוליסה.
  • בעקבות תביעה שהגשנו בשם לקוח שלנו גרמנו לחברת הביטוח לשלם ללקוח פיצוי עבור אובדן כושר עבודה בסכום של 300,000 ש"ח כולל שכ"ט עו"ד.

במקור חברת הביטוח דחתה את התביעה בטענה כי המבוטח עבד במהלך התקופה במהלכה הוא טען שהינו זכאי לפיצוי החודשי. חברת הביטוח אף טענה שבידה דו"ח חוקר המבסס טענה זו.

בהקשר לכך יצוין כי מבוטח אשר שינה את אופן עבודתו על מנת שיתאים למצבו הרפואי, כגון שיפוצניק אשר הפסיק לעבוד בפועל בשל מצבו הרפואי והחל לנהל עובדי שיפוץ מטעמו עלול לאבד את הזכאות לפיצוי בגין אובדן כושר עבודה. על-פי תנאי הפוליסה הזכאות לקבלת פיצוי חודשי הנה שאין למבוטח הכנסה וכי המבוטח אינו מסוגל לעבוד במקצוע בו עבד (בחלק מהפוליסות – בכל עיסוק סביר אחר התואם את ניסיונו ואת הכשרתו). לאור זאת מבוטח אשר עובד בפועל, גם אם בתפקיד אחר, מסתכן באיבוד הזכאות לפיצוי.

המיוחד במקרה שבו טיפלנו היה שחברת הביטוח הסכימה לשלם למבוטח את תגמולי הביטוח מראש עד תום תקופת הפוליסה תוך ביצוע היוון הסכום והפחתה קטנה של תגמולי הביטוח. כידוע, במקרה של תביעת אובדן כושר עבודה בית המשפט מוסמך לפסוק תשלום עבור תקופת אי כושר שעד למועד מתן פסק הדין ולא לתקופה עתידית. הסיבה לכך נעוצה בכך שהזכאות לפיצוי החודשי "קמה לחיים" מידי חודש כל עוד המבוטח מצוי באובדן כושר עבודה. מאחר ולא ניתן לדעת מה צופה העתיד הרי שבית המשפט לא יפסוק פיצוי לעתיד.

יחד עם זאת, במקרים מסוימים, ובמיוחד במקרים בהם עד תום תקופת הפוליסה (כאשר המבוטח מגיע לגיל 65 או 67) נותרו שנים בודדות עשויה חברת הביטוח להסכים לשלם מראש סכום המהווה את יתרת התשלומים הצפוים עד תום תקופת הפוליסה תוך ביצוע היוון (הפחתה של הפסד הריבית אשר נגרם מתשלום חד פעמי של הכסף) והפחתה מסוימת עבור הסיכוי שכושר עבודתו של התובע יחזור אליו או באם חס וחלילה המבוטח ילך לעולמו.

היתרון בהסדר זה מבחינת המבוטח הינו שהוא מקבל את הכסף מראש ולא יצטרך להחזירו גם אם יוכל לחזור לעבודתו.

היוון תגמולי ביטוח

האם כדאי להוון את תגמולי הביטוח ?

התשובה לשאלה זו תלויה במבוטח. מבוטחים רבים מוטרדים ע"י חברת הביטוח מידי שנה להמציא להם חומר רפואי עדכני בכדי להוכיח שהם עונים על הגדרות הפוליסה. מבוטחים רבים רוצים להתנתק מחברת הביטוח ולהמשיך בחייהם. קבלת פיצוי בסכום משמעותי מסייעת להם להשתקם. מנגד יש חסרונות להליך זה. הפיצוי החד פעמי שישולם נמוך משמעותית מהפיצוי המצטבר שישולם לאורך חיי הפוליסה. חברת הביטוח תפסיק את ההפרשות לחסכון שלרוב משולמות במקביל לתגמול החודשי. יש לבחון את שאלת המיסוי הכרוכה בקבלת פיצוי חד פעמי.

אנו מסייעים ללקוחותינו להגיע להחלטה הנכונה האם כדאי להוון את תגמולי הביטוח תוך מתן הסבר של כל ההשלכות.

משרד עורך דין יואב רונקין מתמחה בתביעות ביטוח אובדן כושר עבודה ונשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

להתייעצות עם עורך דין אובדן כושר עבודה אנא צרו קשר בטלפון 03-6952017.

דילוג לתוכן