עורך דין אובדן כושר עבודה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

עורך דין אובדן כושר עבודה מומלץ, מתמחה בתביעת ביטוח אובדן כושר עבודה.

האם יש חשיבות לייצוג ע"י עורך דין אובדן כושר עבודה ? במשך השנים צברנו ניסיון רב בתביעות מול חברות הביטוח. ייצגנו מאות מבוטחים לאחר שחברת הביטוח דחתה את תביעתם. עו"ד לאובדן כושר עבודה מכיר את הפרקטיקה המקובלת, פסקי הדין החדשים ואת הוראות המפקח על הביטוח. מדובר במומחיות ספציפית ולא כל עו"ד יודע כיצד להתמודד עם תיקים אלו.

בחלק מהמקרים אנו משיגים למבוטח פיצוי חד פעמי גבוה תמורת סילוק הפוליסה.

כך למשל, השגנו ללקוחה תשלום חד פעמי של 1,000,000 ש"ח נטו בצירוף שכר טרחה.

פוליסת אובדן כושר עבודה מבטחת את כושר ההשתכרות של העובד. במקרה של תאונה או מחלה קשה הגורמת לעובד להיעדר מעבודתו במשך תקופה העולה על 3 חודשים יקבל העובד פיצוי חודשי עבור מחייתו.

ביטוח אובדן כושר עבודה עיסוקי מול רגיל

בעקרון קיימים שני סוגים של ביטוח אובדן כושר עבודה. הטוב יותר הנו ביטוח אובדן כושר עבודה עיסוקי. בביטוח זה חברת הביטות תשלם למבוטח תגמול חודשי אם הוא אינו יכול להמשיך לעבוד עקב מצבו הרפואי באותו עיסוק שבו עבד לפני שחלה. לעומת זאת בפוליסה הרגילה תגמולי הביטוח ישולמו רק אם העובד אינו יכול לעבוד גם בכל עיסוק סביר אחיר. ברור שההגדרה של עיסוק סביר אחר הנה רחבה יותר ומכילה מספר רב יותר של תחומי עיסוק.

היוון הפוליסה

קיימים מס' יתרונות בתשלום חד פעמי (במקום תשלום חודשי). היתרונות הנם:

  • קבלת תשלום גבוה חד פעמי.
  • המבוטח יכול לחזור לעבוד ללא כל חשש.
  • המבוטח אינו צריך לעמיד עצמו לבדיקת חברת הביטוח מידי מס' חודשים.

החיסרון הנו שהתשלום החד פעמי הנו כמובן קטן יותר מצירוף של כל התשלומים החודשיים עד תום הפוליסה. כמו כן, כאשר חברת הביטוח משלמת מידי חודש היא ממשיכה להפריש את ההפרשות לחסכון. זאת בהנחה שהמבוטח רכש כיסוי זה. בתשלום חד פעמי, אם ירצה המבוטח להמשיך להפריש לחסכון יהיה עליו לעשת זאת באופן עצמאי.

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה ?

כשמו כן הוא, ביטוח אובדן כושר עבודה נועד לפצות את המבוטח בתשלום חודשי במקרה שהוא איבד את כושר עבודתו עקב מחלה או תאונה. על-פי החוק עובדים חייבים להיות מבוטחים בביטוח פנסיוני הכולל ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. לעתים הכיסוי הנו חלק מתכנית בקרן הפנסיה. לעיתים, הכיסוי נרכש במסגרת ביטוח מנהלים. ניתן כמובן לרכוש את הביטוח כביטוח עצמאי.

 

תביעות אובדן כושר עבודה

פוליסות אובדן כושר העבודה "מייצרות" תביעות רבות בבתי משפט. התשובה לשאלה האם אדם איבד את כושר עבודתו אינה תמיד מוחלטת. בפוליסות הטובות יותר (פוליסה עיסוקית) עובד ייחשב כמי שאיבד את כושר עבודתו באם עקב התאונה או המחלה הוא אינו יכול לעבוד באותו תחום בו עבד קודם לכן. למשל, עורך דין אשר מבוטח בפוליסה עיסוקית יהיה זכאי לפיצוי חודשי בכל מקרה בו הוא אינו יכול לעבוד כעורך דין גם אם הוא יכול לעבוד בתפקיד אחר. לעומת זאת, בפוליסה רגילה אם אותו עורך דין יכול לעבוד בעיסוק סביר אחר הוא לא יהיה זכאי לפיצוי החודשי.

נקודה נוספת שיש לשים אליה לב הנה גובה הפיצוי החודשי אשר חברת הביטוח תשלם. סכום הביטוח אמור להיות 75% מהשכר של העובד (זהו גם סכום הפיצוי המקסימאלי). במקרים רבים נתקלנו במצב בו עובד בוטח בסכום חודשי ספציפי. במשך השנים עלה שכרו של העובד אך סכום הביטוח לא התעדכן במקביל. כאשר קרה מקרה הביטוח גילה העובד להפתעתו כי הוא בוטח בפיצוי חודשי נמוך מידי. סכום זה אינו תואם את משכורותיו ואת צרכיו. לאור זאת, נמליץ כי סכום הביטוח בפוליסת אובדן כושר העבודה ייקבע כ- 75% מהשכר ולא כסכום ספציפי. כמו כן, יש להקפיד שהפרשות עובד מעביד יגדלו במקבל לגידול בשכר.

במקרה וסכום הביטוח מוגדר כאחוז מסוים משכרו של העובד, ושכרו של העובד עלה בצורה ניכרת ייתכן ותדרוש חברת הביטוח מהעובד למלא הצהרת בריאות.

דחיית הכיסוי הביטוחי – ייצוג עורך דין אובדן כושר עבודה

שיטה נפוצה של חברות הביטוח לדחות את תביעת המבוטח הנה לטעון כי טרם כריתת חוזה הביטוח המבוטח הסתיר ממנה את עברו הרפואי. בדרך כלל, לפני שתסכים חברת הביטוח לבטח את המבוטח יידרש המבוטח למלא הצהרת בריאות. לעיתים המבוטח לא פירט את מצבו הרפואי כראוי בעת רכישת הפוליסה. לאחר שיבקש להפעיל את הפוליסה תעיין חברת הביטוח בתיקיו הרפואיים. אם יתגלה כי הוא סבל ממחלות מהותיות תדחה חברת הביטוח את תביעתו. כפי שיפורט, במקרים מסוימים החוק מגביל את חברת הביטוח בניסיונה לדחות את תביעת המבוטח.

טיפלנו במאות תביעות בהן חברת הביטוח טענה שהמבוטח הסתיר את עברו הרפואי. ניתן להתמודד עם טענה זו על-ידי הטיעונים הבאים:

  • הגורם לאובדן כושר עבודה אינו קשור לעברו הרפואי. כך אם מדובר במחלה שפרצה לאחר תחילת הביטוח אין קשר למחלה אשר נטען שהוסתרה.
  • אי גילוי המחלה הקודמת נגרם עקב רשלנות חברת הביטוח או סוכן הביטוח. כך, לעיתים המבוטח מגלה לסוכן הביטוח את מחלתו ומתייעץ עמו. הסוכן משיקוליו בוחר שלא לציין זאת בהצהרת הבריאות. ניתן לראות בידיעתו של הסוכן כידיעה של חברת הביטוח.
  • חברת הביטוח הייתה מבטחת את המבוטח גם אם הייתה יודעת על מצבו הרפואי. במקרה זה עליה לשלם תגמולי ביטוח יחסיים לפי שיעור הפרמיה שהייתה גובה.

קיימות טענות טובות נוספות שניתן לטעון כנגד חברת הביטוח.

אם ברצונכם לתבוע את חברת הביטוח קבלו ייצוג מקצועי מעורך דין אובדן עכושר עבודה מומלץ.

אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר עוד היום ונשמח לעמוד לרשותכם טל': 03-6952017

חשוב להתייעץ עם עורך דין אובדן כושר עבודה עם המלצות

קיימת חשיבות רבה שעורך הדין שייצג אתכם מומחה בתחום הביטוח, בדיני עבודה ובתחום הפנסיוני. לחלק מהעובדים לא הופרשו מלוא ההפרשות הפנסיוניות ולכן במצב של אובדן כושר עבודה חברת הביטוח לא תשלם 75% מהשכר המלא. לעיתים ביטוח אובדן כושר העבודה פוצל בין חברת ביטוח לקרן הפנסיה. לעיתים יש לתבוע את המעסיק ולעתים את סוכן הביטוח עקב רשלנות. עורך דין אשר מתמחה בכל תחומים אלו ישיג את התוצאה הטובה ביותר.

מאמרים בנושא תביעות ביטוח אובדן כושר עבודה:

היוון תגמולי ביטוח אובדן כושר עבודה

בעקבות תביעה שהגשנו בשם לקוח גרמנו לחברת הביטוח לשלם ללקוח פיצוי גבוה. שולם סכום של 300,000 ש"ח כולל שכ"ט עו"ד. במקור חברת הביטוח דחתה את התביעה בטענה כי המבוטח עבד במהלך התקופה במהלכה הוא טען שהנו זכאי לפיצוי החודשי. חברת הביטוח אף טענה שבידה דו"ח חוקר המבסס טענה זו.

תביעה אובדן כושר עבודה

פוליסת אובדן כושר עבודה מקנה למבוטח פיצוי חודשי עקב אובדן יכולת העבודה שלו. במאמר הקודם דנו בתנאים אשר צריכים להתקיים על מנת שהמבוטח יקבל חודשי פיצוי בתביעה. במאמר זה נפרט באשר לאופן הגשת וניהול התביעה ע"י עורך דין אובדן כושר עבודה.

מס הכנסה בתביעות אובדן כושר עבודה

קבלת תגמולים מכוח פוליסת אובדן כושר עבודה הינה מקור הכנסה אשר מחייב על פי חוק תשלום מס הכנסה. מהו המס שיש לשלם? ואיך ניתן לשלם כמה שפחות מס הכנסה?

עורך דין תביעות ביטוח מנהלים

תביעות אובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח מנהלים. כיצד עורך דין ביטוח מנהלים יכול לסייע בתביעה נגד חברת הביטוח.

המלצות לתביעה אובדן כושר עבודה

במאמר זה טיפים והמלצות כיצד להיערך לתביעת אובדן כושר עבודה. נסביר מדוע חשוב לעיין בפוליסה ובחריגים שלה. יש לעיין בהצהרת הבריאות. כדאי לבדוק את סכומי הביטוח. והחשוב ביותר להתייעץ לפני הגשת התביעה עם עורך דין אובדן כושר עבודה מומלץ.

אובדן כושר עבודה של עובד היי-טק

לעובדי היי-טק יש בדרך כלל ביטוח אובדן עבודה עיסוקי. ביטוח עיסוקי מאפשר לעובד לקבל תגמול חודשי אם איבד את היכול לעבוד באותו מקצוע בו עבד לפני שחלה. נסביר מה הם מאפייני העבודה המיוחדים של עובדי היי-טק, מה הם המחלות שעלולות לגרום לאובדן כושר עבודה. כמו כן, נראה כמה חשוב להמשיך להשלים את ההפרשות הפנסיוניות במצב של אובדן כושר עבודה חלקי.

התיישנות תביעה אובדן כושר עבודה

התיישנות תביעת אובדן כושר עבודה הנה 3 שנים מיום שהמבוטח איבד את כושר עבודתו. מדובר על  תביעה שמתחדשת מידי חודש ולכן המבוטח יכול לתבוע עבור ה 3 שנים שקדמו להגשת התביעה. אנו מסבירים כיצד ניתן להתמודד עם טענת התיישנות בדרכים שונות. אם נקלעתם לאובדן כושר עבודה פנו אלינו.

סמכות ואגרות בתביעת אובדן כושר עבודה

לאיזה בית משפט יש את הסמכות לדון בתביעת אובדן כושר עבודה ? איזה אגרה תידרשו לשלם כתנאי להגשת התביעה ? עורך דין יואב רונקין עושה סדר בדברים ומסביר כיצד להגיש תביעת אובדן כושר עבודה.

פוליסת אובדן כושר עבודה אחידה

המפקח על הביטוח חייב את חברות הביטוח לכלול בפוליסות אובדן כושר עבודה תנאים מסויימים. חלק מהתנאים משפרים את מצבו של המבוטח מבחינה משפטית. במאמר זה נסקור את השינויים המרכזיים.

לקביעת פגישת ייעוץ הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר בטלפון 03-6952017 או לפנות אלינו דרך טופס זה

תלונות למפקח על הביטוח.

דילוג לתוכן