תביעה ביטוח חיים

משרדנו טיפל בתביעה של מוטב של מבוטחת אשר נפטרה עקב דום לב. לאחר שהוגשה תביעה הושגה הסכמה כי חב' הביטוח תשלם 70% מתגמולי הביטוח למרות שהמבוטחת לא הצהירה בדבר מחלת הסכרת ממנה סבלה טרם היא הצטרפה לביטוח.