חידוש פוליסה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

חידוש פוליסה: מבוטחים רבים סומכים על סוכן הביטוח שלהם שידאג לחדש את פוליסת הביטוח שלהם מידי שנה. לעיתים הם אינם עוקבים ומוודאים שאכן הפוליסה מחודשת. קורה לא אחת שמתרחש אירוע ביטוחי לאחר שתקופת הפוליסה הסתיימה והפוליסה לא חודשה על-ידי חברת הביטוח.

נשאלת השאלה האם במקרה זה ניתן יהיה לחייב את חברת הביטוח בתשלום תגמולי הביטוח.

תביעה אי חידוש פוליסה

ביום 03.04.2011, ניתן פסק דין של בית משפט אשר נדרש לסוגיה זו. תקציר פסק הדין הנו כדלקמן.

המבוטח עסק בממכר של מוצרי אלומיניום והוא בוטח ע"י שירביט חברה לביטוח, בשנים 2004 ו 2005. בחודש ינואר 2006 בוצעה פריצה במשרדי המבוטח ונגנבו ציוד משרדי ומלאי עסקי. המבוטח הודיע לסוכן הביטוח על המקרה הביטוחי והוגשה תביעה לקבלת תגמולי הביטוח.

חברת הביטוח דחתה את הכיסוי בטענה כי הפוליסה לא חודשה בשנת 2006. חברת הביטוח טענה כי בחודש דצמבר 2005, היא העבירה לסוכן הביטוח טיוטה לצורך חידוש הפוליסה אולם מאחר ולא היה כל מענה, הפוליסה לא חודשה.

המבוטח וסוכן הביטוח טענו כי התקיים נוהג בין חברת הביטוח לסוכן הביטוח לפיו הפוליסה מתחדשת באופן אוטומטי, אלא אם כן נשלחה למבטחת הודעה על אי-חידוש הפוליסה ע"י סוכן הביטוח או ע"י המבוטח. לטענתם סוכן הביטוח פעל כשלוחה של חברת הביטוח ועל-כן פעולותיו מחייבות את חברת הביטוח.

פסק דין אי חידוש פוליסה

בית משפט השלום קיבל את הטענה ופסק כי הוכח בפניו הנוהג הנטען. חברת הביטוח לא השלימה עם פסק הדין וערערה לבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי דחה את הערעור תוך שהוא מסתמך על סעיף 9(ג) לחוק חוזה הביטוח אשר קובע:

"הותנה שבתום התקופה המוסכמת יוארך הביטוח מאליו – יוארך הביטוח מדי פעם לתקופה שאורכה זהה לזה של תקופת הביטוח המוסכמת". בית משפט המחוזי חזר ופסק כי פוליסת הביטוח הוארכה באופן אוטומטי בשנת 2006 במסגרת הנוהג שבין הצדדים.

חברת הביטוח לא השלימה גם עם פסק דין של בית המשפט המחוזי והגישה בקשת רשות ערעור (אשר ניתן להגיש רק במקרים המעוררים שאלה עקרונית או משפטית). בית המשפט העליון דחה את בקשת הערעור תוך שהוא מקבל את פסיקת בית משפט השלום והמחוזי.

לאור האמור, הרי שבמקרים דומים בהם יצליח המבוטח להוכיח כי היה נוהג לפיו הפוליסה חודשה באופן אוטומטי מידי שנה, עשוי הוא לזכות בתביעתו.

תביעה נגד סוכן הביטוח שלא חידש את הפוליסה

לעיתים סוכן הביטוח נוהג ליצור קשר עם המבוטח מידי שנה ולחדש עבורו את הפוליסה. אם הסוכן שכח לעשות זאת וכתוצאה מכך הפוליסה לא חודשה וקרה מקרה ביטוח ניתן להגיש תביעה נגד סוכן ביטוח. אחד מתפקידיו של סוכן הביטוח הוא לדאוג שהפוליסה מחודשת במועד ולכן יש בסיס לטענה שאם הוא לא עשה זאת אז מדובר ברשלנות.

למידע נוסף בקשר לתביעה נגד סוכן ביטוח ראו רשלנות סוכן הביטוח

ברור שיש לבחון כל מקרה לגופו ויש להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתביעת ביטוח בטרם הגשת תביעת ביטוח.

הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר בטלפון 03-6952017, או למלא טופס צור קשר.

 

אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר עוד היום
ונשמח לעמוד לרשותכם

דילוג לתוכן