ביטוח דירה: התקנת אמצעי מיגון

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

פסק דין חשוב שניתן בנושא ביטוח דירה: התקנת אמצעי מיגון. פסק הדין ניתן ע"י בית המשפט העליון (רע"א 3260/10 חתמי לוידס נ' אליהו סלוצקי). בית המשפט קבע כי תנאים וסייגים בפוליסת ביטוח המחייבים מבוטח להתקין אמצעי מיגון ולהקפיד על הפעלתם אינם מהווים "תנאי מוקדם" לתחולת הפוליסה אלא מהווים לכל היותר אמצעי להקלת סיכונו של המבטח.

פסק דין זה הנו חשוב ביותר מכיוון שהוא מונע מחברת הביטוח לדחות כליל את תביעתו של המבוטח במקרה של אי התקנת אמצעי מיגון והפעלתו. הוא קובע את הקריטריונים על-פיהם תחויב חברת הביטוח לשלם למבוטח את תגמולי הביטוח.

תביעות ביטוח חריג התקנת אמצעי מיגון

סיפר המעשה הנו כדלקמן:

המבוטח ביטח את דירתו אצל חברת הביטוח בפוליסה שהתחדשה מידי שנה. בשנה הנתונה הוסיפה חברת הביטוח לפוליסה סייג לפיו המבוטח מחויב להחזיק את התכשיטים בכספת בביתו. הוכח כי המבוטח ידע על סייג זה. בפריצה אשר אירעה בדירת המבוטח נגנבו תכשיטים אשר לא הוכנסו לכספת. המבוטח הגיש תביעה לבית המשפט השלום אשר דחה את תביעתו. ערעור שהגיש לבית המשפט המחחוזי התקבל. לאור זאת הגישה חברת הביטוח בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון פסק כאמור כי המבטחת אינה יכולה להתנער מתשלום תגמולי הביטוח בטענה כי אי הפקדת התכשיטים בכספת מהווה תנאי מוקדם לקיומה של הפוליסה ומאחר ולא הוכיחה כי לא הייתה מבטחת אותו גם ללא הדרישה להתקנת הכספת עבור פרמיה גבוהה יותר.

עוד פסק בית המשפט כי במקרים מסוג זה יש לנהוג כדלקמן:

1. ראשית יש לבחון האם חברת הביטוח אשר ביטחה את המבוטח מציעה פוליסת ביטוח שאינה מחייבת את התקנת אמצעי המיגון. אם התשובה לשאלה זו הנה חיובית חברת הביטוח תשלם את תגמולי הביטוח באופן יחסי על בסיס הפרמיה שהייתה גובה מהמבוטח בפוליסה ללא הדרישה להתקנת אמצעי מיגון.

2. אם התשובה לשאלה הראשונה הנה שלילית – יש לבחון האם חברת ביטוח סבירה אחרת הייתה מבטחת את המבוטח בפוליסה שאינה מחייבת התקנת אמצעי המיגון. אם התשובה לשאלה זו הנה חיובית חברת הביטוח תחוייב שוב בתשלום תגמולי ביטוח יחסיים ביחס לפרמיות שהיו משולמות לפי הפוליסה.

3. רק אם התשובות לשתי השאלות הנ"ל הנן שליליות תהיה חברת הביטוח פטורה כליל מתשלום תגמולי הביטוח.

נטל ההוכחה בתביעות ביטוח

עולה השאלה על מי מוטל הנטל להוכיח את התשובות לשאלות הנ"ל. בית המשפט העליון פסק כי הנטל להוכיח שחברת ביטוח סבירה לא הייתה מבטחת את המבוטח ללא אמצעי המיגון גם בעבור פרמיה גבוהה יותר מוטלת על חברת הביטוח. כך גם לגבי הוכחת הפרמיה שהייתה גובה חברת הביטוח האחרת עבור הפוליסה החלופית. בית המשפט הוסיף כי נטל זה אינו כבד במיוחד ודי בתצהיר של אקטואר מטעם חברת הביטוח המצהיר שלמיטב ידיעתו לא קיימת פוליסה אצל כל חברת ביטוח אחרת שמבטחת ללא התקנת אמצעי המיגון הרלוונטיים.

כמובן שהמבוטח יכול לנסות להציג ראיות לפיהם חברת הביטוח אשר ביטחה אותו הייתה מבטחת אותו גם ללא אמצעי המיגון או שחברות ביטוח אחרות היו מסכימות לבטח אותו. לאור זאת אנו ממליצים ללקוחות שלנו במקרים המתאימים להשיג ראיות כי הם היו מבוטחים גם ללא אמצעי המיגון. ראיות אלו ניתן להשיג בצורה פשוטה על-ידי קבלת הצעות מחיר מחברות הביטוח ללא דרישה להתקנת אמצעי המיגון הרלוונטי.

עוד יצוין כי פסק הדין האמור לעיל אינו שולל כמובן טענות אחרות אשר עומדות למבוטח ועשויות לחייב את חברת הביטוח בתשלום תגמולי ביטוח מלאים כגון: התנאי לא הובלט בפוליסה, חברת הביטוח לא וידאה כי המבוטח ער לתנאי, אין קשר בין התנאי לבין מקרה הביטוח וכיוצ"ב (לטענות נוספות ראו מאמר באתר זה "חריגים וסיגיים בפוליסה").

כמובן שההלכה בפסק דין זה חלה על כל פוליסת ביטוח רכוש וכל דרישה להתקנת אמצעי מיגון או על כל תנאי שעוסק באמצעי להקלת סיכונו של המבטח.

לאור האמור אם חברת הביטוח דחתה את תביעתכם אל תהססו לפנות לעורך דין תביעות ביטוח אשר עשוי לסייע לכם לזכות בתביעה.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בקשה להערכת סיכויי תביעתכם בטלפון 03-6952017.

אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר עוד היום
ונשמח לעמוד לרשותכם

דילוג לתוכן