דמי הבראה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כלל העובדים במשק זכאים לדמי הבראה וזאת החל מרגע שהשלימו שנת עבודה. במקרים בהם פוטר העובד בסמוך להשלמת שנת עבודתו הראשונה עשוי בית הדין לקבוע כי חרף העובדה שלא השלים שנת עבודה כאמור הוא זכאי לדמי ההבראה. סכום דמי ההבראה מחושב לפי שנות העבודה של העובד ובהתאם לתעריף אשר קבוע בהסכם הקיבוצי הכללי בדבר תשלום קצובת ההבראה אשר מתעדכן מעת לעת. נכון ליום 01.07.2015, סכום דמי ההבראה ליום עומד על סך של 378 ש"ח. מספר ימי ההבראה לו זכאי העובד כאמור תלוי בתקופת העסקת העובד, כדלקמן בטבלה. דמי ההבראה המגיעים לעובד הינם התוצאה של הכפלת ימי ההבראה המגיעים לעובד בהתאם לאמור בטבלה בסכום דמי ההבראה הנכון לאותו מועד.

דמי הבראה לעובד

תקופת העבודה (בשנים) ימי ההבראה המגיעים לעובד
1 5 ימי הבראה
2-3 6 ימי הבראה לכל שנה
4-10 7 ימי הבראה לכל שנה
11-15 8 ימי הבראה לכל שנה
16-19 9 ימי הבראה לכל שנה
20 ואילך 10 ימי הבראה לכל שנה

חשוב ביותר: עם סיום יחסי העובד מעביד (פיטורים / התפטרות) זכאי העובד לדמי ההבראה בגין השנתיים האחרונות לעבודתו בלבד (יתר דמי ההבראה מתיישנים!). אולם, באם במהלך תקופת ההעסקה ובטרם פוטר העובד או בטרם התפטר הגיש העובד תביעה כנגד המעביד בגין אי תשלום דמי ההבראה הוא יהיה זכאי לדמי הבראה בגין 7 השנים האחרונות לעבודתו!

אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר עוד היום ונשמח לעמוד לרשותכם
דילוג לתוכן