חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הסכם שכר טרחה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

עו"ד יואב רונקין ניסיון של 20 שנה בתביעות רשלנות מקצועית של עורכי-דין וסכסוכים משפטיים הקשורים בהסכם שכר טרחה. אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר בכל שאלה. צרו עימי קשר לשיחה אישית  – 03-6952017.

הסכם שכר טרחה

הסכם שכר טרחה הוא חוזה אשר אמור להסדיר את התנאים המשפטיים של מתן שירותים משפטיים ע"י עורך דין ללקוח. הסכם שכר טרחה קובע מהו שכר הטרחה שהלקוח נדרש לשלם. מנגד הוא אמור לקבוע אלו שירותים משפטיים עורך הדין יספק תמורת שכר הטרחה.

הסכם שכר טרחה

תביעת שכר טרחה

תביעות רבות מוגשות סביב נושא שכר טרחה. הסיבה לכך נעוצה במס' גורמים: במקרים רבים, בעת חתימת הסכם שכר הטרחה, הלקוח נמצא בעמדת נחיתות. לעיתים הלקוח אינו יודע מה סיכוי ההליך המשפטי. יתכן שהוא אינו מודע לכמות העבודה המשפטית הנדרשת ומהי תקופת המשכות ההליכים המשפטים. קשה ללקוח להעריך מהו השלב שבו יסתיימו ההליכים, השכר המקובל בשוק ועוד. לעיתים הסכם שכר הטרחה אינו מסדיר מקרים רבים אשר עלולים לקרות במהלך הטיפול המשפטי. כך למשל יתכן שבהסכם אין התייחסות להפסקת הייצוג. ההסכם יכול להיות חסר ביחס למצב שמצריך פניה לערכאות או הגשת ערעור, קושי בגביית הכספים לאחר הזכייה וכיוצ"ב. מחלוקות אלו עלולות להוביל לתביעה נגד עורך דין.

במאמר זה ננסה לגעת במספר בעיות נפוצות אשר מתעוררות בקשר לנושא הסכם שכר הטרחה.

מה קורה שאין הסכם שכר טרחה ?

כאשר לא נחתם הסכם שכר טרחה על-פי רוב יפסוק בית המשפט לעורך הדין שכר טרחה ראוי. שכר טרחה ראוי יש להוכיח באמצעות חוות דעת מומחה. בקביעת מהו השכר הראוי ישקול בית המשפט את השיקולים כדלקמן:

  1. מה הנוהג הקיים באותו תחום (למשל בתביעות נזיקין נהוג לגבות שכר טרחה של 15% עד 20% מהסכום שמשולם ללקוח בסוף ההליך).
  2. כמה שעות עבודה עבד עורך הדין על התיק.
  3. האם היה על עורך הדין להתמודד עם בעיות מיוחדות.
  4. מה היה גודלו של התיק.
  5. האם דרישת עורך הדין הנה סבירה.

יצוין כי בתיקים גדולים שכר הטרחה אשר ידרוש עורך הדין יכול להגיע לעשרות ומאות אלפים. הלקוח חייב לוודא שהוא מקבל לידיו הסכם חתום. על ההסכם להיות ברור ולצפות תרחישים שונים אשר יכולים להתרחש במהלך ניהול התיק.

על מה להקפיד בעת בדיקת הסכם שכר טרחת עורך דין

בטרם תחתמו על ההסכם שעורך דין מגיש לכם נמליץ לשים לב כי ההסכם כולל את הנושאים כדלקמן:

בראש ובראשונה על הלקוח לבחון את אופן תגמול עורך הדין. ישנן מס' שיטות לקביעת אופן שכר הטרחה. שכר לפי שעות עבודה, סכום כולל, תשלום לפי שלבים בתיק, תשלום לפי אחוז מהסכום שמשולם, ועוד.

לכל שיטה יש את היתרוונת והחסרונות שלה. יש לשקול ואף להתייעץ לגבי אופן ההתקשרות על פי הנסיבות. בדרך כלל ללקוח חסר מידע בדבר תקופת הטיפול המשפטי אשר תידרש וסיכויי ההלצחה בתיק. הלקוח לא תמיד יודע מהו השכר המקובל. לכן מוטב להתייעץ  בטרם חתימה על ההסכם.

חשוב שחוזה שכר הטרחה יכלול את הנקודות כדלקמן

מהות הטיפול המשפטי: בחלק מהמקרים הטיפול המשפטי גורר טיפול בנושאים נוספים. ככל שההסכם אינו מסדיר את הנושאים הנוספים יש לדאוג כי ייחתם הסכם נוסף.

הפסקת הייצוג במהלך הטיפול: מומלץ להסדיר מה קורה אם עורך הדין מתפטר או מפוטר מייצוג במהלך הטיפול.

ערכאות הטיפול: יש להסדיר האם שכר הטרחה הנו עבור טיפול משפטי רק בערכאה הראשונה או שמא גם בערכאות הערעור.

ביטוח אחריות מקצועית: לבקש מעורך הדין להצהיר כי יש בידיו ביטוח אחריות בתוקף (ואף להציגו).

שכר טרחה על בסיס הצלחה: במקרה ושכר הטרחה משולם על בסיס הצלחה. לוודא שכתוב כי שכר הטרחה ישולם מכל סכום שישולם בפועל ללקוח ולא רק מסכום שייפסק ע"י בית משפט. בהקשר לכך שימו לב שאם לא מצוין אחרת האחוזים שעורך הדין יגבה יהיו מכל הסכום שהלקוח יקבל כולל עבור החזר הוצאות ושכר טרחת עורך דין. למשל, אם בית משפט יפסוק לכם פיצוי של 100,000 ש"ח והחזר הוצאות ושכ"ט עו"ד של 20,000 ש"ח, עורך הדין יגבה את האחוז עליו הסכמתם מתוך 120,000 ש"ח.

לשים לב שבהסכם לא כתוב ששכר הטרחה אשר נפסק ללקוח ע"י בית המשפט או שמוסכם בפשרה שייך לעורך הדין. אם אין התייחסות לשכר הטרחה אשר נפסק, בהתאם לפסיקת בתי המשפט שכר הטרחה שייך ללקוח ולא לעורך הדין. יחד עם זאת כאמור אם מדובר על שכר על בסיס הצלחה אם לא צוין אחרת עורך הדין יהיה רשאי לגבות את האחוזים גם מהשכר שנפסק.

בוררות: מומלץ לא להסכים שבהסכם תהיה תניית בוררות חובה. עורכי דין רבים מוסיפים בהסכם שסכסוכים בין הלקוח לעורך הדין ידונו בבוררות בפני עו"ד שימונה על-ידי לשכת עורכי הדין. אנו לא ממליצים על כך שכן יתכן והדבר ייתן יתרון מסוים לעורך הדין.

שמירת מסמכים

כמובן שעל הלקוח לשמור עותק של ההסכם וכן מומלץ לשמור על עותקים של המסמכים אשר נמסרים לעורך הדין לצורך ניהול התביעה. לעורך דין יש את הסכות לעכב אצלו מסמכים על מנת להבטיח תשלום שכר טרחה (אם הוא הגיש תביעת שכר טרחה תוך 3 חודשים מהיום שביקשתם לקבל אותם חזרה). שמירת עותק של המסמכים עשויה לאפשר לכם לנהל את התיק ע"י עורך דין אחר.

שכר טרחה מוגזם

מה קורה אם עורך הדין מחתים את הלקוח על הסכם שכר טרחה מוגזם ? למשל יש תביעות שבהן מקובל שעורך הדין מקבל אחוזים מהפיצוי שהלקוח מקבל. לעיתים הלקוח יקבל את הפיצוי בתשלומים חודשיים למשך כל ימי חייו. נתקלנו במקרים בהם עורך הדין מחתים את הלקוח על הסכם הקובע שעורך הדין יהיה זכאי לשכר טרחה של 40%, 50% למשך כל ימי חייו. בכך לעשה הופך עורך הדין לשותף של הלקוח. לבית המשפט סמכות לבטל חיוב זה ולהפחית משכר הטרחה.

בחלק מפסקי הדין בית משפט פסק ששכר הטרחה שעורך הדין דרש אינו סביר ביחס לעבודה שנדרשה. עוד נפסק שהחתמת לקוח על שכר טרחה קיצוני אינו עומד בחובת תום הלב המצופה מעורך הדין.

שכר טרחה לאחר ערעור

אם שכר הטרחה משולם כאחוז מסוים מתוך הזכיה מה קורה אם התוצאה מתהפכת בערעור. נמחיש את הבעיה. נקבע שעורך הדין יקבל 15% מסכום הפיצוי. בית משפט שדן בתיק קבע פיצוי כולל של 100,000 ש"ח. כתוצאה עורך הדין קיבל ממכם 15,000 ש"ח. אך לאחר מכן הצד השני הגיש ערעור. נניח שהצד השני זכה בערעור ובית משפט של הערעור ביטל את הפיצוי שנפסק. האם עורך הדין צריך להחזיר את שכר הטרחה ששילמתם לו ? הפסיקה נוטה לייחס חשיבות למה שנקבע בהסכם שכר הטרחה. אם ההסכם שותק לגבי סוגית שכר הטרחה בערעור סביר להניח שבית משפט יחייב את עורך הדין להחזיר לכם את שכר הטרחה. מנגד, אם בהסכם כתוב ששכר הטרחה לא יוחזר בעקבות שינוי בערעור סביר להניח שבית משפט ידחה את תביעתכם להחזר שכר הטרחה.

תלונות מוגשות ל- לשכת עורכי הדין.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בטל' 03-6952017

אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר עוד היום.

דילוג לתוכן