תביעת ביטוח צד ג'

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

תביעת ביטוח צד ג' מוגשת במצב שבו ניזוק תובע את חברת הביטוח של הגורם שגרם לנזק. למשרדנו ניסיון של 20 שנה בתביעות ביטוח. אם הוגשה נגדכם תביעת צד שלישי או שברצונכם להגיש תביעה נגד צד שלישי צרו עמנו קשר ונסייע לכם 03-6952017.

תביעת ביטוח צד ג'

בביטוח צד ג' לניזוק יש זכות תביעה ישירה נגד חברת הביטוח שביטחה את הצד הפוגע. למעשה חברת הביטוח נכנסת בנעלי הצד הפוגע (המבוטח). לכן, כל טענה שעומדת למבוטח כנגד תביעת הצד השלישי קיימת גם לחברת הביטוח. כך גם בעניין הרשלנות. על מנת לחייב את חברת הביטוח לשלם את הנזק שנגרם לתובע עליו להראות שמבוטחה היה אחראי לנזקים.

קיבלתם תביעה ואתם מבוטחים בביטוח צד ג', מה עושים ?

אם קיבלתם תביעה עליכם להמציאה מייד לחברת הביטוח (אפשר גם לסוכן הביטוח שלכם). מומלץ לתעד את מסירת התביעה כך שתהיה לכם הוכחה לכך. אסור להודות באחריות לתאונה או לנזק אלא אם כן הדבר נדרש על-פי חוק (כגון מסירת עדות במשטרה או בבית משפט).
בנוסף עליכם לתת לחברת הביטוח לנהל את ההגנה. כאשר חברת הביטוח מכירה בתביעה היא תיכנס בנעליכם ותנהל בשמכם (ועבורה) את ההגנה. כל עוד חברת הביטוח לא דחתה את הכיסוי הביטוחי עליכם לאפשר לה לנהל את ההליך. כך למשל מבוטח שקיבל תביעה והגיש לבד כתב הגנה מבלי שקיבל את אישור חברת הביטוח מסתכן בכך שבעתיד לא יוכל להפנות את התביעה לחברת הביטוח. יחד עם זאת, צריך להיות עירני ולוודא שהמועד להגשת כתב הגנה אינו חולף. אם קיבלתם תביעה, העברתם אותה לחברת הביטוח או לסוכן ולא מתקבל אישור על מתן כיסוי ביטוחי תוך זמן סביר כדאי לפנות לעורך דין ביטוח ולהתייעץ עמו.

תביעת ביטוח צד ג

דחיית תביעת ביטוח צד שלישי ע"י חברת הביטוח

כאשר חברת הביטוח תקבל את התביעה היא תבדוק שני דברים:

 • האם קיים כיסוי ביטוחי.
 • האם המבוטח שלה אחראי לתאונה.

כיסוי ביטוחי בתביעת ביטוח צד ג'

שאלת הכיסוי הביטוחי תיבחן ביחס להתנהלות המבוטח לפני קרות התאונה ואף לאחריה. בין היתר חברת הביטוח תבדוק:

 • האם בעת התאונה הפוליסה הייתה בתוקף.
 • חברת הביטוח תבדוק אם הנזק שנגרם נכלל בכיסויים בפוליסה.
 • האם המבוטח פעל בהתאם לתנאי הביטוח. למשל בתביעת ביטוח צד ג' של רכב, אם הנהג היה בעת התאונה בשלילה חברת הביטוח תדחה את התביעה.
 • הפרה של אמצעים להקטנת הסיכון. בחלק מהפוליסות המבוטח נדרש לנקוט באמצעים אשר אמורים להפחית את הסיכון לקרות מקרה הביטוח. לדוגמא, בחלק מפוליסות קבלנים חברת הביטוח מציינת מספר אמצעי זהירות שעל המבוטח לנקוט.
 • האם המקרה הביטוחי באמת ארע. חברת הביטוח בודקת האם יש קנוניה בין המבוטח לצד השלישי להוציא כספים במרמה מחברת הביטוח.
 • האם המבוטח אפשר לחברת הביטוח לנהל את ההגנה. כך, למבוטח אסור להודות באחריות. עליו להמציא לחברת הביטוח את התביעה במועד. עליו לאפשר לחברת הביטוח לנהל את ההגנה. אם הוא ייקח את ההגנה על עצמו (בהנחה שחברת הביטוח לא דחתה את הכיסוי הביטוחי) חברת הביטוח תדחה את התביעה.

בדיקת אחריות המבוטח בתביעת צד שלישי

בשלב הבא חברת הביטוח תבדוק האם מבוטחה אחראי לנזק. כמו כן, היא תבדוק האם קיימות הגנות אחרות לדחיית התביעה. חברת הביטוח תבדוק:

 • כאמור האם המבוטח אחראי לתאונה ולנזק.
 • האם הנזק נגרם מהתאונה או ממקור אחר.
 • האם התביעה של צד ג' התיישנה.

חובת שיתוף פעולה עם חברת ביטוח בתביעת ביטוח צד ג'

סיבה נוספת לדחיית תביעה צד ג' הנה טענה שהמבוטח אינו משתף פעולה עמה על מנת לברר את חבותה. על פי הפוליסה וחוק חוזה הביטוח המבוטח חייב לשתף פעולה עם חברת הביטוח. אם המבוטח אינו משתף פעולה חברת הביטוח עלולה לדחות את התביעה. מה כוללת החובה לשתף פעולה ?
חובה זו כוללת בין היתר:

 • למסור לחברת הביטוח פרטים מדויקים באשר לנסיבות האירוע הביטוחי.
 • להיפגש עם חוקר מטעם חברת הביטוח (ניתן בליווי עורך דין של המבוטח).
 • למסור מסמכים שקשורים לתביעה או לכיסוי הביטוחי.
 • לאפשר בדיקה של הנכס המבוטח.

חברת הביטוח דחתה את הכיסוי הביטוחי – מה עושים ?

אם חברת הביטוח דחתה את הכיסוי הביטוחי אז למעשה עליכם לנהל את ההגנה בעצמכם. במקרה כזה מומלץ שתתייעצו עמנו. אנו נבדוק האם דחיית הכיסוי הייתה מוצדקת. אם נמצא שלא הייתה סיבה לדחות את הכיסוי ניתן יהיה להגיש תביעה נגד חברת הביטוח. הליך זה נקרא הודעת צד שלישי או הודעת צד ג'. כלומר אנו נגיש כתב הגנה בשמכם כנגד התביעה הראשית ונפתח הליך כנגד חברת הביטוח בטענה שעליה לשלם את הנזק ככל שיימצא שאתם אחראים לו.

התיישנות בתביעת ביטוח צד ג'

תביעת ביטוח צד ג' אינה מתיישנת כל עוד תביעת הצד השלישי לא התיישנה. תביעה לתגמולי ביטוח רגילה מתיישנת לרוב תוך 3 שנים. תביעת אזרחית מתיישנת תוך 7 שנים. לכן החוק קובע תקופת התיישנות מוארכת לתביעת ביטוח אחריות של 7 שנים. לדוגמא, עובד נפצע בתאונת עבודה. לעובד זכות להגיש תביעה נגד המעסיק תוך 7 שנים מיום התאונה. לאחר מכן התביעה מתיישנת. המעסיק מבוטח בביטוח חבות מעבידים שבמהותו הנו ביטוח אחריות / צד ג'. לכן ההתיישנות בתביעה כנגד הביטוח של המעסיק תהא גם היא של 7 שנים.
מה קורה אם תביעה נגד המבוטח הוגשה 6 שנים ו 11 חודשים לאחר קרות התאונה. האם למבוטח עומדת תקופה של חודש אחד בלבד להגיש תביעה נגד חברת הביטוח שביטחה אותו ? במקרה הזה הפסיקה הרווחת היא שלמבוטח עומדת תקופה של 3 שנים נוספות להגיש תביעה נגד חברת הביטוח. לעניין זה יפים הדברים אשר נכתבו ע"י המלומד ירון אליאס בספרו דיני ביטוח:

"האם הגשת תביעה בידי הצד השלישי משיבה על כנה את הוראת סעיף 31 לחוק שלפיה תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים? ככלל, בתי המשפט נוטים להשיב לשאלה זו בחיוב. לא אחת נקבע כי משמוגשת התביעה של הצד השלישי כנגד המבוטח ונעצר מרוץ ההתיישנות של תביעה זו, מתחיל מרוץ התיישנות חדש לצורך הגשת התביעה לתגמולי הביטוח".

תביעת צד ג' שלא מודה

מה עושים עם צד ג' לא מודה באחריות לתאונה ? דבר זה נפוץ בתאונות דרכים. לעיתים לאחר התאונה הנהג הפוגע לוקח אחריות ואף מתנצל. בהמשך הוא מכחיש שהוא אחראי ולא מודה בפני חברת הביטוח שלו שהוא היה אשם בתאונה. במצב זה עומדת בפניכם שתי אפשרויות. אם אתם מבוטחים בביטוח מקיף אתם יכולים לתבוע את הביטוח שלכם (וככל הנראה הביטוח שלכם יתבע את צד ג'). לגבי ההשתתפות העצמית ניתן לתבוע את צד ג' בתביעות קטנות או לבקש מחברת הביטוח להגיש גם בשמכם את התביעה. אפשרות שנייה זה להגיש תביעה כנגד צד ג' בבית משפט. רק שימו לב שלא תחלוף תקופת ההתיישנות בתביעה נגד חברת הביטוח שלכם. כך, אם התביעה נגד צד ג' תדחה ויחלפו יותר מ 3 שנים לא תוכלו לאחר מכן לקבל את תגמולי הביטוח מחברת הביטוח שלכם. אם אין לכם ביטוח מקיף אז אין מנוס ויש להגיש תביעה נגד הנהג הפוגע וחברת הביטוח שלו.

לחוזר המפקח על הביטוח נוהל טיפול בתביעות צד ג' ראו כאן.

להתייעצות צרו עמנו קשר בטלפון 03-6952017 או השאירו פרטים בטופס צור קשר.

דילוג לתוכן