חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תביעה נגד בית ספר

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

תאונות רבות מתרחשות בין כתלי בית הספר. עומס תלמידים בכיתות, מחסור במורים, תשתיות לקויות – כל אלו גורמים לפציעות של תלמידים במסגרות החינוכיות. במאמר זה נסביר מתי ניתן להגיש תביעה נגד בית ספר עקב תאונה של הילד. להתייעצות ולקבלת מידע נוסף ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון 03-6952017.

תוכן עניינים

מתי ניתן להגיש תביעה נגד בית ספר

אין חולק שקיימת חובת זהירות המוטלת על מורי ומנהלי בית הספר ביחס לבטיחות התלמידים השוהים בו. השאלה שיש לברר הינה האם ביחס לתאונה הספציפית בית הספר התרשל. כלומר, האם בנסיבות המקרה, בית הספר היה צריך לצפות את קיומו של הסיכון הספציפי לניזוק הספציפי ביחס לפעילות הספציפית. אם התשובה לכך חיובית – ניתן להגיש תביעה נגד בית הספר.

כנגד מי תוגש התביעה ?

במקרה של נזקי גוף הגשת התביעה תוגש כנגד הגורם המעוול. התשובה לכך תלויה בנסיבות התאונה, זהות בעלי בית הספר, ומי העסיק את מורי בית הספר. במקרים רבים התביעה תוגש נגד משרד החינוך (מדינת ישראל) והעירייה המקומית. אך הכל תלוי בנסיבות ויש להתייעץ עם עורך דין נזיקין.   

תביעה נגד בית ספר

מתקנים לקויים ותשתית לקויה

בית הספר חייב לוודא שאין בשטח בית הספר מפגעים אשר עלולים לסכן את התלמידים. תאונות המתרחשות עקב מרצפות או מדרגות שבורות, בורות בחצר או במגרש, מתקנים לא בטוחים, מקנות עילת תביעה נגד בית הספר. אם ילדכם נפגע עקב תשתית לקויה חשוב מאוד לצלם את המפגע, להתריע בכתב להנהלת בית הספר על המפגע, ולצלם את תיקונו.

חובת פיקוח

בתי משפט קבעו שמוטלת חובה על בית הספר לפקח על התלמידים במהלך השיעורים ובהפסקות. כמובן שלא ניתן להצמיד מורה לכל תלמיד אך בית הספר אמור למשל להציב מורים בהפסקה ולפקח שהתלמידים אינם מבצעים פעולות אשר עלולות לסכן את עצמם או אחרים.

מעשי קונדס של תלמידים

האם בית הספר יחויב לפצות את הניזוק כאשר התלמיד נפגע עקב פעולה מסוכנת שהתלמיד עשה תוך הפרת כללי בית הספר? בתי המשפט קבעו שבית הספר חייב לצפות שתלמידים ינסו להפר את כללי בית הספר ולמנוע מהם להיפצע תוך כדי.

נדגים זאת במקרה שנידון ת"א 27560-12-17 פלוני נ' המכללה הארצית להכשרה מקצועית סכנין בע"מ.
באותו מקרה תלמיד כבן 15, במהלך יום לימודים בבית הספר החליט לברוח ממנו. לצורך כך, הוא טיפס על הגדר. מאחר וברום הגדר היו דוקרנים חדים התלמיד נדקר ביד ונפל. עקב נקי הגוף אשר נגרמו לו הוא הגיש תביעה נגד בית הספר.

פסק הדין – גדר מסוכנת בבית ספר

בית המשפט נדרש לשאלה האם בנסיבות הספציפיות האלו הפר בית הספר את חובת הזהירות כלפי התלמיד.
בית המשפט פסק:

"על רקע הקביעות העובדתית הקשורות למקרה שלפנינו, ניתן לקבוע כי מתקיימת חובת זהירות קונקרטית של הנתבעת כלפי התובע. העובדה כי התובע נפגע עקב בריחתו מבית הספר אינה מוציאה את המוסד החינוכי ממעגל האחראים לנזק. על המוסד החינוכי לצפות כי תלמידים עשויים להפר את כללי בית הספר (השוו למשל: ע"א 715/79 דניאלי נ' אורט ישראל, נתניה, פ"ד לה(2) 764 (1981)), ואף לנסות לברוח מבין כתליו. על בית הספר ומוריו לצפות התרחשויות כאלה, ומוטלת עליהם חובה לנקוט אמצעי פיקוח סבירים למניעת סיכוני בטיחות הקשורים בכך."

ובהמשך:

"חובת הזהירות המוטלת במקרים אלו נגזרת מחובתו של בית הספר לפקח על התלמידים השוהים בתחומיו. חובת הפיקוח משתנה בהתאם לנסיבותיו של המקרה ולגילו של המפוקח (עניין גודר, פסקה 9). חובה זו אף מעוגנת בחוזר מנכ"ל שהוציא משרד החינוך (חוזר המנהלת הכללית, הוראות קבע סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך (פברואר 2013), צורף לתיק מוצגי התובע).

ודוק: אין משמעות החובה המוטלת על בית הספר כי יש להצמיד פיקוח צמוד לכל תלמיד וכי כל תנועה של התלמיד תהיה תחת פיקוח. הפיקוח הנדרש לא נועד ליצור מצב בו נציג בית הספר יעקוב אחר כל תלמיד ויעוט על כל תלמיד שיחשוד כי מתכנן לברוח מבית הספר. החובה המוטלת היא מסוג אחר. על בית הספר מוטלת חובה לדאוג להציב מורים בחצר בית הספר במהלך ההפסקות ולא להותיר את התלמידים ללא נוכחות דמות חינוכית, זאת על מנת שיהוו גורם סמכותי שיביא להרתעה ולריסון של התנהגות התלמידים, בעצם נוכחותם.
לבסוף, הנתבעת לא הציגה ראיות לגבי נהלי הבטיחות וההשגחה על תלמידי בית הספר, בהם היא נוקטת כדי למנוע את הסיכון."

לכל אלה יש להוסיף את הסיכון הטמון בגדר עצמה. חלקה העליון של גדר בית הספר כולל קוצים-דוקרנים ממתכת. בסעיף 5.2.11 לחוזר המנכ"ל שצורף לתיק המוצגים מטעם התובע, ממנו ניתן ללמוד על סטנדרט הזהירות הנדרש, צוין כי "בכל החלקים של גדר המוסד, לרבות החלק העליון, לא יהיו אלמנטים חדים שכן הילדים המצויים בסביבתה או המטפסים עליה עלולים להיפצע מהם". הוראה זו מלמדת הן על הצורך לצפות את הסיכון שבטיפוס על גדרות בית הספר ועל הצבת סטנדרט זהירות באשר למאפייני הגדר."

אשם תורם לתלמיד

אשם תורם מבטא מצב משפטי שבו בית המשפט מפחית מהפיצוי סכום מסוים עקב התנהגות רשלנית של הניזוק. בית המשפט צריך לקבוע קודם האם הפגיעה ארעה גם עקב רשלנות או חוסר זהירות של הניזוק. אם הוא מצא כן, בשלב הבא, בית המשפט יקבע מהו אחוז האשם התורם שיש לייחס לנפגע. לאחר מכן, מסכום הפיצוי הוא יפחית את אחוז האשם התורם.

באותו מקרה ספציפי קבע בית המשפט ביחס לאשם התורם כדלקמן:

"רמת הזהירות הנדרשת מאדם לגבי שלומו הגופני מושפעת מנתונים שונים. גילו של הנפגע הוא אחד מהם. באשר לקטינים, הפסיקה הכירה בכך שקטין אינו מחזיק באותם מנגנוני הגנה, בקרה ושיקול דעת שבגיר מחזיק בהם וניתן לצפות כי הוא עלול, בדרך הדברים הרגילה, להיפגע בידי גורם חיצוני ולהביא נזק על עצמו ועל זולתו במעשה ובמחדל (עניין מרצלי). הרשלנות התורמת המיוחסת לקטין תושפע על כן ממבחן צפיות אובייקטיבי של יכולת ההבנה של הסיכונים הטמונים בפעולותיו של ילד "סביר" בן גילו של התובע. בפסק הדין בעניין ועקנין – שבו כזכור דובר במקרה של ילד שקפץ לבריכה העירונית ונפגע – נדרש בית המשפט לשאלת רשלנותו התורמת של התובע וכך קבע:

"האם נער רגיל בגילו של המערער היה נזהר יותר ממנו? נראה לי, כי התשובה על כך היא בחיוב. יש לדרוש מנער בן 15, בעל תבונה וידע רגילים, לחוש בסכנה, הטמונה בקפיצת ראש למים רדודים, תוך הקדמת ריצה לקפיצה. עם זאת, בחלוקת האשם בין הניזוק לבין המזיקים, עיקר האשם רובץ על האחרונים. נראה לי, על-כן, כי יש לייחס למערער אשם תורם בשיעור של 33%". (עניין ועקנין, בעמ' 151-150)."

במקרה הנדון הפחית בית המשפט מהפיצוי 40% עקב אשם תורם.

סיכום: תביעה נגד בית ספר

גם אם ילדכם ביצע מעשה מסוכן, והפר את כללי בית הספר הוא עשוי להיות זכאי לפיצוי אם נפגע תוך כדי כך. בית הספר אמור לצפות שתלמידים עלולים להפר את הכללים ולסכן עצמם. בית הספר חייב לפקח על התלמידים ולספק סביבת לימודים בטוחה. אם ילדכם נפגע בתאונה מומלץ לפעול במהרה שכן קיימת חשיבות לתיעוד נסיבות התאונה.

להתייעצות ניתן להתקשר לטלפון 03-6952017, או למלא טופס צור קשר.

דילוג לתוכן