תאונת עבודה עצמאי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

תאונת עבודה עצמאי: אם אתם עצמאים ונפגעתם בתאונת עבודה אתה זכאים לפיצויים. לעורך דין יואב רונקין ניסיון של 20 שנה בתביעות תאונות עבודה. צרו איתי קשר ונקבע פגישה לצורך הערכת סיכויי התביעה 03-6952017.

תאונת עבודה עצמאי

עצמאי שנפגע בתאונת עבודה עשוי להיות זכאי לפיצויים ממספר מקורות. המקור הראשון והטבעי הוא המוסד לביטוח לאומי. אם התאונה ארעה במהלך נסיעה ברכב אז ניתן להגיש גם תביעה נגד ביטוח החובה. תאונה שנגרמה עקב רשלנות של גורם אחר מאפשרת הגשת תביעה נזיקית כנגדו. כמו כן, אם בוטחתם בביטוחים אישיים כגון אובדן כושר עבודה וביטוח תאונות אישיות אז גם מהם אתם זכאים לקבל תגמולי ביטוח.

תאונת עבודה עצמאי

תאונת עבודה עצמאי בביטוח הלאומי

עצמאי שבוטח בביטוח לאומי מוכר ע"י הביטוח הלאומי בכל מה שקשור לתאונות עבודה. תאונת עבודה בביטוח לאומי יכולה להיגרם ממחלת מקצוע, תאונת דרכים במהלך העבודה (או בדרך לעבודה ומהעבודה הביתה). כמובן שתאונה שארעה במהלך העבודה תוכר גם היא כתאונת עבודה. דרך אגב, לא רק תאונה שנגרמה מגורם פיזי ברור תוכר כתאונת עבודה (כגון נפילה מסולם). גם מחלות פנימיות אשר נגרמו עקב לחץ חריג או מאמץ פיזי עשויים להיחשב כתאונת עבודה. למשל עצמאי שקיבל התקף לב לאחר שהתווכח עם עובד או לאחר שהתעצבן במיוחד עשוי להיות מוכר ע"י ביטוח לאומי כתאונת עבודה.

גמלאות הביטוח הלאומי

עצמאי שנפגע בתאונת עבודה זכאי לדמי פגיעה ולקצבת נכות מעבודה.
עצמאי זכאי לדמי פגיעה עד 91 ימים (בניכוי 12 הימים הראשונים). התשלום עבור אי כושר העבודה למועד ארוך יותר מ 91 הימים יתבצע דרך קצבת נכות מעבודה.

סכום דמי הפגיעה ליום מחושב על פי 75% מהכנסת העצמאי החייבת בדמי ביטוח ב- 3 החודשים המלאים שקדמו ל-1 בחודש שבו הופסקה העבודה בשל הפגיעה. לחילופין לפי חודש הפגיעה עד ליום הפגיעה ושני החודשים שקדמו לו, לחלק ב 90. תקבלו את התשלום הגבוה מבין השניים, ועד למקסימום ליום הקבוע בחוק.

מקדמות תאונת עבודה עצמאי

לעובד שכיר גובה דמי הפגיעה יחושבו על-פי תלוש השכר. כיצד ייקבע התגמול לעצמאי ? דמי הפגיעה יחושבו על-פי תשלומי המקדמות ששילמתם לפני התאונה.

כך תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), תשמ"ד-1984 קובעות:

11. (א) אירעה פגיעה בעבודה בשנת מס פלונית, תיחשב ההכנסה, לפיה חויב הנפגע בתשלום מקדמות לפני הפגיעה, כהכנסה לפי שומה סופית, והוראות תקנות 4 ו-10 לא יחולו לגבי שנה זו;
לענין זה, "פגיעה בעבודה" – פגיעה המזכה בדמי פגיעה לפי פרק ג' או ט'2 לחוק לתקופה של 90 ימים לפחות, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים, או פגיעה המזכה בקיצבת נכות, בקיצבת תלויים או במענק לנכה או לאלמנה לפי הפרקים האמורים.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם הפגיעה בעבודה אירעה בשני החדשים הראשונים של שנת מס פלונית, תיחשב כהכנסה לפי שומה סופית ההכנסה לפיה חויב הנפגע בתשלום מקדמות בשנת המס שקדמה לפגיעה.

כלומר ההכנסה לצורך חישוב דמי הפגיעה תיקבע לפי המקדמות לפני הפגיעה. אם התאונה ארעה בשני החודשים הראשונים של השנה החישוב יבוצע על-פי המקדמות של השנה הקודמת.

קצבת נכות לאחר תאונת עבודה

לאחר קבלת דמי הפגיעה תהיו זכאים לקבל קצבת נכות בהתאם לשיעור הנכות שתיקבע לכם בוועדה הרפואית.

אם נקבעה לכם נכות של 100% תקבלו קצבה חודשית בסכום דמי הפגיעה המגיעים כפול 30 עד למקסימום הקבוע בחוק.
מענק הנכות מעבודה שווה לקצבה חודשית כפול 43.

תשלום קצבה או מענק נקבעים לפי הנכות כדלקמן:

  • דרגת נכות זמנית בשיעור של 9% עד 100% מזכה בקבלת קצבה חודשית.
  • נכות לצמיתות בשיעור של 9% עד 19.99%- תקבלו מענק חד פעמי.
  • דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 20% עד 100% מזכה קצבה חודשית.
  • נכות לצמיתות בשיעור הפחות מ-9% אינה מזכה בגמלה.

גובה המענק ייקבע באופן יחסי לפי שיעור הנכות שלכם.

תאונת דרכים כתאונת עבודה של עצמאי

אם תאונת העבודה הנה גם תאונת דרכים אז אתם זכאים לפיצוי מביטוח החובה של הרכב או האופנוע. תגמולי ביטוח הלאומי שתקבלו יקוזזו מהפיצוי שתקבלו מהביטוח החובה. כלומר לא ניתן לקבל פיצוי כפול. יחד עם זאת, אם לא תפנו בתביעה לביטוח לאומי יקזזו לכם את הסכומים שהייתם אמורים לקבל מביטוח לאומי. לכן אין לוותר על הגשת תביעה לביטוח לאומי.
גובה הפיצוי שייקבע לכם ייקבע לפי גובה הנכות שנותרה לכם. אם נקבעה לכם נכות בביטוח לאומי לפני שמומחה בית משפט קבע לכם את הנכות, קביעת הביטוח הלאומי תחייב גם בהליך זה. ניתן לבקש לסתור את הקביעה. ראו מידע חשוב בעניין: עורך דין תאונות דרכים.

תביעה נזיקית

אם התאונה ארעה לכם עקב רשלנות או מפגע כלשהו שאחראי לו גורם אחר ניתן להגיש תביעה נזיקית כנגד אותו גורם. גם במקרה זה יבוצע קיזוז של תגמולי הביטוח הלאומי מסכום הפיצויים. כך למשל אם עבדתם בבניין שבו עובדים מספר קבלנים ונפגעתם מקבלן אחר תוכלו לתבוע אותו, את היזם, קבלן ראשי וכיוצ"ב. כמובן שבמקרה זה יש להוכיח את רשלנות הגורמים שמעורבים בתאונה או שפיקחו על העבודה. במדור עורך דין נזיקין אנו מרחיבים לגבי תביעות נזיקין.

ביטוחים פרטיים תאונת עבודה עצמאי

אם יש לכם ביטוחים פרטיים יתכן ותהיו זכאים לקבל תגמולי ביטוח מחברות הביטוח. בדרך כלל הביטוחים הרלוונטיים הם ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח תאונות אישיות. יתכן שאתם מבוטחים באובדן כושר עבודה דרך קרן פנסיה.
אובדן כושר עבודה או פנסיית נכות בקרן פנסיה מקנים תגמול חודשי בגובה של עד 75% מהשכר במקרה שעקב התאונה איבדתם את כושר העבודה שלכם. לעיתים הפוליסות כוללות קיזוז מסוים של תגמולי הביטוח הלאומי. עורך דין יואב רונקין הנו עורך דין אובדן כושר עבודה מומלץ ואתם מזומנים להתייעץ עמנו.
פוליסת ביטוח תאונות אישיות מזכה בפיצוי לרוב חד פעמי שנקבע לפי שיעור הנכות וסכומי הביטוח שנרכשו. בעניין זה מומלץ להתייעץ עם עורך דין ביטוח תאונות.

סיכום תאונת עבודה של עצמאי

עצמאים רבים אינם מודעים לזכויות שלהם בביטוח לאומי ובחברות הביטוח. לאחר תאונת עבודה כדאי להתייעץ עם עורך דין תאונות עבודה. קבלת פיצוי ממקורות שונים עשויה לכם להשתקם. קבלת הפיצוי אף עשויה לסייע לכם לשמור על הזכויות שלכם בביטוחים הפרטיים ובקרן הפנסיה.

אם נגרמה לכם תאונה וברצונם לבדוק את הזכויות המגיעות לכם אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר. למידע נוסף צרו איתי קשר בטלפון 03-6952017 או השאירו פרטים בטופס צור קשר.

דילוג לתוכן