יחסי עובד מעביד – מי נחשב כעובד ?

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

על-מנת שתתקיים זכות תביעה בתחום דיני העבודה יש צורך שבין הצדדים ישררו יחסי עובד מעביד. הסברה הרווחת בקרב הציבור הינה כי רק אם המועסק מקבל תלושי שכר הוא נחשב כעובד אשר מגיעות לו זכויות סוציאליות, אולם, מדובר בטעות. כפי שיפורט להלן, תלושי השכר מהווים אינדיקציה אחת [מיני רבות] לשאלה האם שוררים בין הצדדים יחסי עובד מעביד. משרדנו טיפל בתיקים רבים בהם אף שהתמורה בגין ביצוע העבודה שולמה לתובע באמצעות חשבוניות [ולא ע"י תלושי שכר] נקבע כי בין הצדדים התקיימו יחסי עובד מעביד. יתרה מכך, אף אם בין הצדדים נחתם הסכם בו נקבע כי בין הצדדים לא מתקימיים יחסי עובד מעביד, הרי שלא בהרכח כי להוראה זו בהסכם יינתן תוקף בבית הדין לעבודה, וזאת מן הטען כי עובד אינו יכול לוותר על הזכויות המגיעות לו מכוח דיני העבודה.

מאחר ובחוק אין הגדרה למי נחשב כעובד בית הדין לעבודה פוסק בכל מקרה אשר מגיע לפתחו בהתאם לנסיבות המיוחדות של אותו מקרה. לצורך כך, נעזר בית הדין במספר מבחנים לצורך הכרעה האם בין התובע לנתבע מתקיימים יחסי עובד מעביד.

להלן המבחנים

המבחן המעורב

המבחן המרכזי בו נוקט בית הדין הינו "המבחן המעורב". המבחן המעורב הינו מאין מבחן משוקלל של כל מבחני המשנה האחרים [אשר יפורטו להלן] אשר הדומיננטי בו הינו "מבחן ההשתלבות". אין לכל מבחני המשנה אותו משקל שכן בית הדין מכריע בהתאם לנסיבות.

מבחן ההשתלבות

כאמור מבחן ההשתלבות הינו המבחן הנפוץ. במבחן ההשתלבות בוחנים האם התובע הינו חלק אינטגרלי ממקום העבודה או שמא אותו תובע הינו בעל עסק עצמאי משלו אשר משרת את מקום העבודה כגורם חיצוני.

מבחן הפיקוח

קיומם של יחסי כפיפות בין התובע לנתבע יכולים להצביע על קיומם של יחסי עובד מעביד. יצוין כי בעוד שבעבר מבחן זה היה מרכזי בבחינת השאלה לקיומם של יחסי עובד מעביד, כיום מבחן זה אינו מהווה כמבחן המנחה.

מבחן הקשר האישי

במבחן זה בוחן בית הדין האם התובע חייב לבצע את העבודה באופן אישי או שמא האם הוא רשאי לבצע את העבודה באמצעות אחר או באמצעות קבלני משנה. בהעדר חובת ביצוע עבודה באופן אישי הרי שלרוב ייקבע כי לא מתקיימים בין הצדדים יחסי עובד מעביד. היה והתובע חייב לבצע את העבודה באופן אישי הרי שאין בכך בכדי להוות קביעה מוחלטת כי מתקיימים יחסי עובד מעביד אולם יש בכך בכדי לחזק את הטענה.

מבחני עזר לקיומם של יחסי עובד מעביד

לצורך הכרעה האם מתקיימים יחסי עובד מעביד, בית הדין ייעזר במבחנים נוספים כדלקמן: אופן תשלום השכר: האם השכר משולם באמצעות תלוש שכר או כנגד הצגת חשבונית? האם המעסיק מנכה מס הכנסה במקור?
האם קיים בין הצדדים הסכם בכתב אשר קובע את אופן ההתקשרות ביניהם ? האם המועסק נטל סיכונים עסקיים כלשהם ? מי סיפק את כלי העבודה ? האם העבודה מבוצעת בחצר המעסיק? וכיוצ"ב.

לסיכום יחסי עובד מעביד

אם כן, השאלה האם בין הצדדים מתקיימים יחסי עובד מעביד הינה שאלה עובדתית מורכבת אשר תלויה בנסיבות של כל מקרה לגופו. לאור זאת, בטרם הגשת תביעה מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בדיני עבודה ואשר יידע  להציג את הראיות הדרושות להוכחת הטענה.

באם נותרתם עם שאלות נוספות נשמח לעמוד לרשותכם וניתן ליצור עמנו קשר בטלפון או באמצעות טופס צור קשר.

אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר עוד היום
ונשמח לעמוד לרשותכם

דילוג לתוכן