פיצוי ללקוח בתביעה נגד עורך דין

פיצוי ללקוח בתביעה נגד עורך דין

בהסכם פשרה שהושג בתביעה שנוהלה על-ידי משרדנו שילמה חברת הביטוח של עורך דין שהתרשל בייצוג בעסקה במקרקעין סכום של 300,000 ש"ח בגין אי בדיקה תכנונית של הנכס כראוי.

לא ניתן להכביר מילים על החשיבות בבדיקת תיק בניין של נכס מקרקעין טרם התקשרות בעסקה. ככל שאין לעורך הדין את היידע המקצועי לעשות כן עליו לדאוג לכך שאיש מקצוע יבדוק את תיק הבניין של הנכס. הדברים נכונים ביתר שאת במקרים בהם תכונות הנכס מצביעות על כך כי עלולה להיות קיימת בעיה תכנונית כגון דירות בגדלים לא סטנדרטים, דירות בקומת מרתף או בגג. יצוין כי נתקלנו גם במקרים בהם לחלק מדירה רגילה לא היה היתר בנייה.

ככל שהלקוח אינו מוכן לממן את עלות שכרו של איש המקצוע לבדיקת מצב הנכס על עורך הדין להחתים אותו על מסמך שהוא מודע להמלצת עורך הדין וכי הוא לוקח את מלוא האחריות על עצמו. במקרים מסויימים ועם עורך הדין סבור שהעסקה עלולה להיות מסוכנת ללקוח עליו להתפטר מייצוג.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בטל' 03-6952017.