תביעה אובדן כושר עבודה

עורך דין יואב רונקין

פשרה תביעה אובדן כושר עבודה

לאחרונה, לאחר שהגשנו תביעה הצלחנו לגרום לחברת הביטוח לשלם ללקוח שלנו היה מבוטח בפוליסת אובדן כושר עבודה סכום של 300,000 ש"ח כולל שכ"ט עורך דין. המיוחד בתיק זה הנו שחברת הביטוח הסכימה לשלם למבוטח, אשר נותרו לו שנים בודדות עד תום תקופת הפוליסה, את רוב הסכום מראש המהווה את יתרת תגמולי הביטוח עד סיום הפוליסה. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בטלפון 03-6952017.