מעביד לא הפריש לפנסיה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מעביד לא הפריש לפנסיה או לא ביטח אתכם בביטוח אובדן כושר עבודה. מה עושים ? במאמר זה נדון בתביעה נגד מעביד עקב אי ביטוח פנסיוני. אם המעביד לא ביטח אתכם בביטוח אובדן כושר עבודה או בקרן פנסיה צרו עמנו קשר ותקבלו את הפיצוי המגיע לכם.

חובת ביטוח פנסיוני – המעביד לא הפריש לפנסיה

החל משנת 2008 מעבידים חויבו לבטח עובדים בביטוח פנסיוני. קיימים ענפים שחלים עליהם צווי הרחבה שבהם הייתה חובת ביטוח עוד לפני 2008. אם העובד אינו מודיע למעביד אחרת חובת הביטוח כוללת כיסוי ביטוחי של קצבת נכות (כלומר אובדן כושר עבודה) וקצבת שארים.

נכון להיום אחוז ההפרשות הנו 18.5% מהשכר כאשר מתוכו 6% מופרש משכרו של העובד והיתרה המעביד משלם. ההפרשות יבוצעו משכרו הברוטו של העובד ללא שעות נוספות או מהשכר הממוצע במשק – לפי הנמוך ביניהם.

ממתי צריך המעביד להתחיל להפריש ?

אם העובד מגיע למקום העבודה החדש שהוא כבר מבוטח על המעביד להפריש לאחר 3 חודשים אך ההפרשה תהיה רטרואקטיבית החל מיומו הראשון. אם לעובד אין ביטוח פנסיוני יש לבטחו לאחר 6 חודשי עבודה.

מעביד לא הפריש לפנסיה

מעביד לא הפריש פניסה ולא ביטח את העובד

כאמור במסגרת חובת הביטוח הפנסיוני, מלבד עצם ההפרשה לרכיב החיסכון, קיימים רכיבים אשר נועדו לבטח את העובד למקרה של אובדן כושר עבודה ופנסיית נכות. אם המעביד לא ביטח את העובד כאמור הוא חשוף לתביעה בגין אי ביצוע הפרשות פנסיוניות.

קיימים 2 סוגי תביעות:

תביעה של סכומי ההפרשות שעל המעסיק היה להפריש. תביעה זו הנה פשוטה יותר. בתביעה זו נתבע את המעסיק על הסכומים שהיה עליו להפריש במשך כל תקופת העבודה. כלומר נתבע את חלקו של המעסיק בהפרשות הפנסיוניות.

הסוג השני של התביעה שנדון בו להלן הנו תביעה שתוגש במקרה שבו לעובד קרה מקרה ביטוחי והוא לא בוטח על-ידי המעסיק.

תביעה נגד מעביד שלא ביטח את העובד

נתאר את המצב. העובד עבד אצל המעביד במשך תקופה שבה היה על המעביד לבטחו. המעביד לא ביטח  את העובד בקרן פנסיה או בקופת גמל אחרת הכוללת ביטוח אובדן כושר עבודה. העובד חלה ואיבד את כושר עבודתו ועבודתו הופסקה. במקרה זה נתבע את המעביד בגובה תגמולי הביטוח אשר הוא העובד היה זכאי להם לו היה מעסיקו מבטח אותו כנדרש. במקרה של נכות לצמיתות עלול  המעסיק לשלם לעובד מכיסו סכומים בלתי מבוטלים.

דוגמא לתביעה ופסק דין בתביעה שהוגשה על-ידנו כנגד מעביד שלא הפריש ראו כאן.

כיצד להגיש תביעה נגד מעסיק – אי הפרשות פנסיוניות

מדובר בתביעה מורכבת ולכן מוטב להגישה באמצעות עורך דין אובדן כושר עבודה ועו"ד שעוסק בדיני עבודה.

התביעה תוגש לבית הדין לעבודה. על מנת לזכות בתביעה על העובד להוכיח מספר עובדות:

  • עליו להוכיח שהיה על המעביד לבטח את העובד.
  • שהוא איבד את כושר עבודתו.
  • מה התגמול החודשי שהיה מקבל מקרן פנסיה לו היה מבוטח כדין.

את התנאי הראשון בדרך כלל ניתן להוכיח ללא קושי מיוחד שכן מדובר בטענות משפטיות פשוטות. יש להפנות לצו ההרחבה הרלוונטי או להסכם העבודה.

על מנת להוכיח את הטענה שהעובד איבד את כושר העבודה יש לצרף לכתב התביעה חוות דעת של מומחה תעוסקתי. על המומחה לקבוע שנגרם לעובד אובדן כושר עבודה מלא או חלקי. המעסיק רשאי לנסות לדחות טענה זו ע"י הגשת חוות דעת מומחה מטעמו ובית הדין רשאי למנות מומחה תעסוקתי מטעמו. הוכחת גובה התגמול החודשי תיעשה באמצעות הגשת חוות דעת מומחה של אקטואר. בנוסף על קצבת הנכות שהעובד הפסיד ניתן לתבוע גם את ההפרשות לחסכון שהקרן הייתה מבצעת. נסביר. כאשר קרן הפנסיה או חברת הביטוח משלמת לעובד פנסיית נכות היא תמשיך להפריש עבורו לחסכון. באופן רגיל כספי החסכון משולמים בעת הפרישה כפנסיית זקנה. לכן אי ביצוע ההפרשות ע"י המעביד תגרום לפגיעה באי קבלת פנסיית הזקנה. לכן ניתן לתבוע גם רכיב זה ועל האקטואר להתייחס להפסד שייגרם לעבוד בגין אי קבלת פנסיית זקנה.

מידע נוסף לעניין חובת ביטוח פנסיוני ראו כאן.

על מנת לקבל מידע נוסף בקשר לתביעה נגד מעביד של הפריש לפנסיה צרו עמנו קשר 03-6952017

אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר עוד היום
ונשמח לעמוד לרשותכם

דילוג לתוכן