חיוב חברת ביטוח לשלם למבוטח פיצוי בגין נזקים תוצאתיים

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

פסק דין מעניין אשר ניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה דן בחיוב חברת הביטוח לשלם למבוטח פיצוי בגין נזקים תוצאתיים אשר נגרמו לו עקב עיכוב בתשלום תגמולי הביטוח.

סיפור המעשה, בקצרה, הינו כדלקמן.

התובעת, חברת סקאי קלאב (להלן: "התובעת") הינה חברה אשר ניהלה מועדון צניחה. לצורך ביצוע פעילותה רכשה התובעת מטוס אשר בוטח על-ידי חברת הביטוח אריה (להלן: "הנתבעת"). באחד מן הימים התרסק המטוס תוך שהאירוע גבה קורבנות בנפש. בין התובעת (ותובעים נוספים אשר נפגעו באירוע) לבין הנתבעת התקיימו דיניים משפטיים ארוכים בדבר תשלום פיצויים מאחר וחברת הביטוח דחתה את הכיסוי הביטוחי בטענה כי התובעת לא עמדה בתנאי הפוליסה. לאחר מספר שנים נחתם בין הצדדים הסכם פשרה על-פיו שילמה הנתבעת 60% מסכום הנזק (הנתבעים הנוספים – יצרנית המטוס, המדינה ועוד נשאו ביתרת הנזק). במסגרת הסכם הפשרה שולם לתובעת הנזק שנגרם לגוף המטוס.

בתביעה הנדונה טענה התובעת כי, בנוסף, יש לחייב את הנתבעת בתשלום הנזקים התוצאתיים אשר נגרמו לה עכב העיכוב בתשלום תגמולי הביטוח. לטענת התובעת אי תשלום תגמולי הביטוח במועד גרם לקריסתה הכלכלית ועל כך יש לפצותה. מנגד, טענה הנתבעת כי בתי המשפט הכירו בנזקים תוצאתיים רק כאשר חברת הביטוח נהגה בחוסר תום לב קיצוני.

בסופו של יום, פסק בית המשפט כי במקרה הנדון היה על הנתבעת לצפות כי אי תשלום תגמולי הביטוח יביא להפסקת הפעילות של התובעת. עוד קבע בית המשפט כי לשם חיוב המבטח בנזקים התוצאתיים שנגרמו למבוטח אין דרישה להוכיח כי המבטח נהג בחוסר תום לב ודי בעיכוב בלתי צודק של תשלום תגמולי הביטוח בכדי לחייב את המבטח בנזקים התוצאתיים.

יצוין כי הקביעות בפסק דין זה רלוונטיות אף למקרים של יצרנים, מפעלים וחברות אשר חברת הביטוח לא שילמה להם במועד את תגמולי הביטוח אם יוכיחו כי אי קבלת תגמולי הביטוח פגעה בפעילותם המסחרית ולא היה באפשרותם להקטין את נזקיהם (כגון ע"י נטילת הלוואות לצורך רכישת מכונות וכיוצ"ב).