רשלנות סוכן הביטוח

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מהי רשלנות סוכן הביטוח ומתי ניתן להגיש תביעה נגד סוכן ביטוח ?

רוב הביטוחים מבוצעים באמצעות סוכן ביטוח. בחוק חוזה הביטוח נקבע שיראו את סוכן הביטוח כשלוחו של המבטח במספר נושאים. (1) משא ומתן טרם כריתת הביטוח. (2) חובת הגילוי של המבוטח. (3) קבלת דמי הביטוח. (4) מתן הודעות ע"י המבוטח או המוטב למבטח.

סוכן הביטוח הוא שלוח של חברת הביטוח. לכן רשלנותו עשויה לחייב את חברת הביטוח במעשה או במחדל שביצע. למשל, סוכן ביטוח אשר הסכים לשנות את תנאי הפוליסה, יש בה, בכדי לחייב את חברת הביטוח. יצוין כי ברוב הצעות הביטוח מצוין כי הביטוח ייכנס לתוקף רק לאחר אישור המבטח ובכך יש משום צמצום של יחסי השליחות.

חובת הגילוי החלה על המבוטח

החוק מטיל על המבוטח חובה למסור למבטח מידע אשר הינו מהותי לתוקפו של הביטוח. למשל, חברות הביטוח נוהגות לשאול את המבוטח באשר לעברו הביטוחי. טרם הוצאת ביטוח חיים חברת הביטוח תבקש מהמבוטח למלא שאלון באשר לעברו הרפואי. בפוליסת רכב נוהגת חברות הביטוח לשאול את המבוטח האם הוא הגיש תביעות ביטוח רכב בעבר.

במקרים רבים לאחר שאירע אירוע ביטוחי התגלה לחברת הביטוח שהמבוטח לא מסר פרטים נכונים. חברת הביטוח עלולה לדחות את תביעת המבוטח בשל כך. סעיף 33 (ב) לחוק חוזה הביטוח קובע כי יראו את ידיעת סוכן הביטוח באשר לעובדות הנכונות כידיעה של המבטח.

על כן, אם סוכן הביטוח ידע שמבוטח סובל מבעיה רפואית כלשהי הרי שיראו ידיעה זו כידיעה של המבטח. אם אירע אירוע ביטוחי הקשור בעברו הרפואי של המבוטח לא יהיה בידי המבטח להתנער מהכיסוי הביטוחי.

רשלנות סוכן הביטוח

סוכן ביטוח אשר חורג מההרשאה אשר ניתנה לו מהמבטח, או שמתרשל כלפי המבוטח חשוף לתביעה מצד המבוטח במקרה של דחיית כיסוי ביטוחי. סוכן הביטוח חב חובת זהירות כלפי המבוטח. במקרים רבים גם אם חברת הביטוח דחתה את תביעתו של המבוטח, יתכן ולמבוטח קיימת תביעה נגד סוכן הביטוח. חובת הזהירות של סוכן הביטוח כלפי המבוטח הינה רחבה ביותר. היא חלה החל משלב המשא ומתן טרם כריתת הביטוח ועד הטיפול השוטף בהוצאת הפוליסה ובחידושה.

בין יתר חובות הסוכן עליו להקפיד על:

 • סוכן הביטוח חייב להציע למבוטח את פוליסת הביטוח הטובה ביותר מתוך הפוליסות המשווקות על-ידו.
 • עליו לוודא שהפוליסה תואמת את צרכי המבוטח.
 • למסור למבוטח מידע מדויק באשר להיקף הכיסוי הביטוחי.
 • לוודא שהמבוטח מוסר למבטח פרטים מדוייקים אשר המבוטח מתבקש למסור.
 • עליו לעקוב שהמבטח מטפל במהירות בהצעת הביטוח.
 • להזהיר את המבוטח מפני התיישנות תביעה במקרה של דחיית כיסוי ביטוחי.
 • עליו לוודא שהמבוטח מודע לסיגיים הנקובים בפוליסה.

תביעה נגד סוכן ביטוח

אם כן, ראינו שמידע אשר נמסר לסוכן הביטוח ופעולות ומחדלים אשר מבוצעים על ידו עשויות לחייב את חברת הביטוח מכח יחסי שליחות. לעיתים למבוטח עומדת תביעה ישירה כנגד סוכן הביטוח באם האחרון התרשל כלפי המבוטח.

לאור זאת, נמליץ למבוטחים לתעד ולשמור כל מסמך אשר מועבר לסוכן הביטוח ולתעד שיחות אשר מתנהלות עמו, שכן ראיות אלו עשויות לסייע למבוטח להוכיח את תביעתו. כמו כן, היה וחברת הביטוח דוחה את תביעתו של המבוטח הרי שיש להתייעץ עם עורך דין ביטוח הן באשר לסיכויי התביעה כנגד חברת הביטוח והן באשר לאחריותו של המבוטח.

מקרים נפוצים שבהם ניתן להגיש תביעה נגד סוכן הביטוח:

 • הסוכן לא העביר הודעות למבוטח.
 • בביטוח רכב הסוכן לא הודיע שצריך להתקין אמצעי מיגון.
 • לא מילא הצהרת בריאות כמו שצריך.
 • לא עדכן את הפוליסה (כגון שכר מבוטח, עיסוק המבוטח).
 • סוכן הביטוח לא הזהיר מפני התיישנות.
 • לא עדכן את המבוטח על כיסויים שקיימים בפוליסה.
 • גבה כסף ולא העביר למבטחת.
 • לא התאים את הפוליסה לצרכיו של המבוטח.
 • מכר פוליסה גרועה ביחס לקיים בשוק.

ניתן להגיש תלונות נגד סוכני ביטוח אצל הממונה על הביטוח.

מה יש להוכיח בתביעה נגד סוכן ביטוח ?

על מנת לזכות בתביעה נגד סוכן הביטוח יש להוכיח שלולא הרשלנות חברת הביטוח הייתה משלמת את הפיצוי.

למשל, המבוטח ביקש לבצע ביטוח לרכב. סוכן הביטוח התרשל ולא דאג להוצאת הפוליסה. כדי לזכות בתביעה

על המבוטח להוכיח את רשלנות סוכן הביטוח. אך עליו להוכיח גם את קרות מקרה הביטוח (למשל את התאונה או גניבת הרכב). כן עליו להוכיח את הנזק שנגרם, כלומר מה היה שווי

הרכב או הנזק שנגרם לרכב במקרה של תאונה.

לא אחת תביעות נגד סוכן ביטוח הנן מורכבות. לכן מומלץ להגיש את התביעה עם עו"ד המתמחה בתחום.

עורך דין יואב רונקין, עורך דין ביטוח, מתמחה בתביעות ביטוח. נשמח לעמוד לרשותכם.

אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר עוד היום – 03-6952017
ונשמח לעמוד לרשותכם