עורך דין תביעות ביטוח משכנתא

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

הלוואת משכנתא הינה הלוואה לטווח ארוך שרוכשי דירות רבים במדינת ישראל נוהגים לבקש מהבנקים לטובת קניית נכס למגורים או להשקעה – בין אם מדובר על בית, דירה, נכס מסחרי, נכס חקלאי ועוד. הלוואת המשכנתא מוחזרת לגוף המממן כתשלום חודשי מתחדש הנפרס לרוב לתקופה של שנים ארוכות.

בדומה לכל נושא פיננסי אחר שאנו נדרשים לעסוק בו בחיינו הבוגרים, גם נושא המשכנתא כרוך בעניינים ביטוחיים. כאשר נוטלים הלוואת משכנתא, הבנקים למשכנתאות מחייבים את הלווים לרכוש פוליסת ביטוח משכנתא.

מטרתה של פוליסה זו היא להבטיח כי הגוף המלווה יקבל את כספיו בחזרה גם במקרה בו מי מהלווים ילך לעולמו בטרם תושלם השבת כספי ההלוואה, וגם במידה ויגרם נזק לנכס המשועבד כנגד המשכנתא. לאור מורכבותו הרבה של הנושא, עולה הצורך בשירותיו של עורך דין תביעות ביטוח משכנתא.

עורך דין המתמחה בביטוח משכנתא, מסייע לרוכשי הנכסים להבין את המשמעויות הנגזרות מתנאי הביטוח, ולמצות את זכויותיהם מול המבטחות במידה ועולה הצורך.

 

מי צריך ביטוח משכנתא?

ביטוח משכנתא נחוץ לכל אדם שקונה נכס מקרקעין בישראל ונוטל לשם כך הלוואת משכנתא מהבנק. ביטוח משכנתא נועד כאמור למנוע מראש מצבים שבהם לווים חייבים כספים לבנקים שלא ניתן להשיב בנסיבות של פטירת הלווה או נזק לנכס.

ביטוח משכנתא הוא לא רשות אלא חובה – לכן ההתייעצות עם עורך דין היא חשובה.

כפי שהזכרנו לעיל, פוליסת ביטוח משכנתא היא דרישת סף של הבנקים למשכנתאות, לכל לווה שמעוניין לקבל מהם הלוואת משכנתא. ביטוח משכנתא הוא הכרחי משום שזה מה שמבטיח לבנק שבמידת הצורך הוא יוכל לקבל את כספיו בחזרה על ידי תביעת ביטוח משכנתא.

ההתייעצות עם עורך דין תביעות ביטוח משכנתא, היא קריטית על מנת להבטיח שתנאי הביטוח אכן מספקים את המענה הנדרש להסרת אחריות מהמבוטח והעברתה למבטחת, במקרה שיעלה הצורך להפעיל את הפוליסה.

 

במה עוסק עו"ד תביעות ביטוח משכנתא?

תחום עיסוקו של עורך דין תביעות ביטוח משכנתא הינו מתן ייעוץ משפטי מקצועי, ליווי וייצוג של מבוטחים בביטוח משכנתא, כאשר הם נדרשים לתבוע את חברת הביטוח במידה ונגרם נזק למבנה או שאחד המבוטחים הלך לעולמו.

לאור העובדה שבנטילת הלוואת משכנתא מדובר על סכומים משמעותיים ביותר אותם חייבים המבוטחים לבנק המממן כנגד ביתם, ישנה משמעות רבה לניהול יעיל ומקצועי של תביעות ביטוח משכנתא.

סיוע של עורך דין תביעות ביטוח משכנתא הוא הדרך שלכם כמבוטחים להבטיח שלא תאבדו את בעלותכם על נכס הנדל"ן שברשותכם, גם במצבים הפחות צפויים בחיים.

 

תחום מומחיותו של עורך דין תביעות ביטוח משכנתא

תחום התמחותו של עורך דין תביעות ביטוח משכנתא הוא דיני הביטוח הנוגעים לשני סוגי הביטוחים שמהם מורכב ביטוח המשכנתא (אודותיהם נרחיב בהמשך המאמר), הם: ביטוח מבנה וביטוח חיים.

שני רכיבי הביטוח הללו יחדיו, נועדו כאמור, להבטיח לבנק שהוא יקבל מחברת הביטוח את כספיו במקרה שמי מהלווים ילך לעולמו טרום השלמת החזר ההלוואה, ומנגד – להבטיח ללווים שגם במידה ולא תהיה להם אפשרות להשיב את ההלוואה לבנק בנסיבות האמורות, חברת הביטוח שלהם תוכל להושיט להם יד כדי שלא יאבדו את הנכס שבבעלותם באופן אוטומי.

 

רכיבי ביטוח המשכנתא והפיצוי שהם מספקים למבוטח

ביטוח המשכנתא מורכב משני הביטוחים שאותם מנינו לעיל: ביטוח חיים וביטוח מבנה. ביטוח המבנה נועד להבטיח פיצוי במקרה של נזק שאירע לנכס הנדל"ן.

העלויות הנובעות מפגיעה במבנה יכולות בקלות רבה להגיע לסכומים גבוהים בסך עשרות אלפי ומאות אלפי שקלים, וזה עוד לפני העלות הכרוכה בכיסוי הנזק למבנה והעלות הנובעת מהפגיעה בערכו של המבנה.

כאשר עסקינן בביטוחי חיים, סכומי הפיצוי במקרה של פטירת המבוטח, הם גבוהים אף יותר ועשויים להאמיר גם לכדי מיליוני שקלים, בהתאם לכיסוי הנרכש ושוויה של המשכנתא.

 

מצבים בהם נדרשים שירותיו של עורך דין מהתחום

במצב של פטירה של מי מהלווים, טרום כיסויים המלא של תשלומי המשכנתא מול הבנק המלווה, יש צורך להפעיל את ביטוח החיים המהווה מרכיב בביטוח המשכנתא, על מנת שחברת הביטוח תכסה את חלק ההלוואה הנותר לאחר פטירתו של המבוטח.

המטרה היא למעשה למנוע מצב בו חוב המשכנתא עובר בירושה ליורשיו של המנוח, על ידי כך שהוא יועבר לטיפולה של חברת הביטוח.

כאשר יש קושי להפעיל את ביטוח החיים על ידי הגשת תביעת ביטוח משכנתא, עורך דין תביעות ביטוח משכנתא הוא הכתובת.

גם לשם רכישת הביטוח ובחינת התנאים המוצעים למבוטח הפוטנציאלי, מוטב להיעזר בעורך דין תביעות ביטוח משכנתא. זאת כדי לוודא מראש שהכיסוי המוצע הוא מיטבי ללא החרגות בעייתיות.

הדבר נכון גם בהקשר של ביטוח המבנה המהווה חלק מביטוח המשכנתא. משום שכל עוד חוב המשכנתא לא שולם במלואו לגוף המלווה, הנכס נותר בבעלות משותפת של הלווה והבנק, ולכן לבנק יש אינטרס שהבית או הדירה ישמרו במצב טוב.

במצב בו אירע נזק למבנה, ביטוח המבנה אמור לספק פיצוי לבנק על ירידת הערך של הנכס, אך לרוב הפעלת הביטוח מול המבטחת דורשת מעורבות של עורך דין תביעות ביטוח משכנתא, כדי להבטיח את מיצוי זכויותיהם של המבוטחים מול חברת הביטוח במלואן.

 

להבין מראש על מה אתם משלמים

כאמור הבנקים למשכנתאות מחייבים את הלווים לקנות ביטוחי משכנתא כשהם נוטלים מהם הלוואת משכנתא. היות שביטוח המשכנתא מורכב משני סוגי פוליסות ביטוח, כל אחד מרכיבי הביטוח ניתן לרכישה בחברת ביטוח שונה.

בהקשר זה יש לציין שאף ששני הביטוחים מאוגדים תחת המונח "ביטוח משכנתא", הלכה למעשה הם באים לספק מענה לשתי מטרות שונות של המבוטחים ושל הבנקים למשכנתאות.

לכן אפשר ורצוי לבצע סקר שוק כדי לזהות אילו מחברות הביטוח מציעות את התנאים האטרקטיביים ביותר עבור כל אחד מסוגי הביטוחים הן מבחינת עלויות והן בהיבט הכיסוי הביטוחי.

לשם כך כדאי מאוד להיוועץ בעורך דין תביעות ביטוח משכנתא הבקיא בפרטים ובעגה הביטוחית וכך להגיע לבחירה המתאימה ביותר לצרכיכם.

 

הגשת תביעת ביטוח משכנתא

כדי שהמבוטח בביטוח משכנתא יוכל לקבל פיצוי במקרה של נזקים שנגרמו לנכס שכנגדו נטל משכנתא או במקרה של פטירה של בן זוג או קרוב משפחה שנטלו עימו הלוואת משכנתא, יש צורך להגיש לחברת הביטוח המבטחת תביעת ביטוח משכנתא.

הגשת התביעה מתבצעת באמצעות הגשה של טופס תביעה לצד אישורים רלוונטיים ובהם מידע אודות מצבו המבני של הנכס בעקבות הנזק שאירע לו, או מסמך פטירה של הלווה – במקרה שעולה הצורך להפעיל את ביטוח החיים.

אולם יש להיות מודעים לכך שבנסיבות מסוימות הפיצוי מביטוח המשכנתא עשוי להיות בטל, ולכן יהיה צורך להוכיח שאכן התרחשו האירועים במסגרת התנאים שהפוליסה מכסה.

הסתייעות בשירותיו של עורך דין תביעות ביטוח משכנתא, רלוונטית מאוד במצב כזה.

 

סיוע ע"י עו"ד להסדרת חובות משכנתא שעברו בירושה

כשאדם נפטר כל עזבונו כספו ונכסיו מועברים ליורשיו החוקיים או הנהנים שהוגדרו בצוואתו.

אולם במידה והנפטר היה בעליו של נכס נדל"ן שחוב המשכנתא כנגדו טרם כוסה לפני פטירתו, גם החוב הזה יעבור בירושה ליורשים שלו, ועקב כך הם אלו שיאלצו לשלם את יתרת המשכנתא אם ברצונם לשמור על הבעלות על הנכס המדובר. למרבה המזל, בעזרת סיוע משפטי מקצועי של  עורך דין תביעות ביטוח משכנתא, ניתן למצוא פתרונות יצירתיים גם למצבים כאלו.

להגשת תביעת ביטוח משכנתא והתייעצות צרו קשר דרך האתר, או התקשרו לעורך דין יואב רונקין.

דילוג לתוכן