עורך דין התרשל בהערכת סכום התביעה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מה קורה שעורך דין התרשל בהערכת סכום התביעה ? כאשר אדם מגיש תביעה לבית המשפט יש צורך להעריך מהו סכום התביעה המבוקש. עניין זה נראה פשוט וטריוויאלי אך לא בהכרח. לעיתים טעות בהערכת סכום התביעה יכולה לגרום ללקוח נזק עצום. עורך דין שהתרשל בהערכת סכום התביעה חשוף לתביעת רשלנות. נסביר כיצד זה יכול לקרות.

רשלנות עורך דין בהערכת גובה התביעה

רוב המקרים שבהם טעות בהערכת גובה התביעה הנה רלוונטית הנם בהגשת תביעות אזרחיות. הדבר נכון במיוחד בתביעות שעוסקות בנזקי גוף ובתביעות כספיות. גובה סכום התביעה נקבע על-פי הנזק שנגרם לתובע. לעיתים קל להעריך את הנזק (למשל בתביעה להחזר חוב כספי). אך, לעיתים הערכת סכום התביעה אינה כה פשוטה (במקרים מסויימים בתביעות נזקי גוף). הקושי בהערכת גובה התביעה בתביעות נזקי גוף אינו כה פשוט שכן הוא תלוי בהערכות ובקביעות של גורמים שאינם בשליטתו של עורך הדין.

עורך דין התרשל בהערכת סכום התביעה – נזקי גוף

בתביעות נזקי גוף מדובר על תביעות שמוגשות עקב פגיעות גופניות. מדובר על תביעות עקב תאונות, תאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות רפואית. רבים לא יודעים, אך כשמוגשת תביעת נזקי גוף לא מציינים את סכום התביעה בכתב התביעה. הסיבה לכך נעוצה בכך שקביעת הנזק נקבעת על-ידי בית המשפט בין היתר בהתאם לנכויות התובע.

אם כן, נשאלת השאלה כיצד עורך הדין יכול להתרשל בהערכת סכום התביעה אם הוא לא נדרש לכתוב את סכום התביעה ? התשובה הנה שהטעות יכולה לבוא לידי ביטוי בבחירת בית המשפט שאליו מוגשת התביעה.

רשלנות עורך דין בהערכת הסמכות העניינית של בית משפט

מהי סמכות עניינית של בית משפט ?

הסמכות העניינית הנה הסמכות שיש לבית המשפט לדון בתביעה. הסמכות נקבעת לפי סוג התביעה ולפי סכום התביעה.

כאשר מוגשת תביעה כספית או תביעת נזקי גוף ניתן להגישה לאחד משני בתי משפט. ניתן להגישה לבית משפט שלום או לבית משפט מחוזי.

בית משפט שלום דן בתביעות בהיקף של עד 2.5 מיליון ש"ח. בית המשפט המחוזי דן בתביעות העולות על 2.5 ש"ח מיליון. כאמור אמרנו שבתביעת נזקי גוף לא מציינים את סכום התביעה. לכן יש להגישה בהתאם להערכת הפיצוי שבית משפט יפסוק בסוף ההליך. אם עורך הדין סבור שיש סיכוי טוב שבית משפט יפסוק סכום הנמוך מ 2.5 מיליון ש"ח יגישה לבית משפט שלום. אם הוא מעריך שהפיצוי יהיה גבוה יותר יגישה לבית משפט מחוזי.

טעות בבחירת הסמכות העניינית עלולה לגרום נזק עצום ולהוביל לתביעה נגד עורך דין.

כיצד ניתן לדעת לאיזה בית משפט להגיש את התביעה ?

כאשר מדובר בתביעה כספית של חוב או הפרת הסכם הדברים לרוב פשוטים. סכום החוב ידוע וגם הנזק ולכן התביעה תוגש בהתאם לסכום זה.

בתביעות נזקי גוף הדברים עלולים להיות מסובכים יותר. טרם הגשת התביעה עורך דין נזיקין צריך כאמור להעריך מה יהיה הפיצוי שייפסק. הערכת הנזק תלויה בגורמים הבאים:

  • סוג התביעה (תאונת דרכים, רשלנות רפואית, תאונת עבודה).
  • גילו של הנפגע.
  • סוגי הפגיעה הגופנית.
  • איזה אחוזי נכות ייקבעו לנפגע.
  • כמה הרוויח לפני התאונה.
  • מה היה שכרו לאחר התאונה.
  • מה מידת האחריות של הנתבע (למעט בתאונות דרכים).
  • ניכויים שיש לבצע מהפיצוי כגון קצבאות של הביטוח הלאומי.

מתוך הרשימה הנ"ל לעיתים קיים קושי להעריך את אחוזי הנכות שייקבעו ומידת אחריותו של הנתבע. כאשר מוגשת תביעת נזקי גוף (למעט בתאונות דרכים פלת"ד) יש לצרף לכתב התביעה חוות דעת של מומחה רפואי. בחוות דעת אלו כותבים המומחים הרפואיים מה הנכות הרפואית שנותרה לתובע. לאחר מכן חברת הביטוח או הנתבע יגישו גם הם חוות דעת של מומחים מטעמם. אם יש פערים בין חוות הדעת של הצדדים (מה שבדרך כלל קורה) רשאי בית משפט יכול למנות מומחים מטעמו. מומחה בית המשפט ייתן גם הוא את חוות דעתו ובית משפט יקבע את הנכות הרפואית.

לכן, יכול לקרות שעורך הדין יטעה בהערכת אחוזי הנכות שייקבעו.

גם בתביעת תאונת דרכים יכול לטעות עורך הדין. עורך הדין אמור לצפות מה הם טווחי הנכות שהמומחה ייקבע ולהגיש את התביעה לבית המשפט הנכון. אם מומחה בית המשפט קבע נכות שאינה תואמת את ההערכה הראשונית עורך הדין צריך לבקש מבית משפט להעביר את התביעה לבית המשפט שסמכותו העניינית תואמת לקביעת הנכות. כך לא ייגרם נזק ללקוח.

מה קורה אם עורך הדין התרשל והגיש את התביעה לבית המשפט הלא נכון ?

יכולים להיות שני מצבים. עורך הדין הגיש את התביעה לבית משפט שלום במקום למחוזי. וההפך, עורך הדין התרשל והגיש את התביעה לבית משפט מחוזי במקום לבית משפט השלום.

בתביעות כספיות בית משפט לא יפסוק לתובע פיצוי העולה על סכום התביעה שהוגדר בכתב התביעה ובגינו שולמה אגרה. בתביעות נזקי גוף התוצאה עלולה להיות כדלקמן.

הגשת תביעה לבית משפט שלום במקום לבית משפט מחוזי

מקרה זה הנו חמור יותר. אם עורך הדין טעה בהערכתו והגיש את התביעה לבית משפט שלום במקום למחוזי יכול להיגרם ללקוח נזק עצום. מדוע ייגרם נזק ? מאחר והלקוח לא יקבל כל סכום העולה על 2.5 מיליון ש"ח גם אם בית משפט יפסוק שנגרם לו נזק גבוה יותר!

ארע לא אחת שבית משפט קבע שלתובע נגרם נזק בסכום העולה על 4 ו 5 מיליון ש"ח, אך מאחר והתביעה הוגשה לבית משפט שלום, לתובע נפסק פיצוי של 2.5 מיליון ש"ח בלבד. כך עורך הדין גרם ללקוח הפסד של 2.5 מיליון ש"ח!

הגשת תביעה לבית משפט מחוזי במקום לבית משפט שלום

במקרה זה אם סכום הפיצוי שנפסק לתובע (בפסק דין או בפשרה) נמוך מ 60% מתחום סמכות בית משפט השלום (כלומר פחות מ 1.5 מיליון ש"ח), הנתבע ישלם את אגרת בית המשפט הקבועה בבית משפט שלום. לעומת זאת התובע ייאלץ להשלים את האגרה החלה בבית משפט מחוזי.

כלומר לתובע ייגרם נזק בגובה של כ- 36,000 ש"ח (הפרש האגרות בין השלום למחוזי).

לכן אם יש ספק מומלץ להגיש את התביעה לבית המשפט המחוזי.

האם ניתן להגיש במקרה זה תביעה נגד עורך הדין ?

לעיתים במהלך ניהול המשפט מתברר שקיים סיכוי שהתביעה לא הוגשה לבית המשפט הנכון או שסכום התביעה לא הוערך נכון. במקרה זה ניתן לבקש לתקן את סכום התביעה ואף להעבירה לבית המשפט הנכון. אם בית המשפט ייעתר לא ייגרם נזק ללקוח.

אם לעומת זאת, ניתן כבר פסק דין וללקוח נגרם נזק עקב רשלנות עורך הדין בהערכת סכום התביעה אז ניתן להגיש כנגד עורך הדין תביעת רשלנות מקצועית.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון 03-6952017. או באמצעות טופס הצור קשר באתר.

דילוג לתוכן