אובדן כושר עבודה פנסיה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

אובדן כושר עבודה פנסיה מעניק תגמולי חודשי לחברי קרן הפנסיה במקרה של אובדן כושר עבודה. אם איבדתם את כושר העבודה ואתם חברים בקרן פנסיה קראו מאמר זה בכדי ללמוד איך להגיש את תביעת פנסיית נכות. למשרדנו ניסיון של 20 שנה בתביעות ביטוח ופנסיה. לסיוע נוסף אתם מוזמנים ליצור עימי קשר – 03-6952017.

אובדן כושר עבודה פנסיה

כאשר אדם מצטרף לקרן פנסיה כברירת מחדל הוא מבוטח גם בפנסיית נכות. מדובר למעשה בכיסוי ביטוחי הנמצא בתוך קרן הפנסיה ומעניק לכם פיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה. ההגדרה בתקנון קרן הפנסיה המגדירה מהו אובדן כושר עבודה הנה:

"עמית מבוטח שלפחות 75% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצבו הבריאותי, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו במשך תקופה העולה על 90 ימים קלנדאריים רצופים; קביעת הנכות תהיה בהתאם להחלטת הגורם הרפואי הרלוונטי ובכפוף להוראות תקנון זה".

האם מי שאיבד פחות מ 75% מכושרו לעבוד לא יהיה זכאי לפנסיית נכות ?

לא. במקרה זה העמית יהיה זכאי לפנסיית נכות חלקית לפי אחוז הפגיעה בכושרו ובלבד שהוא נפגע לפחות ב 25%.

אובדן כושר עבודה פנסיה

איזה קצבה אקבל באובדן כושר עבודה פנסיה?

בתקנון מבטחים נקבע שהקבצה תחושב כדלקמן.

"69.1 קצבת נכות לנכה מלא תחושב על ידי מכפלת שיעור הכיסוי הביטוחי לנכות בשכר הקובע של העמית בחודש שקדם למועד האירוע המזכה בקצבת נכות.
69.2 קצבת נכות לנכה חלקי תחושב על ידי מכפלת קצבת הנכות כאמור בסעיף 69.1 בדרגת הנכות שנקבעה לו על ידי הגורם הרפואי.
69.3 קצבת נכות לנכה סיעודי תחושב על ידי מכפלת קצבת הנכות כאמור בסעיף 1.69 בשיעור של 133% ובלבד שקצבת הנכות המשולמת לו לא תעלה על השכר הקובע."
שיעור הכיסוי הביטוחי תלוי במסלול שאליו הצטרפתם לקרן והגיל בו הצטרפתם. לרוב הכיסוי הביטוחי אמור להיות 75% מהשכר."

מהו השכר הקובע?

כאמור בכדי לחשב את קצבת הנכות מכפילים את שיעור הכיסוי הביטוחי בשכר הקובע בחודש שקדם למועד שבו איבדתם את כושר העבודה.
השכר הקובע הנו הגבוה מבין האפשרויות הבאות (עד 3 פעמים השכר הממוצע במשק):

(א) ממוצע השכר המבוטח המעודכן ב-12 החודשים הרצופים האחרונים שקדמו לחודש שבו ארע האירוע המזכה, ואם עמית מבוטח הוגדר ככזה למשך פחות מ-12 חודשים רצופים, יהיה השכר הקובע ממוצע של השכר המבוטח המעודכן בתקופה קצרה יותר כאמור.
(ב) ממוצע השכר המבוטח המעודכן ב-3 החודשים הרצופים האחרונים שקדמו לחודש שבו ארע האירוע המזכה או במספר החודשים שחלפו ממועד ההצטרפות לקרן או ממועד חידוש הביטוח בקרן אם חלפו פחות משלושה חודשים ממועד ההצטרפות או חידוש הביטוח.
(ג) ממוצע השכר המבוטח המעודכן ב- 12 החודשים שקדמו ל 12 החודשים שלפני החודש שבו ארע האירוע המזכה או בכל תקופת החברות שקדמה להם, לפי התקופה הקצרה מבין השתיים;

טיפים להגשת תביעת פנסיית נכות

התייעצו עם עורך דין אובדן כושר עבודה ושקלו להגיש את התביעה הראשונית באמצעותו. הכרה של הוראות תקנון הקרן תסייע למנוע ביצוע טעויות אשר עלולות להוביל לדחיית התביעה.

צרפו את כל המסמכים המפורטים בערכת תביעת פנסיית הנכות (ניתן למצוא את רשימת המסמכים באתר הקרן).
רשמו את כל המגבלות והמחלות שמהם אתם סובלים ומגבילים אתכם.

בדקו כמה זמן אתם חברים בקרן והתייחסו לנושא תקופת האכשרה. אם אתם חברים בקרן פחות מ 60 חודשים הקרן עלולה לדחות את התביעה אם אובדן כושר העבודה קשורה למחלה שבה חליתם לפני ההצטרפות. ראו מידע לעניין זה: מהי תקופת אכשרה.

אל תרימו ידיים. קרנות הפנסיה ינסו להתיש אתכם על-ידי בקשות חוזרות של שליחת מסמכים גם אם הם קיבלו אותם. תמשיכו לשלוח את המסמכים לקרן.

המשיכו לבצע את ההפרשות לקרן (ולכל הפחות שלמו ריסק זמני) עד שתאושר תביעתכם. אם התביעה תידחה ותפסיקו לבצע את ההפרשות יותר מ 5 חודשים תהפכו להיות עמיתים לא פעילים. במקרה זה בעתיד לא תהיו זכאים לפנסיית נכות. אם אושר אובדן כושר עבודה חלקי בקרן הפניה בצעו את ההפרשות החלקיות הנדרשות.

דחיית תביעה אובדן כושר עבודה פנסיה

אם תביעתכם הראשונית נדחתה אתם רשאים להגיש ערר לקרן. מומלץ לבצע זאת עם עורך דין פנסיה המתמחה בתחום זה. לאחר הגשת הערר תוזמנו לוועדת ערר אשר תבדוק אתכם ותכריע בתביעתם. אפשרויות הערעור על החלטת וועדת הערר מוגבלות מאוד ולכן חשוב לרכז את מלוא המאמצים בהגשת ערר נכונה. ראו כיצד להתנהל – ועדה רפואית אובדן כושר עבודה.

למידע נוסף צרו איתי קשר בטלפון 03-6952017 או השאירו פרטים בטופס צור קשר.

דילוג לתוכן