עורך דין לא הגיש כתב הגנה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות
עורך הדין לא הגיש כתב הגנה, האם ניתן להגיש נגדו תביעת רשלנות מקצועית ?

מהו כתב הגנה

כתב הגנה הנו מסמך משפטי. במסמך זה נדרש צד להליך משפטי לטעון את כל טענותיו. אם בעל הדין אינו מגיש כתב הגנה במועד רשאי התובע להגיש בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה. בית משפט רשאי לתת פסק דין בהעדר הגנה אם הוכח שכתב התביעה הומצא לנתבע כדין. בית המשפט רשאי לתת פסק דין נגד הנתבע או להורות לתובע להוכיח את נזקיו בטרם ייתן פסק דין.  

המועד להגשת כתב הגנה

המועד להגשת כתב הגנה נקבע לפי סוג התביעה שהוגשה. כך למשל, כתב הגנה בתביעה אזרחית רגילה יש להגיש תוך 60 ימים מיום שהומצא כתב התביעה. בתביעה בסדר דין מהיר יש להגיש כתב הגנה תוך 45 ימים. כמובן שיש להתייעץ עם עו"ד באשר למועדים שיש להגיש את כתב ההגנה.  

עורך הדין לא הגיש כתב הגנה, האם ניתן לתבוע ?

אין ספק שאם עורך דין לא הגיש כתב הגנה במועד וזה נגרם עקב מחדל שלו אז מדובר ברשלנות עורך דין. אך בטרם מגישים תביעה נגד עורך דין מוטלת על התובע החובה לנסות להקטין את נזקיו. במקרים רבים ניתן לבקש מבית המשפט לבטל את פסק הדין שניתן בהעדר הגנה. על הנתבע להגיש את הבקשה תוך 30 ימים מיום שהומצא לו פסק הדין. בבקשת הביטול על הנתבע להראות שהסיבה לאי הגשת כתב הגנה לא נבעה מזלזול בבית המשפט אלא מסיבה מוצדקת (ככל שניתן). כמו כן, עליו להראות שיש לו סיכויי הגנה טובים. בית המשפט מייחס לשיקולי סיכויי הגנה משקל גבוה יותר. על-כן לפני שתוגש תביעת רשלנות נגד עוה"ד בטענה שעורך דין לא הגיש כתב הנגה על הנתבע לנסות כאמור לבטל את פסק הדין.  

מהם סיכויי התביעה כנגד עורך דין שלא הגיש כתב הגנה

על מנת לזכות בתביעה נגד עו"ד על הלקוח להראות שהסיבה לאי הגשת כתב הגנה נעוצה במחדל של עורך הדין. בנוסף עליו להוכיח שלו היה מוגש כתב הגנה ללקוח היו סיכויים טובים לזכות ולהדוף את התביעה. לעיתים קיים קושי מסוים להוכיח שהלקוח היה מצליח להדוף את התביעה. לכן, בית משפט מוסמך לפסוק ללקוח פיצוי בגין אובדן הסיכוי לזכות בתביעה (כלומר שהתביעה נגדו הייתה נדחית). נסביר, ניתן לטעון שאי הגשת כתב ההגנה גרמה לתובע נזק בכך שפחתו סיכויו לזכות. אם בית המשפט ישתכנע למשל שלו היה מוגש כתב הגנה היה ללקוח סיכוי של 50% לזכות הוא יחייב את עורך הדין לשלם נזק זה.  

רשלנות בניסוח כתב הגנה

האם ניתן לתבוע עו"ד עקב רשלנות בניסוח כתב ההגנה ? אין ספק שעל עורך הדין להכין ולערוך כתב הגנה באופן מיטבי. על כתב ההגנה לכלול את מלוא הטענות המקדמיות של הלקוח שיסייעו לו לגרום לדחיית התביעה. כמו כן, כתב ההגנה צריך לכלול את גרסתו המדויקת של הנתבע לטענות. במהלך ניהול משפט ניתן לעיתים לתקן את כתב ההגנה. לכן אם נעשתה טעות בתחילת הדרך ניתן לעיתים לתקנה. אם בסופו של יום ניתן פסק דין לחובת הנתבע וחלקו מבוסס על רשלנות בניסוח כתב ההגנה ניתן לשקול להגיש תביעת רשלנות מקצועית נגד עורך הדין. גם במקרה זה על הלקוח להוכיח שלו כתב ההגנה היה מנוסח כראוי התביעה לא הייתה מתקבלת. שוב, לעיתים  קשה להוכיח זאת.

עורך הדין לא טען להתיישנות

כידוע בחוק קיים פרק זמן מסוים שאם הוא חולף מונעים מהתובע להגיש תביעה נגד הנתבע. אך טענת התיישנות הנה דיונית ולא מהותית ולכן על הנתבע לטעון התיישנות בהזדמנות הראשונה (לרוב בכתב ההגנה). אם עורך הדין התרשל ולא טען להתיישנות התביעה בכתב ההגנה אז ניתן להגיש כנגדו תביעה. במקרה זה על הלקוח להראות שטענת ההתיישנות הייתה מתקבלת לו הייתה נטענת בכתב ההגנה. במקרה ההפוך עורך הדין יכול גם לגרום להתיישנות תביעה. אם הוא לא מגישה במועד אז ניתן לתבוע את עורך הדין. ראו מידע נוסף במאמר בנושא רשלנות עורך דין התיישנות.   אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בטלפון 03-6952017, או בטופס צור קשר.
דילוג לתוכן