קיזוז ביטוח לאומי מהפיצויים

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מתי יבוצע קיזוז ביטוח לאומי מהפיצויים ? נפגע תאונת דרכים יכול לקבל פיצוי ממספר מקורות. הנפגע יכול לקבל פיצוי מחברת הביטוח שביטחה את הרכב בביטוח חובה. כמו כן, במקרים מסוימים הנפגע יכול לקבל פיצוי גם מביטוח לאומי. אם התאונה ארעה במהלך העבודה או בדרך לעבודה או בדרך לבית מהעבודה יכול הנפגע לקבל פיצוי מביטוח לאומי בגין תאונת עבודה. אם לנפגע נכות גבוהה הוא יכול לקבל פיצוי מביטוח לאומי במסגרת נכות כללית.

נפגעים רבים לא יודעים שאת הפיצוי שיקבל מביטוח לאומי יקזזו מהפיצוי שיקבל מתביעת הביטוח החובה. כפי שנראה בהמשך לעיתים יקוזז רק חלק מתגמולי ביטוח לאומי.

 

קיזוז מביטוח לאומי מהפיצויים

בית משפט מחשב את הפיצוי שמגיע לנפגע עקב התאונה. כפי שהסברנו בפיצויים תאונת דרכים הפיצוי מבוסס על פי הנכות של הנפגע, גילו, שכרו, סוג העבודה בה עבד לפני ואחרי התאונה וכיוצ"ב. מסכום זה יופחתו תגמולי הביטוח הלאומי שהנפגע קיבל ועתיד לקבל כל ימי חייו.

בדרך כלל ביטוח לאומי או חברת הביטוח יגישו חוות דעת אקטוארית הקובעת את גובה תגמולי הביטוח הלאומי.

למשל, בית המשפט קבע שנזקיו של הנפגע בתאונה עומדים על מיליון ₪. סכום תגמולי הביטוח הלאומי עומדים על 500,000 ₪. לכן הנפגע יקבל פיצוי בסכום של 500,000 ₪.

 

קיזוז ביטוח לאומי מהפיצויים – התביעה נבלעת

לעיתים נפגעי תאונות נתקלים בביטוי – התביעה נבלעת. מה המשמעות ? הביטוי התביעה נבלעת מתאר מצב שבו סכום תגמולי הביטוח הלאומי גבוהים מהפיצוי שבית משפט העריך שנגרם לניזוק. במצב זה הנפגע לא יהיה זכאי לפיצוי מחברת הביטוח למעט במקרה שהתביעה הוגשה כנגד צד שלישי.

למשל סכום הפיצויים עומד על 500,000 ₪. תגמולי הביטוח הלאומי עומדים על 650,000 ₪. לכן התביעה נבלעת והתובע לא יקבל פיצוי אלא אם התביעה הוגשה נגד צד ג' כמפורט להלן.

 

זכאות הנפגע לפיצוי במקרה שהתביעה נבלעת

אם הנפגע לא נהג ברכב של המעסיק או לא מדובר בעובד עצמאי שנהג ברכב שלו הוא יהיה זכאי ל- 25% מהפיצוי שנפסק גם אם התביעה נבלעת. מקרים אלו יכולים להיות רלוונטיים לנפגע שכיר שתבע את ביטוח החובה שלו. הולך רגל שנפגע מרכב צד ג' וכיוצ"ב. במקרים אלו גם אם התביעה נבלעת הנפגע יהיה זכאי ל 25% מסכום הפיצוי וביטוח לאומי יקבל 75% מהפיצוי.

למשל סכום הפיצוי הנו מיליון ₪. גמלאות ביטוח לאומי 800,000 ₪. במקרים המתוארים הנפגע יקבל 250,000 ₪ וביטוח לאומי 750,000 ₪.

יצוין שעל הנפגע ליידע את הביטוח הלאומי על דבר הגשת התביעה על מנת להיות זכאי לפיצוי של 25%.

 

ניכוי רעיוני של תמגולי ביטוח לאומי

נציין שיבוצע קיזוז של תגמולי ביטוח לאומי גם במקרה שהנפגע לא פנה בתביעה לביטוח לאומי. לכן אין כל יתרון באי הגשת תביעה לביטוח הלאומי. על הנפגע למצות את זכויותיו בביטוח הלאומי.

 

אם נפגעתם בתאונת דרכים קשה צרו עמנו קשר ונסייע לכם.

צרו עמנו קשר בטלפון 03-6952017 או השאירו פרטים בטופס צור קשר.

דילוג לתוכן