הסכם שכר טרחה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

תביעות רבות מוגשות סביב נושא הסכם שכר טרחה. הסיבה לכך נעוצה במס' גורמים: במקרים רבים, בעת חתימת הסכם שכר הטרחה, הלקוח נמצא בעמדת נחיתות.

הלקוח אינו יודע מה סיכויי ההליך המשפטי. לעיתים הוא אינו מודע לכמות העבודה המשפטית הנדרשת. מהי תקופת המשכות ההליכים המשפטים. השלב בו יסתיימו ההליכים, השכר המקובל בשוק ועוד. לעיתים הסכם שכר הטרחה אינו מסדיר מקרים רבים אשר עלולים לקרות במהלך הטיפול המשפטי. כך למשל במקרים שאין התייחסות להפסקת הייצוג. הצורך בפניה לערכאות או הגשת ערעור, קושי בגביית הכספים לאחר הזכייה וכיוצ"ב. מחלוקות אלו עלולות להוביל לתביעה נגד עורך דין.

במאמר זה ננסה לגעת במספר בעיות נפוצות אשר מתעוררות בקשר לנושא הסכם שכר הטרחה.

מה קורה שאין הסכם שכר טרחה ?

כאשר לא נחתם הסכם על-פי רוב יפסוק בית המשפט לעורך הדין שכר טרחה ראוי. שכר טרחה ראוי יש להוכיח באמצעות חוות דעת מומחה. בקביעת מהו השכר הראוי ישקול בית המשפט את השיקולים כדלקמן:

 1. מה הנוהג הקיים באותו תחום (למשל בתביעות נזיקין נהוג לגבות שכר טרחה של 15% עד 20% מהסכום שמשולם ללקוח בסוף ההליך).
 2. כמה שעות עבודה עבד עורך הדין על התיק.
 3. האם היה על עורך הדין להתמודד עם בעיות מיוחדות.
 4. מה היה גודלו של התיק.
 5. האם דרישת עורך הדין הנה סבירה.

יצוין כי בתיקים גדולים שכר הטרחה אשר ידרוש עורך הדין יכול להגיע לעשרות ומאות אלפים. הלקוח חייב לוודא כי הוא מקבל לידיו הסכם חתום. על ההסכם להיות ברור ולצפות תרחישים שונים אשר יכולים להתרחש במהלך ניהול התיק.

על מה להקפיד בעת בדיקת ההסכם

טרם הלקוח חותם על הסכם שכר טרחה נמליץ לשים לב כי ההסכם כולל את הנושאים כדלקמן:

בראש ובראשונה על הלקוח לבחון את אופן תגמול עורך הדין. ישנן מס' שיטות לקביעת אופן שכר הטרחה. שכר לפי שעות עבודה, סכום כולל, תשלום לפי שלבים בתיק, תשלום לפי אחוז מהסכום שמשולם, ועוד.

לכל שיטה יש את היתרוונת והחסרונות שלה. יש לשקול ואף להתייעץ לגבי אופן ההתקשרות על פי הנסיבות. בדרך כלל ללקוח חסר מידע בדבר תקופת הטיפול המשפטי אשר תידרש וסיכויי ההלצחה בתיק. הלקוח לא תמיד יודע מהו השכר המקובל. לכן מוטב להתייעץ  בטרם חתימה על ההסכם.

כמו כן, יש לתת דגש כי הסכם שכר הטרחה יכלול את הנקודות כדלקמן

 1. מהות הטיפול המשפטי. בחלק מהמקרים הטיפול המשפטי גורר טיפול בנושאים נוספים. ככל שההסכם אינו מסדיר את הנושאים הנוספים יש לדאוג כי ייחתם הסכם נוסף.
 2. הפסקת הייצוג במהלך הטיפול. מומלץ להסדיר מה קורה אם עורך הדין מתפטר או מפוטר מייצוג במהלך הטיפול.
 3. ערכאות הטיפול. יש להסדיר האם שכר הטרחה הנו עבור טיפול משפטי רק בערכאה הראשונה או שמא גם בערכאות הערעור.
 4. לבקש מעורך הדין להצהיר כי יש בידיו ביטוח אחריות בתוקף (ואף להציגו).
 5. במקרה ושכר הטרחה משולם על בסיס הצלחה. לוודא שכתוב כי שכר הטרחה ישולם מכל סכום שישולם בפועל ללקוח ולא רק מסכום שייפסק ע"י בית משפט.
 6. לשים לב שבהסכם כתוב ששכר הטרחה אשר נפסק ללקוח ע"י בית המשפט או שמוסכם בפשרה שייך לקוח ולא לעורך הדין. אם אין התייחסות לשכר הטרחה אשר נפסק, בהתאם לפסיקת בתי המשפט שכר הטרחה שייך ללקוח ולא לעורך הדין.

כמובן שעל הלקוח לשמור עותק של הסכם שכר הטרחה, וכן מומלץ לשמור על עותקים של המסמכים אשר נמסרים לעורך הדין לצורך ניהול התביעה.

תלונות לשכת עורכי הדין.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בטל' 077-997-9367.

אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר עוד היום
ונשמח לעמוד לרשותכם