עורך דין תביעות ביטוח אשראי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מטרתו של ביטוח אשראי היא לכסות נזקים שעלולים להיגרם לבעלי עסקים עקב בעיה באשראי שלהם, עורך דין ביטוח אשראי יכול לסייע בכך. תביעות ביטוח אשראי עשויות לספק למבוטחים פיצוי בסך עשרות אלפי ועד מאות אלפי שקלים, כתלות בפוליסת ביטוח האשראי שנרכשה על ידם, במסגרת האשראי של המבוטח ו / או המחזור החודשי בעסק שהביטוח נרכש עבורו.

במדריך זה נסביר באילו תרחישים ביטוח אשראי עשוי להיות שימושי, מתי וכיצד יש להגיש תביעות ביטוח אשראי, ובאיזה אופן עורך דין תביעות ביטוח אשראי עשוי לסייע.

מהו ביטוח אשראי?

ביטוח אשראי הוא פוליסת ביטוח שימושית מאוד עבור בעלי עסקים בישראל – קטנים וגדולים כאחד. מדובר למעשה בביטוח שנועד נועד להגן על עסקים מקומיים ממצב של חדלות פירעון או הפסדים קשים בעקבות אי קבלת תשלומים מלקוחות מקומיים או בינלאומיים מפאת נסיבות כלכליות או פוליטיות.

הצורך בביטוח אשראי לעסקים נגזר מהעובדה שהעולם העסקי הוא דינמי ובהינתן מוסר התשלומים הנהוג של "שוטף פלוס", קשה להבטיח שהתשלום המובטח תמורת שירות או מוצר שסופק זה מכבר, יתקבל במלואו במועד הפירעון.

למה נועד ביטוח אשראי?

ביטוח אשראי לעסקים למעשה בא לצמצם את רמת הסיכון שבעלי עסקים חשופים אליה, בעקבות חוסר הוודאות בעולם העסקי. ביטוח אשראי מבטיח שבעל העסק המבוטח יקבל את התשלום שהובטח לו גם אם הלקוח שלו פשט רגל, נכנס לקשיים תזרימיים או שנסיבות מדיניות או פוליטיות הגבילו את יכולתו של יצואן כלשהו להוציא כספים מהמדינה.

יתרה מכך, ביטוחי אשראי מקנים למבוטח לא רק כיסוי ביטוחי אלא גם סיוע בניהול סיכוני האשראי שלו, אשר במסגרתו מקבל המבוטח המלצות מקצועיות על סמך ניתוח יכולות העמידה של לקוחותיו בארץ ובחו"ל בתשלומים, לצד מעקב אחר מידע מפורט בנוגע להיקף האשראי שמומלץ להקצות לכל אחד מהחייבים.

זהו שירות שמסייע מאוד למבוטח לקבל החלטות עסקיות בעלות ערך במסגרת תהליכי המכירה שלו, בהקשר להרחבת פעילותו העסקית ולחדירה לשווקים חדשים.

מי צריך את שירותיו של עורך דין תביעות ביטוח אשראי?

למרבה הצער, במקרים לא מעטים בעלי עסקים נתקלים בקשיים בבואם להפעיל את ביטוח האשראי שלהם.

אם חברת הביטוח שמבטחת אתכם בביטוח אשראי עורמת קשיים במימוש זכויותיכם הביטוחיות במצב בו הוגשה לה תביעת ביטוח אשראי, אתם עשויים לגלות כי עורך דין תביעות ביטוח אשראי הוא הכתובת עבורכם.

בעזרת סיוע משפטי מקצועי בנושא תביעות ביטוח אשראי, ניתן לערער על החלטת המבטחת גם במידה ודחתה את תביעת ביטוח האשראי שלכם, ובמידת הצורך – להגיע עם העניין לערכאות המשפטיות המתאימות כדי לממש את זכויותיכם במלואן.

הכשרתו של עורך דין תביעות ביטוח אשראי

הכשרתו של עורך הדין נסובה סביב דיני ביטוח בישראל, חוקי אשראי מקומיים ובינלאומיים, התנהלות מול חברות הביטוח והגשת תביעות ביטוח אשראי לשם השגת פיצויים ללקוחות שהמבטחות מנסות להתנער מהם.

אף שייצוג של עורך דין כרוך בתשלום שכר טרחה, מדובר על השקעה שנוטה להחזיר את עצמה ולחסוך מבעלי עסקים הפסדים רבים ומיותרים.

מה עורך דין תביעות ביטוח אשראי עושה בפועל?

נשאלת השאלה מדוע נדרשים שירותיו של עורך דין תביעות ביטוח אשראי מלכתחילה, אם אנו רוכשים את פוליסת ביטוח האשראי כדי להגן על עצמנו מתרחישים בלתי צפויים בתחום העסקי.

אולם הלכה למעשה, בדומה לכל תביעת ביטוח, למבטחות יש אינטרס לנסות ולמזער עד כמה שמתאפשר להן את חבותן כלפי המבוטחים. זאת כדי למקסם את רווחיהן.

למרבה המזל, הידע והניסיון של עורך דין תביעות ביטוח אשראי מאפשר לממש את פוליסת הביטוח גם במצבים כאלו, שבהם חברת הביטוח מקשה על המבוטח לקבל את הפיצוי המובטח בתואנות שונות.

סיוע גם בהשגת תנאים משופרים ברכישת ביטוח אשראי

שירותיו של עורך דין עשויים להתגלות כמועילים מאוד גם בעת רכישת פוליסת ביטוח אשראי.

הייעוץ שמספק עורך הדין מאפשר לבעלי עסקים להבין מהם תנאי הפוליסה המוצעת להם עוד לפני שחתמו על טפסי ההצטרפות מול חברת הביטוח, ולחתור לקבלת תנאי ביטוח משופרים וכיסוי אופטימלי.

זאת ממקום של הבנת המשמעויות של נוסח תנאי הפוליסה והשפעתם במקרה שתידרש תביעת ביטוח אשראי בפועל.

תנאי הסף לקבלת ביטוח אשראי

כדי לקבל פוליסת ביטוח אשראי, בעל העסק נדרש לעמוד במספר תנאי סף. אחד מתנאי היסוד המאפשרים לבעל חברה לרכוש פוליסה מסוג זה הינו הוכחת יציבות כלכלית ותזרימית בעסק.

במידה ומדובר בעסק הסובל מאי יציבות פיננסית יש להניח כי חברת הביטוח לא תיקח על עצמה את הסיכון בגלום במכירת פוליסת ביטוח אשראי ללקוח כזה.

זאת מפאת הסבירות הגבוהה לכך שהמבטחת תאלץ לשאת בכיסוי חובותיו של עסק כזה.

הגשת תביעת ביטוח אשראי

כאשר בעל עסק שרכש ביטוח אשראי לעסקים נדרש להפעיל את ביטוח האשראי, עליו להגיש תביעת ביטוח אשראי באמצעות הגשת טופס תביעה לחברת הביטוח שמולה נרכשה הפוליסה, בנוסף לאסמכתאות שונות שמאשרות את קרות האירוע הביטוחי שהוביל למצב הנתון.

למשל, במקרה בו לקוח גדול של העסק נקלע לקשיים תזרימיים או פשט רגל ולא יכול לפרוע את האשראי שקיבל מהעסק, חברת הביטוח אמורה לשלם לו את החוב של הלקוח כדי שהעסק לא יפגע מכך.

באמצעות עורך דין  ניתן להבטיח כי תביעת ביטוח האשראי תטופל מול המבטחת במהירות וביעילות מרבית.

קבלת פיצוי מחברת הביטוח בתביעות ביטוח אשראי

בכדי לקבל פיצוי מחברת הביטוח בתביעת ביטוח אשראי יש צורך כאמור להגיש טופס תביעה למבטחת. במרבית המקרים ניתן לבצע זאת גם אונליין.

אולם בסיוע של עורך דין תביעות ביטוח אשראי יש כדי להבטיח שהטפסים הרלוונטיים ימולאו באופן מדויק תוך הימנעות מטעויות מיותרות שעלולות לעכב את קבלת הפיצוי מהמבטחת או לגרום לדחיית התביעה על הסף.

יתר על כן, עורך הדין מסייע ללקוחותיו להבין מהן האסמכתאות שחובה לצרף לתביעת האשראי מול חברת הביטוח וכיצד להשיגן.

שירותיו של עורך דין תביעות ביטוח אשראי

עורך דין מספק ללקוחותיו שירותי ייעוץ, ייצוג וליווי משפטי מקצועי בנושא ביטוחי אשראי ומימוש זכויות מול חברות הביטוח.

כאשר הוכחת הנזקים שספג המבוטח נעשית מורכבת בהינתן נסיבות מסוימות, בכוחו של עורך דין כאמור לעיל לסייע למיוצגיו בבניית תיק ראיות חזק שימקסם את סיכוייהם לקבל פיצוי הולם מחברת האשראי ובמידת הצורך – להסתייע במערכת המשפט כדי לאכוף את תשלום הפיצויים להם זכאי הלקוח על פי חוק מטעם חברת הביטוח שלו.

בשורה התחתונה

בין אם אתם בעליו של עסק קטן, עסק גדול או שותפות, חשוב לדעת כי פוליסת ביטוח אשראי מציעה פתרון שמסייע למזעור הסיכונים הנוגעים לגביית כספים מלקוחות בשיטת שוטף פלוס.

אף שרובנו רוכשים ביטוח בתקווה שלעולם לא ניאלץ להשתמש בו בפועל, במידה ובכל זאת הגעתם למצב בו זה נדרש, מוטב לפנות להתייעצות מקדימה מול עורך דין תביעות ביטוח אשראי, כדי להבין איך למצות את זכויותיכם מול חברת הביטוח.

למידע נוסף: עורך דין ביטוח

לייעוץ עם עורך דין מומחה בתביעות ביטוח אשראי, אשר לו ניסיון רב בתחום זה וקהל לקוחות מרוצה, צרו קשר בטלפון 03-6952017.

דילוג לתוכן