התיישנות בתביעות ביטוח

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח קובע שהתיישנות בתביעות ביטוח תעמוד על תקופה של שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח. בפוליסות של ביטוח חיים, מחלות, אשפוז וביטוח סיעודי שהוצאו או חודשו החל מיום 25.11.2020, תקופת ההתיישנות הנה 5 שנים.

יצוין כי אין הכוונה לתביעות מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים שאז תקופת ההתיישנות עומדת על שבע שנים מיום התאונה. המדובר על תביעות ביטוח בהן המבוטח מבקש להפעיל את הפוליסה בה בוטח כגון פוליסת ביטוח חיים, נזקי רכוש לרכב, פוליסת דירה, פוליסת נכות וכיוצ"ב.

מבוטחים רבים סבורים כי מתן הודעה לחברת הביטוח בדבר מקרה הביטוח עוצרת את ספירת תקופת ההתיישנות אך לא כך הדבר. תקופת ההתיישנות נספרת עד ליום הגשת התביעה לבית המשפט.

מקרים בהם לא חלה ההתיישנות

קיימים מקרים בהם למרות שחלפו למעלה מ- 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח, יהיה המבוטח רשאי להביא את תביעתו בפני בית המשפט וטענת ההתיישנות לא תתקבל. נעמוד על חלק ממקרים אלו.

לעיתים מקרה הביטוח מורכב ממספר יסודות עובדתיים ועד שאלו אינם מתקיימים אין למבוטח עילת תביעה. על-כן, במקרים אלו יש להתחיל למנות את תקופת ההתיישנות רק לאחר התקיימותם. למשל, בפוליסת ביטוח רכב נקבע לעיתים שמקרה הביטוח הנו רכב שנגנב ולא נמצא תוך 30 ימים. לאור זאת, תקופת ההתיישנות תחל להמנות רק 30 ימים לאחר שהרכב נגנב.

סעיף 8 לחוק ההתיישנות [אשר חל גם על תביעות ביטוח] קובע: "נעלמו מן התובע העובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נדעו לתובע עובדות אלו."
על-כן, באם הנזק הנגרם ע"י מקרה הביטוח התגלה בשלב מאוחר יותר, תחל תקופת ההתיישנות ביום גילוי הנזק.

בשל סיבה זו, מבוטח או מוטב אשר לא ידעו על קיומה של פוליסה עשויה תביעתם שלא להתיישן על אף שהוגשה לאחר 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח. למשל, בתביעות ביטוח חיים או בתביעה ביטוח משכנתא, מבוטח או מוטב שלא ידעו כי הנם זכאים לתגמולי ביטוח חיים שכן הם לא היו מודעים כלל לקיומה של פוליסת הביטוח עשויים לזכות בתביעתם ולגבור על טענת התיישנות ובלבד שיוכיחו כי אי ידיעתם על הפוליסה לא נגרמה עקב רשלנותם. הדברים נכונים לגבי תלמידים אשר מבוטחים בפוליסת תלמידים או מבוטחים שבוטחו בפוליסה קבוצתית.

קיימים מקרים בהם חברת הביטוח הודתה בכתב באשר לזכויותיו של המבוטח ובמקרה זה תחל תקופת ההתיישנות להימנות מיום ההודעה ולא מיום קרות מקרה הביטוח. כך למשל, אם חברת הביטוח שילמה למבוטח חלק מתגמולי הביטוח אזי יתכן וניתן יהיה לראות בכך משום הודאה ותקופת ההתיישנות תחל להימנות מיום התשלום.

בתביעה על-פי פוליסה לביטוח אחריות – כלומר, כאשר אדם תובע את חברת הביטוח שביטחה את הגורם שהזיק לו [ אשר הוא עצמו מבוטח בביטוח אחריות] – תקופת ההתיישנות תעמוד על 7 שנים.

קיימים מקרים רבים נוספים בהם ניתן להאריך את תקופת ההתיישנות ועל-כן יש להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני ביטוח בטרם נקיטת הליך כלשהו.

עורך דין יואב רונקין מתמחה בתביעות ביטוח. נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון 03-6952017.

אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר עוד היום
ונשמח לעמוד לרשותכם