רשלנות בעריכת הסכם

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

חלק גדול מהתביעות שמוגשות נגד עורכי דין מוגשות עקב רשלנות בעריכת הסכם או בייצוג בעסקה.

רשלנות בעריכת הסכם

כאמור במאמר רשלנות מקצועית של עורכי דין, כאשר עורך דין מייצג לקוח בעסקת מכר מקרקעין, הסכם מסחרי, הסכם הלוואה, וכיוצ"ב על עורך הדין מוטלת החובה להבטיח את זכויותיו של הלקוח. על עורך הדין לבדוק את המצב התכונני של הנכס ומצבו המשפטי. כמו כן, על עורך הדין לבדוק את זכויות המוכר בנכס ולהבטיח קיומן של בטחונות הנדרשות. עורך הדין צריך לוודא שההסכם ערוך באופן שיאפשר להשלים את העסקה.

חלק מהתביעות נגד עורכי דין קשורות בעסקאות מסחריות בעלות סיכון גבוה. למשל, עסקאות מורכבות במקרקעין, השקעות, הלוואות, השקעות בחו"ל וכיוצ"ב. במקרים רבים, יטען עורך הדין להגנתו כי הוא הזהיר את הלקוח בדבר הסיכונים. עוד הוא יטען שהלקוח התעקש על ביצוע העסקה והיה מוכן לקחת את הסיכונים הכרוכים בעסקה.

על עורך הדין יהיה להוכיח שהוא אכן הזהיר את הלקוח מפני כל הסיכונים בעסקה. לעיתים עורך הדין ייכשל כבר בשלב הזה שכן קיים קושי להוכיח שיחות שנערכו ללא תיעוד. גם אם יעלה בידיו להוכיח, יתכן וטיעון זה לא יסייע לעורך הדין בהגנתו. קיימת פסיקה רבה אשר קובעת כי כאשר הסיכון בעסקה הנו בלתי סביר על עורך הדין להתנער מהעיסקה ולא להמשיך בייצוג הלקוח.

כך בת.א. 26521/04 לאונרד ואח' נ' איזו וסימו אסימוב פיתוח (1994) בע"מ נקבע:

"אומנם חובתו של עורך הדין כשלוח של לקוחו היא לקיים עסקה שהלקוח מעוניין בה, אולם כל זאת – במידה שהסיכון סביר. מקום שהסיכון המוטל על הלקוח אינו סביר בעליל, על הפרקליט להפעיל שיקול דעת ולהודיע ללקוחו כי הוא מנער חוצנו מעסקה זאת".

יחד עם זאת יש מקרים בהם יתרשם בית המשפט כי הלקוח היה מודע לסיכון בעסקה. בית משפט יכול להתרשם שהלקוח בעל ניסיון מתאים. אם הלקוח התעקש לבצע את העסקה, יכול בית המשפט לקבוע כי גם הלקוח אשם בתוצאה. במקרה זה יחייב את עורך הדין רק בחלק מהנזק (אשם תורם). בטרם הגשת תביעה נגד עורך דין מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום.

רשלנות כלפי צדדים שלישיים בעסקת מכר

חובת זהירות של עורך דין מוטלת לא רק ביחס ללקוח שלו. במקרים מסוימים הוא יהיה אחראי גם כלפי צד ג'. לעיתים גם כלפי צד נגדי ללקוח אותו מייצג עורך הדין. לעיתים בעסקת מכר עורך הדין מייצג צד אחד ואילו הצד השני אינו מיוצג ע"י עורך דין. חובת הזהירות נגזרת מאופיו המיוחד של עריכת הדין והדברים מתחדדים כאשר כאמור הצד אינו מיוצג ע"י עורך דין מטעמו.

אחד התנאים להטלת חובה כלפי עורך דין שהתרשל כלפי צד ג' שאינו מיוצג הנו כאשר הצד האחרון הסתמך על עורך הדין או כאשר עורך הדין נטל על עצמו חיוב כלשהו כלפי הצד הבלתי מיוצג.

כמובן שאין זה אומר שעל צד להסכם להסתמך על עורך הדין של הצד שכנגד. כמובן מומלץ שכל צד להסכם ישכור שירותים משפטיים של עו"ד שידאג לזכויותיו. יחד עם זאת, אדם אשר נגרם לו נזק בעסקת מקרקעין או בכל עסקה אחרת מוטב כי יתייעץ עם עורך דין המתמחה ברשלנות מקצועית שכן ייתכן שיש לו עילת תביעה כנגד עורך הדין שייצג את הצד השני.

משרד עורכי דין יואב רונקין מתמחה: תביעה נגד עורך דין.

באם אתם חשים כי נגרם לכם נזק עקב רשלנות מקצועית אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר ונשמח להפגש עמכם.

תלונות מוגשות ללשכת עורכי הדין.

ניתן להתקשר ישירות לטלפון 03-6952017 או למלא טופס – צור קשר.

אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר עוד היום
ונשמח לעמוד לרשותכם