תשלום תגמולי הביטוח

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

תוך כמה זמן חברת הביטוח צריכה לשלם את תגמולי הביטוח ? אנו נתקלים במקרים רבים בסחבת מצד חברות הביטוח בטיפול בתביעות. נדמה שלעיתים מדובר בשיטת עבודה הנועדה להתיש את המבוטח על מנת שיוותר על תביעתו. במאמר זה נשיב על השאלה תוך כמה זמן חברת הביטוח צריכה לשלם את הפיצוי. כמו כן, נייעץ מה לשעות אם חברת הביטוח מאחרת בתשלום.

תוך כמה זמן חברת הביטוח צריכה לשלם ?

על-פי סעיף 27 א לחוק חוזה הביטוח על חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח תוך 30 ימים. אך, שימו לב להגדרה בסעיף:
"תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו, אולם תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה לפי סעיף 23(א), והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים."

תשלום תגמולי הביטוח

תוך כמה זמן חברת הביטוח צריכה לשלם ? תשלום תוך 30 ימים

על-פי החוק חברת הביטוח צריכה לשלם תוך 30 ימים מהיום שהיו בידיה המידע והמסמכים הנחוצים לבירור החבות שלה.
חברות הביטוח משתמשות בסעיף זה על מנת לדחות את מועד התשלום או את מועד מסירת הודעה האם הם דוחים את התביעה. כך, חברות הביטוח מנסות לטעון שהם לא קיבלו את מלוא המסמכים והמידע הנחוצים להם לצורך בירור החבות שלהן.

יצירת סחבת על-ידי חברת הביטוח

חברות הביטוח נוקטות בשיטות שונות על מנת להתחמק מתשלום ולדחות אותו. שיטות אלו כוללות:
• דרישה להמציא עשרות מסמכים.
• בקשה לשלוח מסמכים שאינם בשליטת המבוטח.
• דרישות להמציא שוב מסמכים שכבר קיבלו.
• שליחת חוקרים פרטיים.
• אי מתן מענה למבוטח.

חוזר המפקח על הביטוח – בירור ויישוב תביעות

המפקח על הביטוח קבע שעל חברת הביטוח להודיע למבוטח על עמדתה בקשר לתביעתו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידיה המידע והמסמכים שהיא דרשה לקבל מהמבוטח לצורך בירור התביעה.
חוזר המפקח מחייב את חברות הביטוח, אך שוב, אנו רואים שהמפקח העניק לחברות הביטוח סעיף מילוט. ספירת 30 הימים מתחילה מהיום שבו הומצאו לחברת הביטוח מלוא המסמכים והמידע שביקשה.

כיצד להתמודד מול חברות הביטוח

אז מה לעשות אם חברת הביטוח לא משלמת לכם את הפיצוי במועד ?
יש מספר דברים שניתן לעשות על מנת לגרום לחברת הביטוח להקדים את תשלום הפיצוי.

תעדו את המצאת המסמכים

המציאו לחברת הביטוח את כל המסמכים שביקשה. צרפו למסמכים מכתב נלווה שבו כתוב אלו מסמכים מצורפים. אם חברת הביטוח מבקשת מסמכים שכבר שלחתם ציינו זאת במכתב הנלווה.

הפעילו לחץ על חברת הביטוח

שלחו לחברת הביטוח תזכורות שאתם ממתינים להחלטתה. כתבו לה שהעיכוב בתשלום מסב לכם נזקים.

שתפו פעולה עם חברת הביטוח

לחברת הביטוח יש זכות לדרוש ממכם להיפגש עם חוקר פרטי מטעמה. יחד עם זאת נמליץ לקיים פגישה זו בנוכחות עורך דין מטעמכם.

הפעילו עורך דין מטעמכם

אם אתם רואים שחברת הביטוח מתעכבת בתשלום פנו לעורך דין ביטוח על מנת שיסייע לכם. מהניסיון שלנו במקרים רבים לאחר שנכנסנו לתמונה חברת הביטוח שילמה למבוטח את הפיצוי המגיע לו.

להתייעצות נוספת צרו עמנו קשר בטלפון 03-6952017 או השאירו פרטים בטופס צור קשר.

דילוג לתוכן