חיוב מעביד לגלות מסמכים

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

חיוב מעביד לגלות מסמכים

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

באר שבע
בשא002244/07

בתיק עיקרי: עב 02086/07

בפני:
כב' הנשיא מיכאל שפיצר

19/08/2007

בעניין:
***

ע"י ב"כ עו"ד:
יואב רונקין
המבקשת

נ  ג  ד

***

ע"י ב"כ עו"ד:
פאול רייזמן
המשיבה
החלטה

1.           בפני בקשת התובעת לקבלת צו גילוי מסמכים כללי וספציפי. המסמכים הספציפיים המבוקשים הם מסמכים הנוגעים לסיום מימון הפרוייקט שבגין סיומו טוענת הנתבעת כי נאלצה לפטר את התובעת. כמו כן מבקשת היא לקבל העתק מתיקה האישי.

2.           הנתבעת בתגובתה טוענת כי הבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים היא למעשה דייג לראיות. כמו כן, הבקשה לא לוותה לטענתה בנימוק מפורט בדבר הרלוונטיות של המסמכים לתביעה. כמו כן חלק מהמסמכים מצויים בידי צד ג'.

3.           התובעת בתשובתה לתגובה מציינת כי כשהנתבעת טוענת שהמסמכים מצויים בידי צד ג'  היא אינה מציינת כי מדובר בצד ג' הנמצא בבעלותה. כמו כן לעניין התיק האישי טוענת התובעת כי היא זכאית לקבל לידיה העתק מהמסמכים המצויים בתיקה האישי.

4.           בית הדין הארצי סקר את המסגרת הנורמטיבית בעניין זה ב-עע 460/06  טסקום בדיקות מערכות תוכנה בע"מ נ' טלמור (ניתן ב-4/2/07):

"תקנה 46 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991 נושאת את הכותרת פרטים נוספים, גילוי ועיון במסמכים ושאלונים לענייננו רלבנטי:

"(א) בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות."

מכוח סעיף זה, רשאי בית הדין, מיוזמתו או על פי בקשת צד, להיזקק לתקנה 112  לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, המקנה סמכות בידי בית  משפט  ליתן צו לבקשת בעל דין :

"המורה לבעל דין אחר לגלות בתצהיר מה הם המסמכים הנוגעים  לעניין הנידון, המצויים, או שהיו מצויים, בידו ובשליטתו ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה.""

בדב"ע נד/ 3-195 בן מרדכי נ' רשות הנמלים והרכבות, עבודה ארצי א(2) 744 נקבע:

"המדיניות של בתי הדין הינה להרשות גילוי מסמכים רלבנטיים על מנת להגיע לחקר האמת."

במסגרת ההחלטה בבקשה לצו לגילוי מסמכים בית הדין בוחן את הרלבנטיות של המסמכים למחלוקת ומאזן בין זכות החברה להגן על פרטיותה לבין זכות העובד לקבלת מידע לשם ביסוס תביעתו.

5.           המדובר בתביעה שנולדה בגין סיום העסקת התובעת. הצדדים חלוקים לגבי סיבת סיום העסקתה של התובעת, שלגרסת הנתבעת, העסקתה הופסקה בשל סיום מימון הפרוייקט בו עבדה.

6.           על כן ניתן לראות כי מסמך המעיד על סיום מימון הפרוייקט בו עבדה התובעת הינו רלוונטי לבירור התביעה, יחד עם זאת, היקף העיון אותו מבקשת התובעת הינו רחב מדי. כמו כן, לא הצביעה התובעת על רלוונטיות ממשית לעיון בתיקה האישי ובשלב זה איני מתיר את העיון בו. לכשיתקדמו ההליכים, והיה ויהיה בכך צורך ממשי, רשאית התובעת להגיש בקשה בעניין.

7.           אשר על כן, הבקשה מתקבלת חלקית. הנתבעת תמציא לתובעת תצהיר גילוי מסמכים כללי בהתאם לתקנות. כמו כן תמציא לתובעת מסמך רשמי המעיד כי מימונו של הפרוייקט בו הועסקה הסתיים. כל זאת עד ליום 2/9/07.

8.           ההוצאות יילקחו בחשבון בתום ההליך.

 

דילוג לתוכן