דמי חופשה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כל עובד במשק – עובד במשרה מלאה, זמנית, עובד זמני וכיוצ"ב זכאי לחופשה שנתית. אורך החופשה תלוי במתכונת העובדה של העובד. בהתאם להסכם הקיבוצי אשר חל בענפי משק שונים כגון תעשיה, מלאכה, יבוא, ועוד, אורך החופשה (לא כולל שבתות) הינו כדלקמן.

תקופת העבודהעובד אשר עובד 5 ימים בשבועעובד אשר עובד 6 ימים בשבוע
1-2 שנים10 ימים12 ימים
3-4 שנים11 ימים13 ימים
5 שנים12 ימים14 ימים
6-8 שנים17 ימים19 ימים
9 שנים ואילך23 ימים26 ימים

 

יצוין כי ההסכם הקיבוצי אינו חל במקום עבודה אשר מעסיק פחות מחמישה עובדים, ועובדים שנושא המעבר לשבוע עבודה קצר הוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי אחר. אורך החופשה לגבי עובדים שההסכם הקיבוצי אינו חל עליהם יקבע לפי חוק חופשה שנתית, התשי"א -1951.

עובד במשרה חלקית אשר עבד אצל המעביד במשך שנת עבודה מלאה יהיה זכאי לחופשה לפי המפתח כדלקמן.
– אם עבד העובד 200 ימים לפחות באותה שנה הוא יהיה זכאי למלוא ימי החופשה כאמור לעיל.
– אם עבד העובד פחות מ- 200 ימים הוא יהיה זכאי לימי חופשה לפי החישוב –

 ימי החופשה המלאים X מספר ימי העבודה בפועל
________________________________
200 

עובד אשר עבד רק בחלק משנת העבודה יהיה זכאי לחופשה לפי המפתח כדלקמן.

– אם עבד העובד באותה שנה לפחות 240 ימים הוא יהיה זכאי למלוא החופשה.
– אם עבד העבוד פחות מ- 240 ימים הוא יהיה זכאי לימי החופשה לפי החישוב –

ימי החופשה המלאים X מספר ימי העבודה בפועל
________________________________
240 

 היה ובמהלך ימי החופשה נפסקת החופשה מאחת מהסיבות המנויות כדלקמן, יראו את החופשה כנספקת לאותם ימים, ויהיה על המעסיק לאפשר את השלמתה ככל האפשר תוך אותה שנת עבודה. ואלו הן הסיבות:

  • ימי מילואים.
  • ימי חג שלא עובדים בהם למעט ימי מנוחה שבועית.
  • ימי חופשת לידה.
  • ימי מחלה.
  • ימי אבל במשפחה.
  • ימי שביתה.
  • ימי הודעה מוקדמת לפיטורים, אלא אם עלו על ארבעה עשר. כלומר מותרת חפיפה בין תקופת חופשה שנתית לתקופת הודעה מוקדמת אם לפחות יוותרו 14 ימי הודעה מוקדמת ללא חפיפה לחופשה. 

במקרה של פיטורים מידיים והעובד זכאי לפדיון ימי חופשה לא ניתן לקזז את תמורת ההודעה המוקדמת מתשלום פדיון ימי החופשה.

עובד חייב לנצל 7 ימי חופשה בשנה ואת יתרת החופשה הוא רשאי לצבור, בהסכמת המעביד, ולנצלם בשנתיים הבאות.

בסיום העבודה זכאי העובד לפדיון ימי החופשה המגיעה לו בגין שלוש השנים האחרונות לעבודתו בצירוף ימי החופשה אשר צבר בשנה האחרונה לעבודתו.

דמי מחלה:

החל מיום 01.04.2011 תוקן חוק דמי מחלה כך שעובד זכאי לדמי המחלה כדלקמן:

עבור יום ההיעדרות הראשון – אין תשלום.

עבור יום היעדרות השני והשלישי – 50% מהשכר.

מהיום הרביעי ואילך – 100% מהשכר.

יצוין כי עובד זכאי ליום וחצי מחלה עבור כל חודש עבודה ןעד ל- 90 ימים לכל היותר.

 

אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר עוד היום
ונשמח לעמוד לרשותכם

דילוג לתוכן