חובת פנסיה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

אי הפרשות לפנסיה

עובדים רבים [וגם מעסיקים] אינם מודעים לכך כי על המעביד להפריש בגין העסקת העובד תשלומי פנסיה. יצוין כי מלבד צו ההרחבה אשר הוצא לאחרונה והחל חובת פנסיה על כלל עובדי המשק [באופן מדורג], הרי שקיימים במשק ענפי עבודה רבים אשר בהם מזה שנים רבות היה על המעביד להפריש תשלומי פנסיה כגון בענף השמירה והבניין ועוד.

במסגרת חובת הביטוח הפנסיוני, מלבד עצם ההפרשה לרכיב החיסכון, קיימים רכיבים אשר נועדו לבטח את העובד למקרה של אובדן כושר עבודה ופנסיית נכות.

כך, עובד אשר הופרשו בגינו תשלומים לקרן פנסיה מבוטח בהתאם לתנאי הקרן למקרה בו נגרמת לו נכות עקב מחלה או תאונה. על-כן, מעביד אשר אינו מפריש עבור העובד את ההפרשות המחויבות עלול למצוא עצמו נתבע בתביעת עתק במקרה של אירוע ביטוחי של העובד.

במקרה של אירוע ביטוחי כאמור זכאי העובד לפיצוי מן המעביד בגובה תגמולי הביטוח אשר הוא היה זכאי להם לו היה מעסיקו מבטח אותו כנדרש. במקרה של נכות לצמיתות עלול אם כן המעסיק לשלם לעובד מכיסו סכומים בלתי מבוטלים.

 

אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר עוד היום
ונשמח לעמוד לרשותכם