תאונה ביום כיף

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

האם תאונה ביום כיף או במהלך פעילות נלווית חיצונית לעבודה תוכר ע"י ביטוח לאומי כתאונת עבודה ? אם נפגעתם במהלך "יום כיף" בעבודה קראו במאמר זה מתי המוסד לביטוח לאומי יכיר בתאונה ומה עליכם להוכיח על מנת שהתאונה תוכר.

תאונה ביום כיף בעבודה

סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי עוסק בנושא מהי תאונה אשר תוכר כתאונת עבודה. תאונת עבודה על-פי החוק הינה "תאונה שארעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו…".

דוגמאות לתאונת עבודה בפעילות נלווית לעבודה הינן תאונה בזמן טיול בעבודה, תאונה במהלך פעילות ספורטיבית שמאורגנת על-ידי המעסיק, תאונה ביום כיף, תאונה בנופש מאורגן במלון ועוד.

בתי הדין לעבודה אשר נדרשים לדון בשאלה מתי תאונה במהלך פעילות נלווית תוכר כתאונת עבודה קבעו קווים מנחים.

בהתאם לפסיקת בית הדין תוכר פגיעה שאירעה לעובד בעת פעילות חברתית במקום העבודה אם יתקיימו התנאים הנדרשים.
התנאי העיקרי להכרה באירוע כתאונת עבודה הנו מידת העניין של המעביד בקיומה של הפעילות הנלוות (יום הכיף, הנופש) ותרומתה של אותה פעילות ל"חיי העבודה" בחברה.

בפסק הדין עבל 91/99 נפסק:

"לא כל אירוע שעיקרו או תכליתו בפעילויות גיבוש ונופש יוכר כפעולה נלווית לעבודה, אלא צריך שתשמר הזיקה בין האירוע לבין המפעל. סממן עיקרי ומרכזי, הגם שלא אחד ויחיד, לזיקה האמורה יהיה העניין שיש למעביד בקיומו של האירוע כאירוע נופש ובתרומתו של אירוע הנופש ככזה לחיי העבודה המפעל. לשם כך תידרש, בין היתר, הוכחת מעורבותו של המעביד בייזומו של האירוע ובאחריות לו. ביטוי לכך עשויים אנו למצוא בדרך המימון של האירוע, בארגון וכיוצ"ב סממנים המעידים על החשיבות שהמעביד מייחס לאירוע ועל הקשר שלו לעבודה במפעל. בהקשר זה לא מן הנמנע כי יעבור קו חוצץ בין אירוע אותו יוזם ומארגן המעביד ואשר לו הוא אחראי, לבין האירוע שהיוזם אותו והנושא בעול הוא ועד העובדים, בין בעצמו ובין בשיתוף העובדים, או עם המעביד.
בכל מקרה תוכרע הכף, בסופו של דבר, בשים לב לנסיבותיו של המקרה וכאמור למשקלם המצטבר של הסממנים המעידים על האינטרס של המעביד, על רקע הזיקה למפעל ולחיי העבודה בו".

תאונה יום כיף בעבודה

"בעב"ל 1173/00 רונית עטר – המוסד לביטוח לאומי (ניתן ביום 20.01.02), הוסיף בית הדין הארצי וקבע, בהתייחס לאינטרס של המעסיק בקיום הפעילות הנלווית, כי יש לבחון האם זהו אינטרס ישיר של המעביד שמחזק את הזיקה למקום העבודה – כאשר המעביד מחליט, לפי צרכי המפעל ועל פי שיקול דעתו כמעביד, אילו אירועים מהווים חלק אינטגראלי מכלל פעילותו של המפעל ובהתאם הוא היוזם, המארגן והמממן אותם, או – שמא מדובר באינטרס משני בלבד של המעביד – כאשר היוזמה היא של הוועד – בהקצאת הכספים, בייזום ובארגון האירועים. ככל שההחלטה הבלעדית ו/או העיקרית נתונה בידי הוועד, הרי שאינטרס המעביד באותם אירועים הולך ומתרחק, והופך לעקיף."

מה צריך להוכיח בכדי שביטוח לאומי יקבל את בתביעה?

על מנת שביטוח לאומי יכיר בתאונה כתאונת עבודה עליכם לספק כמה שיותר ראיות ולטעון את הטענות שיוכיחו את מידת מעורבותו של המעסיק בארגון וניהול יום הכיף או הפעילות הנלווית.
אם ניתן יש לטעון ולנסות להציג ראיות כדלקמן.

– המעסיק מימן את יום הכיף או הפעילות הנלווית.
– הייתה קיימת חובה להשתתף בפעילות.
– לא הופחתו ימי חופש לעובדים שנטלו חלק בפעילות.
– המעסיק או מי מטעמו ניהל ופיקח על הפעילות.
– הפעילות נועדה לקידום מטרות המעסיק כגון גיבוש וכיוצ"ב.

הגשת ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

אם תביעתכם להכרה בתאונה ביום כיף או פעילות נלווית אחרת נדחתה על-ידי המוסד לביטוח לאומי אל תרימו ידיים. עדיין עומדת בפניכם הדרך לערער על ההחלטה. במקרה כזה יש להגיש תביעה נגד הביטוח הלאומי לבית הדין לעבודה תוך 12 חודשים מהיום שבו הומצאה לכם ההחלטה. כמובן שמומלץ לעשות זאת באמצעות עורך דין תאונות עבודה.

המשמעות הכספית של הכרה בתביעה

אם בסופו של דבר התאונה תוכר כתאונת עבודה עשויות להיות לכך השלכות משמעותיות מרחיקות לכת מבחינה כספית. במקרה כזה תהיו זכאים לקבל פיצוי עבור אובדן השכר בתקופה שלאחר הפציעה. בנוסף, תהיו זכאים לקבל מענק חד פעמי או קצבת נכות מעבודה במשך כל ימי חייכם (במקרה של נכות העולה על 20%). על כן, מוטב להיערך היטב ולהתייעץ עם עורך דין מומחה טרם הגשת התביעה.

פיצוי מהמעסיק

לעיתים, תאונת עבודה ביום כיף עשויה להקנות לכם עילת תביעה נגד המעסיק. כפי שעובד שנפגע במהלך יום עבודה לעיתים זכאי לפיצוי גם מהמעסיק, כך גם בתאונה נלווית לעבודה. על מנת לזכות בתביעה כזאת עליכם להוכיח שהמעסיק התרשל במהלך הפעילות ביום הכיף. רשלנות אפשרית היא שהפעילות ביום הכיף הייתה מסוכנת או לא בטוחה; היא כללה פעילות חריגה הדורשת מיומנות מיוחדת; המתקנים שבהם השתמשו בפעילות לא היו בטוחים; המעסיק לא פיקח כראוי על הפעילות וכיוצ"ב.

בכל מקרה שמגיע למשרדנו אנו בודקים האם יש מקום לתביעה גם כנגד המעסיק ומנהלים עבור הלקוח תביעה מגד המעסיק.

אם נפגעתם בתאונת עבודה אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר בטלפון 03-6952017, או בטופס צור קשר.

דילוג לתוכן