עורך דין אובדן כושר עבודה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

זקוקים לייעוץ של עורך דין אובדן כושר עבודה ? אם איבדתם את כושר העבודה שלכם, אם חברת הביטוח דחתה את תביעתכם, פנו רק לעורך דין המתמחה בביטוח אובדן כושר עבודה. עו"ד יואב רונקין, עורך דין לאובדן כושר עבודה, יסייע לכם לקבל את הפיצוי המגיע לכם. צרו עמי קשר עוד היום בטלפון 03-6952017.

ניסיון של 20 שנה בתביעות ביטוח אובדן כושר עבודה.

מובטח טיפול אישי ומקצועי.

תוכן עניינים

עורך דין אובדן כושר עבודה מומלץ, מתמחה בתביעת ביטוח אובדן כושר עבודה.

האם יש חשיבות לייצוג ע"י עורך דין אובדן כושר עבודה ? במשך השנים צברנו ניסיון רב בתביעות מול חברות הביטוח. ייצגנו מאות מבוטחים לאחר שחברת הביטוח דחתה את תביעתם. עו"ד לאובדן כושר עבודה מכיר את הפרקטיקה המקובלת, פסקי הדין החדשים ואת הוראות המפקח על הביטוח. מדובר במומחיות ספציפית ולא כל עו"ד יודע כיצד להתמודד עם תיקים אלו.

בחלק מהמקרים אנו משיגים למבוטח פיצוי חד פעמי גבוה תמורת סילוק הפוליסה.

כך למשל, השגנו ללקוחה תשלום חד פעמי של 1,000,000 ש"ח נטו בצירוף שכר טרחה.

פוליסת אובדן כושר עבודה מבטחת את כושר ההשתכרות של העובד. במקרה של תאונה או מחלה קשה הגורמת לעובד להיעדר מעבודתו במשך תקופה העולה על 3 חודשים יקבל העובד פיצוי חודשי עבור מחייתו.

עורך דין אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה עיסוקי מול רגיל

בעקרון קיימים שני סוגים של ביטוח אובדן כושר עבודה. הטוב יותר הנו ביטוח אובדן כושר עבודה עיסוקי. בביטוח זה חברת הביטות תשלם למבוטח תגמול חודשי אם הוא אינו יכול להמשיך לעבוד עקב מצבו הרפואי באותו עיסוק שבו עבד לפני שחלה. לעומת זאת בפוליסה הרגילה תגמולי הביטוח ישולמו רק אם העובד אינו יכול לעבוד גם בכל עיסוק סביר אחיר. ברור שההגדרה של עיסוק סביר אחר הנה רחבה יותר ומכילה מספר רב יותר של תחומי עיסוק.

היוון הפוליסה

קיימים מס' יתרונות בתשלום חד פעמי (במקום תשלום חודשי). היתרונות הנם:

 • קבלת תשלום גבוה חד פעמי.
 • המבוטח יכול לחזור לעבוד ללא כל חשש.
 • המבוטח אינו צריך לעמיד עצמו לבדיקת חברת הביטוח מידי מס' חודשים.

החיסרון הנו שהתשלום החד פעמי הנו כמובן קטן יותר מצירוף של כל התשלומים החודשיים עד תום הפוליסה. כמו כן, כאשר חברת הביטוח משלמת מידי חודש היא ממשיכה להפריש את ההפרשות לחסכון. זאת בהנחה שהמבוטח רכש כיסוי זה. בתשלום חד פעמי, אם ירצה המבוטח להמשיך להפריש לחסכון יהיה עליו לעשת זאת באופן עצמאי.

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה ?

כשמו כן הוא, ביטוח אובדן כושר עבודה נועד לפצות את המבוטח בתשלום חודשי במקרה שהוא איבד את כושר עבודתו עקב מחלה או תאונה. על-פי החוק עובדים חייבים להיות מבוטחים בביטוח פנסיוני הכולל ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. לעתים הכיסוי הנו חלק מתכנית בקרן הפנסיה. לעיתים, הכיסוי נרכש במסגרת ביטוח מנהלים. ניתן כמובן לרכוש את הביטוח כביטוח עצמאי.

תביעת אובדן כושר עבודה

פוליסות אובדן כושר העבודה "מייצרות" תביעות רבות בבתי משפט. התשובה לשאלה האם אדם איבד את כושר עבודתו אינה תמיד מוחלטת. בפוליסות הטובות יותר (פוליסה עיסוקית) עובד ייחשב כמי שאיבד את כושר עבודתו באם עקב התאונה או המחלה הוא אינו יכול לעבוד באותו תחום בו עבד קודם לכן. למשל, עורך דין אשר מבוטח בפוליסה עיסוקית יהיה זכאי לפיצוי חודשי בכל מקרה בו הוא אינו יכול לעבוד כעורך דין גם אם הוא יכול לעבוד בתפקיד אחר. לעומת זאת, בפוליסה רגילה אם אותו עורך דין יכול לעבוד בעיסוק סביר אחר הוא לא יהיה זכאי לפיצוי החודשי.

נקודה נוספת שיש לשים אליה לב הנה גובה הפיצוי החודשי אשר חברת הביטוח תשלם. סכום הביטוח אמור להיות 75% מהשכר של העובד (זהו גם סכום הפיצוי המקסימאלי). במקרים רבים נתקלנו במצב בו עובד בוטח בסכום חודשי ספציפי. במשך השנים עלה שכרו של העובד אך סכום הביטוח לא התעדכן במקביל. כאשר קרה מקרה הביטוח גילה העובד להפתעתו כי הוא בוטח בפיצוי חודשי נמוך מידי. סכום זה אינו תואם את משכורותיו ואת צרכיו. לאור זאת, נמליץ כי סכום הביטוח בפוליסת אובדן כושר העבודה ייקבע כ- 75% מהשכר ולא כסכום ספציפי. כמו כן, יש להקפיד שהפרשות עובד מעביד יגדלו במקבל לגידול בשכר.

במקרה וסכום הביטוח מוגדר כאחוז מסוים משכרו של העובד, ושכרו של העובד עלה בצורה ניכרת ייתכן ותדרוש חברת הביטוח מהעובד למלא הצהרת בריאות.

דחיית הכיסוי הביטוחי – ייצוג עורך דין אובדן כושר עבודה

שיטה נפוצה של חברות הביטוח לדחות את תביעת המבוטח הנה לטעון כי טרם כריתת חוזה הביטוח המבוטח הסתיר ממנה את עברו הרפואי. בדרך כלל, לפני שתסכים חברת הביטוח לבטח את המבוטח יידרש המבוטח למלא הצהרת בריאות. לעיתים המבוטח לא פירט את מצבו הרפואי כראוי בעת רכישת הפוליסה. לאחר שיבקש להפעיל את הפוליסה תעיין חברת הביטוח בתיקיו הרפואיים. אם יתגלה כי הוא סבל ממחלות מהותיות תדחה חברת הביטוח את תביעתו. כפי שיפורט, במקרים מסוימים החוק מגביל את חברת הביטוח בניסיונה לדחות את תביעת המבוטח.

טיפלנו במאות תביעות בהן חברת הביטוח טענה שהמבוטח הסתיר את עברו הרפואי. ניתן להתמודד עם טענה זו על-ידי הטיעונים הבאים:

 • הגורם לאובדן כושר עבודה אינו קשור לעברו הרפואי. כך אם מדובר במחלה שפרצה לאחר תחילת הביטוח אין קשר למחלה אשר נטען שהוסתרה.
 • אי גילוי המחלה הקודמת נגרם עקב רשלנות חברת הביטוח או סוכן הביטוח. כך, לעיתים המבוטח מגלה לסוכן הביטוח את מחלתו ומתייעץ עמו. הסוכן משיקוליו בוחר שלא לציין זאת בהצהרת הבריאות. ניתן לראות בידיעתו של הסוכן כידיעה של חברת הביטוח.
 • חברת הביטוח הייתה מבטחת את המבוטח גם אם הייתה יודעת על מצבו הרפואי. במקרה זה עליה לשלם תגמולי ביטוח יחסיים לפי שיעור הפרמיה שהייתה גובה.

קיימות טענות טובות נוספות שניתן לטעון כנגד חברת הביטוח.

אם ברצונכם לתבוע את חברת הביטוח קבלו ייצוג מקצועי מעורך דין אובדן כושר עבודה.

מה עדיף קרן פנסיה או ביטוח אובדן כושר עבודה ?

בעיני עורך דין אובדן כושר עבודה עדיפה ההתנהלות מול חברות הביטוח מאשר מול קרנות הפנסיה. יש לכך מס' סיבות:

 • קרנות הפנסיה אינן נוהגות "לקנות סיכונים" לכן ההתנהלות המשפטית מולם מסתיימת בפסק דין. לעומת חברות ביטוח שלעיתים מסכימות לסיים את התיק זמן קצר יחסית לאחר הגשת התביעה.
 • כאשר מוגשת תביעת ביטוח אובדן כושר עבודה לבית המשפט רשאי בית הדין להתערב בממצאים הרפואיים שקבעו המומחים. לעיתים בית הדין אף ימנה מומחה רפואי מטעמו על מנת לקבוע האם המבוטח איבד את כושר עבודתו. לעומת זאת, בתביעה נגד קרן פנסיה בית הדין  שדן בנושא אינו מוסמך לעשות כן. בית הדין מוסמך לבחון את התנהלות הוועדה הרפואית של קרן הפנסיה ואם מצא שנהגה שלא כדין יחזיר את העניין לוועדה לבדיקה נוספת. בית הדין יכול להתערב בנושאים משפטיים. לכן אם הוועדה קבעה שהעמית לא עבר את תקופת האכשרה בית הדין רשאי במקרים מסויים להתערב בכך.
 • חובת הזהירות המוטלת על חברות הביטוח ביחס למבוטח גדולה יותר מאשר על קרנות הפנסיה.
 • במקרים מסויימים ניתן להגיע עם חברות הביטוח על היוון תגמולי הביטוח בעוד שקרנות הפנסיה לא נוהגות לעשות כן.

ההבדלים בין קרן פנסיה לעובדן כושר עבודה:

הסוגייהביטוח אובדן כושר עבודהפנסיית נכות בקרן פנסיה
מסמך התקשרותחוזה מחייבתקנון הנתון לשינויים
התיישנות3 שנים3 שנים
פרמיהיקרה יותרזולה יותר
סמכות בית משפטבית הדין לעבודהבית הדין לעבודה
הגדרת אובדן כושר עבודהניתן לקבוע כיסוי עיסוקירגיל. ניתן לרכוש הרחבה לעיסוקי בחברת ביטוח
אפשרויות ערעור לבית משפטאפשרות רחבה לערעררק בנושאים משפטיים ולא רפואיים

חשוב להתייעץ עם עורך דין אובדן כושר עבודה עם המלצות

קיימת חשיבות רבה שעורך הדין שייצג אתכם מומחה בתחום הביטוח, בדיני עבודה ובתחום הפנסיוני. לחלק מהעובדים לא הופרשו מלוא ההפרשות הפנסיוניות ולכן במצב של אובדן כושר עבודה חברת הביטוח לא תשלם 75% מהשכר המלא. לעיתים ביטוח אובדן כושר העבודה פוצל בין חברת ביטוח לקרן הפנסיה. לעיתים יש לתבוע את המעסיק ולעתים את סוכן הביטוח עקב רשלנות. עורך דין אשר מתמחה בכל תחומים אלו ישיג את התוצאה הטובה ביותר.

גישור בתביעות אובדן כושר עבודה

האם כדאי לקיים הליך גישור בתביעות ביטוח אובדן כושר עבודה ? ברוב המקרים אנו ממליצים ללכת לגישור. הליך גישור הנו הליך וולנטרי שבו שני הצדדים נפגשים עם מגשר. הצדדים מפרטים בפני המגשר את טענותיהם. לאחר מכן המגשר מציע הצעת פשרה. אם שני הצדדים מסכימים נחתם הסכם גישור אשר מקבל תוקף של פסק דין. אם שני הצדדים לא מסכימים הצדדים ממשיכים להתנהל בבית המשפט. במקרים רבים אנו מגישים תביעה נגד חברת הביטוח ואז בהסכמה עם חברת הביטוח פונים להליך גישור. יש יתרונות רבים בניהול הליך גישור מול חברת הביטוח.

 • הליך הגישור אינו מחייב. אם המבוטח או חברת הביטוח אינן מרוצים מהצעת המגשר חוזרי לבית המשפט.
 • מניסיוננו בכל הגישורים שניהלנו הגענו לתוצאה מצוינת שהמבוטח היה מרוצה ממנה.
 • בגישור ניתן להגיע להסכמות ולתוצאות שלא ניתן להגיע אליהם בפסק דין. למשל, בחלק ניכר מהתיקים הגענו להסכמה על היוון הפוליסה. המבוטח מקבל פיצוי גדול מאוד חד פעמי כנגד סילוק הפוליסה. המבוטח יכול לחוזר לעבוד ולהמשיך בחייו. לבית משפט אין סמכות לקבוע זאת בפסק דין.
 • ברורב המקרים חברת הביטוח משלמת את עלות הגישור כך שלא נגרמת למבוטח כל הוצאה.
 • ניתן ללמוד טוב יותר על טענות חברת הביטוח כך שגם אם הליך הגישור לא מצליח המידע שייחשף יתרום לניהול התיק.

פנו לעורך דין אובדן כושר עבודה ברמת גן

לסיכום, אם איבדתם או אתם עומדים לאבד את כושר העבודה שלכם אתם זקוקים לסיוע וליווי של עו"ד המתמחה באובדן כושר עבודה. משרדנו ממוקם ברחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר).

אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר עוד היום ונשמח לעמוד לרשותכם טל': 03-6952017

 
מידע שימושי – חברות הביטוח הגדולות בארץ:
 

היוון תגמולי ביטוח אובדן כושר עבודה

בעקבות תביעה שהגשנו בשם לקוח גרמנו לחברת הביטוח לשלם ללקוח פיצוי גבוה. שולם סכום של 300,000 ש"ח כולל שכ"ט עו"ד. במקור חברת הביטוח דחתה את התביעה בטענה כי המבוטח עבד במהלך התקופה במהלכה הוא טען שהנו זכאי לפיצוי החודשי. חברת הביטוח אף טענה שבידה דו"ח חוקר המבסס טענה זו.

תביעה אובדן כושר עבודה הגישו רק ע"י עו"ד אובדן כושר עבודה

באופן עקרוני מבוטח זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה אם הוא מצוי באובדן כושר עבודה במשך 3 חודשים. יחד עם זאת, אנו ממליצים למבוטחים שמעריכים כי ישהו באובדן כושר עבודה במשך 3 חודשים להודיע לחברת הביטוח על דרישתם מייד לאחר התאונה או פרוץ מחלתם שכן בדרך כלל לוקח זמן עד שחברת הביטוח מבררת את דרישת המבוטח.

פוליסת אובדן כושר עבודה מקנה למבוטח פיצוי חודשי עקב אובדן יכולת העבודה שלו. בחלק מהפוליסות כאמור המבוטח יהיה זכאי לפיצוי החודשי אם הוא לא יכול לעבוד בסוג העבודה שעבד או בכל עיסוק סביר אחר. השאלה מהו עיסוק סביר אחר גורמת במקרים רבים למחלוקת מול חברת הביטוח. בפסקי הדין נקבעו מספר מאפיינים על מנת לקבוע מהו עיסוק סביר אחר:

 • העיסוק האחר אמור לתאום את ההשכלה והניסיון המקצועי של המבוטח.
 • אדם סביר אחר בעל נתונים דומים היה מסיק שהעיסוק החדש שווה לעיסוק המקורי.
 • הכנסת המבוטח בעיסוק החדש לא תפחת משמעותית מהעיסוק המקורי.
 • העיסוק החדש יתאים לאורח חיי המבוטח.

כאשר ההתמחות של המבוטח הנה צרה יותר והעובד הגיע לרמת מיומנות גבוהה בעבודתו כך יקשה על חברת הביטוח לטעון שעיסוק אחר מהווה עיסוק סביר אחר.
יש המאמינים שאם יוכיחו שאינם מסוגלים לעבוד באותה עבודה שבה עסקו לפני איבוד כושר העבודה בכדי לחייב את המבטחת או קרן הפנסיה בתשלום אובדן כושר עבודה. אך כאמור זה לא נכון.

במאמר הקודם דנו בתנאים אשר צריכים להתקיים על מנת שהמבוטח יקבל חודשי פיצוי בתביעה. במאמר זה נפרט באשר לאופן הגשת וניהול התביעה ע"י עורך דין אובדן כושר עבודה. המשיכו לקרוא במאמר כיצד מוגשת התביעה, לאן היא מוגשת ואלו מסמכים יש לצרף.

מס הכנסה בתביעות אובדן כושר עבודה

קבלת תגמולים מכוח פוליסת אובדן כושר עבודה הינה מקור הכנסה אשר מחייב על פי חוק תשלום מס הכנסה. לעיתים לאחר שחברת הביטוח דחתה תביעה של מבוטח ואנו הגשנו בשמו תביעה לבית משפט מקבל המבוטח סכום משמעותי כתשלום אחד. הסיבה לכך נעוצה בכך שהפיצוי מורכב מתגמולי ביטוח חודשיים שהיה על חברת הביטוח לשלם מיום שהמבוטח איבד את כושר עבודתו. לעיתים לוקח זמן עד שהמבוטח מגיש את התביעה ולקוח זמן לברר את התביעה בבית המשפט. כאשר בית משפט מכריע או שמגיעים לפשרה מצטבר סכום משמעותי. לעיתים הפשרה תכלול גם קבלת פיצוי חד פעמי גדול עבור התשלומים העתידיים.

במקרה זה המס שיוטל על המבוטח יכול להיות גבוה. מס הכנסה פרסם חוזר שמאפשר לפרוס את המס לעבר ולעתיד. באופן הזה שיעור המס קטן משמעותית ואף נתקלנו במקרה בו פיצוי של למעלה ממיליון ש"ח היה פטור ממס.  במאמר זה אנו מפנים לחוזר מס הכנסה ומסבירים מהו המס שיש לשלם ואיך ניתן לשלם כמה שפחות מס הכנסה.

עורך דין תביעות ביטוח מנהלים

תביעות אובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח מנהלים. כיצד עורך דין ביטוח מנהלים יכול לסייע בתביעה נגד חברת הביטוח.

ביטוח מנהלים נחשב למוצר מבוקש בקרב העובדים אך לא תמיד זה מוצדק. קיימים ביטוחי מנהלים הכוללים תנאים גרועים וקיימים ביטוחים טובים. כל עובד יכול להיות מבוטח בביטוח מנהלים ולא רק מנהלים. ביטוח מנהלים כולל את המרכיבים הבאים: חיסכון לגיל פרישה (פנסיה). ביטוח אובדן כושר עבודה.ביטוח חיים למקרי פטירה (ריסק).

במאמר אנו מסבירים מה ההבדל בין ביטוח מנהלים לבין קרן פנסיה וכן על האפשרות להגיש תביעת אובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח המנהלים.

המלצות לתביעה אובדן כושר עבודה

במאמר זה טיפים והמלצות כיצד להיערך לתביעת אובדן כושר עבודה. נסביר מדוע חשוב לעיין בפוליסה ובחריגים שלה. יש לעיין בהצהרת הבריאות. כדאי לבדוק את סכומי הביטוח. והחשוב ביותר להתייעץ לפני הגשת התביעה עם עורך דין אובדן כושר עבודה מומלץ. הערכות מוקדמת לתביעה תגדיל את הסיכוי שחברת הביטוח תאשר את התביעה. לדוגמא, אדם הצטרף לביטוח שהוא סובל מבעיה רפואית כלשהי. חברת הביטוח החריגה את המחלה בפוליסה. המשמעות של החרגה הנה שאם אובדן כושר העבודה קשור לאותה מחלה חברת הביטוח תהיה פטורה מתשלום התגמול החודשי. חלפו שנים רבות מאז שהמבוטח הצטרף לביטוח והוא איבד את כושר עבודתו. המבוטח שכח את נושא ההחרגה והגיש את התביעה מבלי לעיין בפוליסה. ברור שבצמב זה חברת הביטוח תדחה את תביעתו.

אם המבוטח היה נערך כראוי ומעיין בפוליסה יתכן והוא היה מבסס את אובדן כושר העבודה על בסיס אחר וחברת הביטוח הייתה מקבלת את תביעתו. קראו במאמר כיצד להגדיל את סיכויי קבלת תביעתכם.

אובדן כושר עבודה של עובד היי-טק

לעובדי היי-טק יש בדרך כלל ביטוח אובדן עבודה עיסוקי. ביטוח עיסוקי מאפשר לעובד לקבל תגמול חודשי אם איבד את היכול לעבוד באותו מקצוע בו עבד לפני שחלה. נסביר מה הם מאפייני העבודה המיוחדים של עובדי היי-טק, מה הם המחלות שעלולות לגרום לאובדן כושר עבודה. כמו כן, נראה כמה חשוב להמשיך להשלים את ההפרשות הפנסיוניות במצב של אובדן כושר עבודה חלקי.

התיישנות תביעה אובדן כושר עבודה

התיישנות תביעת אובדן כושר עבודה הנה 3 שנים מיום שהמבוטח איבד את כושר עבודתו. מדובר על  תביעה שמתחדשת מידי חודש ולכן המבוטח יכול לתבוע עבור ה 3 שנים שקדמו להגשת התביעה. אנו מסבירים כיצד ניתן להתמודד עם טענת התיישנות בדרכים שונות. אם נקלעתם לאובדן כושר עבודה פנו אלינו.

סמכות ואגרות בתביעת אובדן כושר עבודה

יש מבוטחים החוששים מהגשת תביעה לבית משפט. הם בטוחים שזה כרוך בהוצאות גבוהות. אין זה נכון. כיום הגשת תביעת אובדן כושר עבודה אינה כרוכה בעלויות גבוהות. לאיזה בית משפט יש את הסמכות לדון בתביעת אובדן כושר עבודה ? איזה אגרה תידרשו לשלם כתנאי להגשת התביעה ? עורך דין יואב רונקין עושה סדר בדברים ומסביר כיצד להגיש תביעת אובדן כושר עבודה.

פוליסת אובדן כושר עבודה אחידה

המפקח על הביטוח חייב את חברות הביטוח לכלול בפוליסות אובדן כושר עבודה תנאים מסויימים. חלק מהתנאים משפרים את מצבו של המבוטח מבחינה משפטית. במאמר זה נסקור את השינויים המרכזיים. למשל שינוי חשוב ומבורך הוא הצמדת תקופת הפוליסה לגיל הפרישה על-פי החוק. בפוליסות הישנות לרוב הפוליסה הסתיימה בגיל 65. המחוקק דחה את גיל הפרישה אך דחייה זו לא חייבה את חברות הביטוח שכן פוליסה הנה חוזה שתנאיו נקבעו מראש. חוסר אחידות זה יצר עיוות שכן מחד המבוטחים לא היו זכאים לקבצת זקנה מנגד הופסקה להם קצבת הנכות מהעבודה בגיל 65. כעת בעייה זו נפתרה אך רק לפוליסות שהוצאו החל מ 11/2019.

קראו במאמר על שינויים נוספים שחברות הביטוח נאלצו לבצע בפוליסות.

שכר טרחה בתביעת אובדן כושר עבודה

מהו שכר הטרחה המקובל בתביעה לאובדן כושר עבודה? במאמר נסביר ששכר הטרחה תלוי בשלב בו מתבקש עורך הדין לייצג.

כאשר מדובר על הגשת תביעה לבית משפט  מקובל ששכר הטרחה ישולם רק אם הלקוח יזכה בתביעה. שכר הטרחה ייקבע כאחוז מוסכם מתוך הפיצוי החודשי שהלקוח יקבל. מאחר ותשלומי חברת הביטוח הנם חודשיים מקובל ששכר הטרחה יעמוד על אחוז שנע בין 15% ל- 17.5% בצירוף מע"מ מתוך התשלומים החודשים (בדרל כלל בין 48 לבין 60 תשלומים). יש לציין בהסכמי שכר הטרחה ששכר הטרחה ישולם מהתשלומים שישולמו בפועל כך שהלקוח לא ייאלץ לשלם מראש על תגמולים שטרם קיבל. במצב זה הלקוח אינו מסתכן שהוא ישלם סכומים גבוהים ובסוף יפסיד בתביעה.

יתרה מכך, לרוב מי שיישלם את שכר הטרחה היא חברת הביטוח. אם התיק יתסיים בפסק דין בית משפט יחייב את חברת הביטוח בהוצאות המבוטח הכוללות גם את שכר הטרחה. לכן מומלץ להגיש לבית המשפט את הסכם שכר הטרחה על מנת שבית משפט יפסוק הוצאות ריאליות. אם התיק מסתיים בפשרה גם מקובל שלסכום הפשרה מתווסף החזר שכר טרחה (מלא או חלקי).

קראו עוד בעמוד בכדי ללמוד מהו שכר הטרחה המקובל.

אובדן כושר עבודה חלקי

קיימות פוליסות בהן ניתן לקבל אובדן כושר עבודה חלקי. במצב זה חברת הביטוח תשלם פיצוי חודשי בהתאם לשיעור אובדן כושר העבודה שהמומחה מטעמה קבע. למשל אם המומחה קבע אובדן כושר עבודה של 33% וסכום הביטוח החודשי הוא 10,000 ש"ח המבוטח יקבל מידי חודש 3,333 ש"ח. מנגד המבוטח יכול להמשיך לעבוד באופן חלקי ולהשתכר עד לגובה השכר המבוטח. לצערנו הרב במקרים רבים החלטת חברת הביטו להעניק אובדן כושר חלקי הנה שרירותית וחסרת בסיס. ניתן לערער על החלטה זו אך כדאי לעשות זאת עם גורם מקצועי.

כמו כן, אם נקבע אובדן כושר עבודה חלקי חשוב מאוד להמשיך לשמור על גובה הכיסוי הביטוחי על-ידי ביצוע הפרשות עצמאיות. אחרת אם ערעורכם יידחה ובעתיד שיעור אובדן כושר העבודה שלכם יעלה לו תוכלו לקבל את מלוא התגמולים. אם אתם באובדן כושר עבודה מלא וחברת הביטוח אישרה לכם פיצוי עבור אובדן כושר עבודה חלקי בלבד אל תרימו ידיים. משרדנו טיפל במבוטחים רבים בהצלחה והשגנו להם פיצוי אובדן כושר עבודה מלא.

אובדן כושר עבודה נפשי

אם אתם סובלים ממחלה נפשית אשר גורמת לכם לאובדן כושר עבודה אתם זכאים לתגמולי ביטוח. לתביעות ביטוח אובדן כושר עבודה פסיכיאטרי יש מאפיינים ייחודים. חברות הביטוח מערימות קשיים בתביעות אובדן כושר עבודה. תביעות על רקע נפשי עלולות להיות מלוות בקשיים המיוחדים לסוג תביעות אלו.

אחת מטענות הדחייה היא שהמבוטח לא איבד את כושר עבודתו. עם טענה זו ניתן להתמודד באמצעות הצגת מלוא התיק הרפואי הרלוונטי ותמיכת התביעה בחוות דעת של פסיכיאטר ומומחה תעסוקתי. לפעמים מחלת הנפש נגרמה ממחלה אחרת. לעיתים המבוטח סובל גם ממגבלות אחרות אשר מובילות אובדן כושר עבודה. במקרים אלו יש להציג את התמונה במלואה ולא להסתפק במחלת הנפש כגורם היחיד לאובדן כושר העבודה.

קראו במאמר זה על תביעות ביטוח אובדן כושר עבודה על רקע נפשי. גם בתביעות אלו ניתן להתמודד בהצלחה מול חברות הביטוח. פנו אלינו ותקבלו את תגמולי הביטוח.

אובדן כושר עבודה לאחר פיטורים התייעצו עם עורך דין אובדן כושר עבודה

אם איבדתם את כושר העבודה לאחר הפסקת עבודה יתכן ואתם זכאים לקבל תגמול חודשי. הן אם הפסקת העבודה קשורה למצב הרפואי והן אם אובדן כושר העבודה החל לאחר הפסקת העבודה יתכן שיש לכם עילת תביעה נגד המבטחת. הדבר החשוב לאחר פיטורים או הפסקת עבודה זה לשמור על הכיסויים הביטוחים. נתקלנו במקרים רבים של עובדים שפודים את מלוא כספי הגמל שלהם עקב מחלה מאחר והם לא ידעו שהם זכאים לקבל אובדן כושר עבודה. צעד כזה עלול לגרום לאיבוד הכיסוי הביטוחי. לכן חשוב מאוד להיפגש עם עורך דין אובדן כושר עבודה בטרם משיכת הכספים. קראו במאמר מה הם התנאים לקבל את התגמול החודשי, כיצד לשמור על הזכויות שלכם בעת הפסקת עבודה.

רופא תעסוקתי לאובדן כושר עבודה

רופא תעסוקתי מעריך את אובדן כושר של העבודה של העובד ביחס לתנאי עבודתו וביחס להגדרות הפוליסה. אם קיימת טענה של המבטחת שהמבוטח לא איבד את כושר עבודתו לא ניתן להגיש תביעה לבית משפט ללא חוות דעת של מומחה תעסוקתי. לשימת לבכם לא ניתן גם להסתמך על קביעת הביטוח הלאומי. במאמר זה נסביר מה החשיבות של רופא תעסוקתי בתביעת אובדן כושר עבודה, כיצד יש להיערך לבדיקה אצל הרופא ומה לבקש ממנו לרשום באישור הרפואי. נפרט גם מה המחיר של חוות דעת של רופא תעסוקתי וכיצד ניתן לקבל מימון עבור חוות הדעת. בחירת רופא תעסוקתי מומחה חשובה מאוד להצלחת תביעת אובדן כושר העבודה.

האם מעסיק חייב לבטח עובד באובדן כושר עבודה ?

דנו רבות על תביעות שמוגשות נגד חברות ביטוח עקב דחיית תביעת אובדן כושר עבודה. אך, האם המעסיק חייב לבטח את העובד בביטוח אובדן כושר עבודה? האם המעסיק רשאי להתערב בבחירת העובד באשר לזהות המבטח והכיסויים הביטוחיים שירכוש ? נקדים ונשיב שמעסיק חייב לבטח את העובד בביטוח פנסיוני אך העובד יכול לבחור שלא להיות ממבוטח באובדן כושר עבודה. בית משפט לא יסתפק בטענת מעביד שהעובד לא רצה ביטוח אובדן כושר עבודה, על המעביד יהיה להוכיח זאת. תשובות נוספות בנושאים אלו ניתן למצוא במאמר. כמו כן, נסביר מה יש להוכיח בתביעה נגד מעביד שלא ביטח אתכם.

לקביעת פגישת ייעוץ הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר בטלפון 03-6952017 או לפנות אלינו דרך טופס זה
דילוג לתוכן