תביעה ביטוח ספורטאים

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

תביעה ביטוח ספורטאים יכולה להיות מוגשת על-ידי ספורטאים המבוטחים דרך אגודות הספורט.
נפגעתם במהלך פעילות ספורטיבית מאורגנת צרו עמנו קשר ונתאם פגישה על מנת לבדוק איזה פיצוי מגיע לכם 03-652017.

תביעה ביטוח ספורטאים – מתי חובה לבטח ספורטאים?

לפי חוק הספורט- אגודת ספורט, ארגון ספורט התאחדות ואיגוד חייבים לבטח את הספורטאים המשתתפים באימונים ובתחרויות שהם מנהלים. להלן נוסח סעיפי החוק הכולל גם את החריגים:

(א) (1) אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד (בסעיף זה – גופי ספורט), יבטחו את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם; ספורטאי רשאי לבטח את עצמו לפי חוק זה, ואולם גוף ספורט לא יבקש או ידרוש מספורטאי לבטח את עצמו ולא יתנה את החברות בגוף או את ההשתתפות בפעילות המאורגנת בידי הגוף או מטעמו בכך שהספורטאי ביטח את עצמו;
(2) על אף האמור בפסקה (1), בוטח ספורטאי הנוטל חלק בתחרות ספורט מסוימת בידי אחד מגופי הספורט או שביטח את עצמו, או שבוטח בביטוח אחר שמתקיימים בו התנאים שנקבעו לפי סעיף קטן (ב), לפחות, יהיו שאר גופי הספורט שחלה עליהם חובת ביטוח לפי פסקה (1) פטורים מביטוח כאמור באותה פסקה, ובלבד שנמסר להם אישור המבטח על כך שמתקיימים בביטוח התנאים האמורים;
(3) חלה על גוף ספורט חובת ביטוח כאמור בפסקה (1), יבדוק אם הספורטאי מבוטח כאמור בפסקה (2) בעת הצטרפותו של הספורטאי לגוף הספורט, ובתחילתה של כל עונת ספורט, ואם אינו מבוטח – יבטחו לפי סעיף זה.

שימו לב לחריגים:

(א1) חובת הביטוח כאמור בסעיף קטן (א) לא תחול על אלה:
(1) ספורטאים המקבלים שכר חודשי בגובה שכר המינימום לחודש הקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לפחות, בתמורה להשתתפותם בתחרויות ספורט;
(2) ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שמעסיק מארגן או תומך בה כפעילות נלווית לעבודה, לרבות בליגה למקומות עבודה, המבוטחים לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בענף ביטוח נפגעי עבודה;
(3) ספורטים שהם תלמידים המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, לעניין פעילות שחלה לגביה חבות של המבטח לפי חוזה הביטוח שהתלמידים מבוטחים בו;
(4) ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שאין בעדה תשלום שכר או כל תמורה אחרת.

תביעה ביטוח ספורטאים

מה קורה אם הספורטאי לא בוטח?

אם האגודה לא ביטחה את הספורטאי והוא נפצע ניתן להגיש תביעה נגד אגודת הספורט על הפרת החוק.

את מי ניתן לתבוע במקרה של תאונת ספורטאים?

אם הספורטאי בוטח דרך הארגון או האגודה ניתן להגיש תביעה נגד חברת ביטוח. ניתן לקבל פיצוי עקב פטירת הספורטאי, נכות מלאה או חלקית, פיצוי שבועי בגין אי כושר עבודה לעבוד בעבודה בה עבד לפני התאונה. כמו כן, ניתן לקבל החזר הוצאות טיפול ואשפוז רפואי והוצאות טיפולי שיניים.
כמו כן, אם התאונה ארעה עקב רשלנות של האגודה או ארגון הספורט ניתן להגיש כנגדם תביעת נזיקית.
ספורטאים אשר תחום הספורט מהווה מקור הכנסה עבורם יכולים לתבוע גם את ביטוח לאומי כתאונת עבודה.
בנכויות קשות ניתן לקבל פיצוי גם במסגרת נכות כללי מביטוח לאומי.

איך ייקבע גובה הפיצוי של נכות מתאונה בתביעה ביטוח ספורטאים?

בביטוח הספורטאים גובה הפיצוי נקבע לפי שיעור הנכות שנותרה לספורטאי עקב התאונה. בפוליסת ביטוח הספורטאים קיים סכום ביטוח מקסימאלי וסכום הפיצוי הנו שיעור הנכות כפול הסכום המקסימאלי.

מהי תקופת ההתיישנות של תביעת ספורטאים?

תביעת ביטוח ספורטאים מתיישנת תוך 3 שנים. במקרה של קטינים מתחילים לספור את 3 השנים כאשר הם מגיעים לגיל 18.
תביעת ספורטאים נזיקית כלומר תביעה עקב אגודת הספורט תתיישן תוך 7 שנים. במקרה של קטינים כאמור הספירה מתחילה בגיל 18.

מה לעשות לאחר תאונת ספורט?

אם התאונה ארעה עקב מפגע כלשהו במתקנים מומלץ לצלם את המפגע.
לרשום את פרטי העדים.
לבקש לקבל עותק של דו"ח תאונה מהאגודה.
לאסוף חומר רפואי.
לפנות ולהתייעץ עם עורך דין ביטוח ספורטאים

הוצאות בתביעה ביטוח ספורטאים

במרבית המקרים הגשת תביעת ביטוח ספורטאים אינה כרוכה בהוצאות כבדות שלא ניתן לעמוד בהם. לרוב נזדקק לחוות דעת מומחה רפואי שיקבע מה הנכות שנותרה לכם. שכר הטרחת עורך דין מבוסס לרוב על אחוזים מהזכייה בתביעה.

תאונת ספורטאים לתלמידים

שימו לב כאשר מדובר בקטינים אתם זכאים לקבל פיצוי עקב התאונה גם מסגרת ביטוח תלמידים.
למידע נוסף קראו: ביטוח תלמידים.

חוקים:

חוק הספורט, התשמ״ח–1988
תקנות הספורט (ביטוח), התשנ"ה-1994

אם נפצעם או ילדכם נפצע בתאונת ספורט ככל הנראה שאתם זכאים לפיצויים. יתכן שניתן לקבל פיצוי ממספר גורמים. פנו אל עורך דין ביטוח ספורטאים להתייעצות ונסביר לכם על התהליך ואיך לקבל את הפיצוי המירבי.
להתייעצות צרו עמנו קשר בטלפון 03-6952017 או השאירו פרטים בטופס צור קשר.

דילוג לתוכן