חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תאונת עבודה ביטוח לאומי

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

אם נפגעתם בעבודה, מחלקת תאונות עבודה בביטוח הלאומי הוא המקום שבו תהיו זכאים לקבל את הפיצוי המגיע לכם. מאמר זה עוסק בזכויות המגיעות לכם בתביעת תאונת עבודה בביטוח לאומי. על מנת לקבל דמי פגיעה או קצבת נכות מעבודה אין משמעות לשאלה האם המעסיק התרשל וגרם לתאונה. מספיק שנפגעתם בתאונה במהלך העבודה על מנת להקנות לכם את הזכות לפיצוי מביטוח לאומי.

תוכן עניינים

תביעת תאונת עבודה ביטוח לאומי

אם אתם נמנים על האמורים להלן אתם מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה בביטוח לאומי:

  • עובד שכיר
  • עצמאי אם הוא רשום במוסד לביטוח לאומי.
  • מי שמצוי בהכשרה מקצועית.
  • מי שנבחן לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה.
  • המתאמן על פי חוק שירות עבודה בשעת חירום.
    עציר או חוסה במעון על פי חוק הנוער, העובדים בעבודה שאינה מן השירותים הרגילים של מקום הימצאם.
תאונת עבודה ביטוח לאומי

תושב ישראלי העובד בחו"ל

שכיר תושב ישראל העובד בחוץ לארץ, מבוטח בביטוח נפגעי עבודה. התנאי לכך שהמעסיק הנו תושב ישראל, וחוזה העבודה ביניהם נחתם בישראל. במידה והחוזה לא נחתם בישראל, העובד מבוטח רק אם במקום המצאו בחו"ל לא קיימת חובת ביטוח מפני פגיעה בעבודה. אם העובד נמצא בחוץ לארץ יותר מ-5 שנים רצופות, על המעסיק לפעול מול הביטוח לאומי על מנת להאריך את תוקף ביטוחו.
עובד עצמאי תושב ישראל, שנפגע בעבודה בחו"ל זכאי לעיתים לקצבת נפגעי עבודה. בתנאים מסוימים תוכר כתאונת עבודה גם פגיעה שנפגע העובד בשעת הנסיעה ועקב הנסיעה מישראל לחוץ לארץ או מחוץ לארץ לישראל.

תשלום דמי ביטוח לאומי

האם הזכות לקבל פיצוי בגין תאונת עבודה בביטוח הלאומי נפגעת אם לא משולמים דמי הביטוח לפני התאונה?

במקרה של עובד שכיר מי שאמור לשלם את דמי הביטוח הוא המעסיק. אם המעסיק לא משלם אין זה פוגע בזכותו של העובד לקבל את הקצבאות מביטוח לאומי.

במקרה של עובד עצמאי ועובד בישראל שמעסיקו אינו תושב ישראל – חובת תשלום דמי הביטוח מוטלת על העובד. לכן אם לא שולמו דמי הביטוח היטוח הלאומי רשאי שלא לשלם לו גמלה או לשלם לו גמלה מופחתת.

מהי תאונת עבודה או מחלת מקצוע המזכה בקבלת פיצוי ?

תאונת עבודה הנה תאונה שארעה במהלך העובדה ועקב תנאי העבודה. המקרים הרגילים הנם נפילות במהלך העבודה, פגיעה מחפצים, הרמת משא כבד, התלקחות חומרים וכיוצ"ב. יחד עם זאת גם מחלה פנימית אשר נגרמה עקב תנאי עבודה מיוחדים יכולים להיחשב כתאונת עבודה. למשל התקף לב שעבר העובד עקב כעס חריג במקום העבודה או מאמץ מיוחד.

מחלת מקצוע הנה מחלה מתוך רשימת המחלות האמורות בתקנות הביטוח הלאומי, והעובד חלה בה. המחלה תיחשב כמחלת מקצוע אם היא נגרמה עקב חשיפה לחומרים, לסביב\ת העבודה וכחלק מתנאי העבודה.

אם ביטוח לאומי דחה את תביעתכם בטענה שלא ארעה תאונת עבודה ניתן לערער על כך באמצעות משרדנו.

איך להגיש תביעה לתאונת עבודה בביטוח הלאומי

לצורך קבלת תשלומים מביטוח לאומי עליכם בשלב הראשון להיות מוכרים ע"י ביטוח לאומי. בכדי לקבל הכרה זאת עליכם להגיש תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה.

לאחר שתוכרו על-ידי הביטוח הלאומי עליכם להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות.

מומלץ להגיש תביעות אלו באמצעות עורך דין המתמחה בתחום.

תאונה בדרך לעבודה בביטוח הלאומי 

תאונה בדרך לעבודה או מהעבודה הביתה או במהלך יום העבודה תיחשב כתאונה עבודה בנסיבות כדלקמן:
בדרכו של העובד ממעונו אל עבודתו, או מן העבודה אל מעונו, או ממקום עבודה אחד אל מקום עבודה אחר.
בשעת העבודה במקום העבודה או בסמוך בזמן שפעל להציל אדם או רכוש (או למנוע נזק).
בשעת העבודה, מפגיעה שלא עקב עבודה שפגע בו אדם אחר בחפץ הנמצא במקום העבודה (או בסביבתו הקרובה ביותר), ובלבד שלנפגע לא היה חלק בגרימת הפגיעה.
לעובד שכיר – במקום שהוא או חבריו לעבודה אוכלים בהפסקה, שנקבעה על דעת המעסיק ואינה עולה על 3 שעות, וכן בדרכו מן העבודה, אל אותו מקום, או בחזרה מאותו מקום אל העבודה.
למבוטח השכיר, חבר ועד העובדים של מקום עבודתו, וכן למבוטח, חבר ועד מושב עובדים – בשעת מילוי תפקידם זה ועקב מילוי התפקיד, וכן בדרכם למלא את התפקיד ובדרכם חזרה.
למבוטח השכיר – בדרכו מהעבודה או ממעונו אל מקום בחינה שהוא נבחן לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה, או בדרכו חזרה ממקום הבחינה אל העבודה או אל מעונו.
תקיפה, תוך כדי ועקב העבודה, כולל תקיפה מינית, תיחשב כפגיעה בעבודה, אם היא גורמת לנזק גופני או נפשי ומצריכה טיפול רפואי.

מתי תאונה לא תיחשב כתאונת עבודה ?

תאונה שאירעה לעובד בדרכו לא תיחשב לתאונת עבודה, אם הפסיק המבוטח את דרכו המקובלת בהפסקה של ממש או סטה ממנה סטייה של ממש, שלא לשם מילוי חובותיו כלפי מעסיקו, והמבוטח העצמאי – שלא לשם עיסוקו במשלח ידו.
אך שימו לב סטיה בדרך בנסיבות האמורות להלן תיחשב לתאונת עבודה, אם הפסיק המבוטח את דרכו או סטה ממנה כדי לעשות אחד מאלה:

  • על מנת להתפלל תפילת בוקר בציבור בבית הכנסת הרגיל שלו.
  • כדי ללוות את ילדו אל הגנון, אל גן הילדים, אל מעון הילדים, וכן כדי להחזירו משם. "ילד" הינו ילד עד גיל 10 או שמחמת ליקוי שכלי או גופני נדרש לליווי.
  • תאונה שאירעה לעובד בזמן שנהג ברשלנות ולא מילא אחר הוראה חוקית או הוראה של מעסיקו בעניין עבודתו לא תיחשב לתאונת עבודה, אלא אם כן עקב אותה תאונה נפטר המבוטח, או נעשה נכה או לא מסוגל לעבוד 10 ימים לפחות, ולולא נהג ברשלנות הייתה נחשבת התאונה לתאונת עבודה.

מי שחלה בקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה יוכר כנפגע בעבודה.

הפיצוי מביטוח לאומי עקב תאונת עבודה

לאחר התאונה תהיו זכאים לדמי פגיעה ובתנאים מסוימים למענק או קצבת נכות מעובדה. דמי הפגיעה משולמים עבור ימי העבודה שתחסירו ב 90 הימים הראשונים לאחר התאונה. מענק או קצבת נכות ישולמו עבור הנכות הזמנית והקבועה שנגרמה לכם בתאונת העבודה.
גובה הפיצוי ישולם על-פי גובה השכר והנכות שתיקבע לכם בוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי.
למידע נוסף באשר לגובה התשלום ראו מאמר תאונת עבודה מי משלם.

למאמרים נוספים: עורך דין ביטוח לאומי

למידע נוסף צרו מנו קשר בטלפון 03-6952017 או צרו קשר בטופס צור קשר:

תשלום ראשוני: דמי פגיעה

תקבלו דמי פגיעה עבור ה 90 הימים הראשונים שבהם תעדרו מעבודתכם עקב התאונה.

מהו גובה דמי הפגיעה ? דמי הפגיעהליום  מחושבים על-פי 75% מהכנסתכם החייבת בדמי ביטוח ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו חדלתם לעבוד עקב הפגיעה. תוצאה זו נחלק ב-90. השכר הקובע לצורך תשלום דמי הפגיעה נגזר מהשכר הבסיסי, שעות נוספות, עמלות, החזר הוצאות ביגוד, הבראה. 

אם לא עבדתם במשרה מלאה ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה, אתם רשאים לקבל דמי פגיעה על בסיס מלוא השכר אך יהיה עליהם להמציא אישור המסביר שלא קיבלתם שכר מלא בגלל סיבה מוצדקת.

על מנת לקבל את דמי הפגיעה הגישו לביטוח לאומי תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על תאונת עבודה.

המעסיק אמור לשלם לכם דמי פגיעה עבור יום הפגיעה הראשון.

מי ישלם עבור היעדרות עד 12 יום ?

אם נעדרתם פחות מ-12 יום, ביטוח לאומי ישלם לכם את דמי הפגיעה החל מהיום השלישי שלמחרת התאונה.

עבור ימי ההיעדרות הראשון והשני מעסיק ישלם לכם דמי מחלה בהתאם לחוק. על יום המחלה הראשון לא תהיו זכאים לשכר, ועבור היום השני תהיו זכאים ל- 50% מהשכר. החל מהיום השלישי תהיו זכאים לתשלום מביטוח לאומי כאמור.

מי ישלם עבור היעדרות מעל 12 יום ?

אם נעדרתם 12 יום ומעלה, ביטוח לאומי ישלם לכם את דמי הפגיעה החל מהיום השני לתאונה וכאמור המעסיק ישלם עבור יום הפגיעה עצמו.

המשך תשלומים: נכות זמנית וקבועה

לאחר קבלת תשלום עבור 90 הימים של דמי הפגיעה עליכם להגיש לביטוח לאומי טופס תביעה לקביעת דרגת נכות.

ועדה רפואית של הביטוח הלאומי תבדוק אתכם ותקבע האם נגרמה לכם נכות זמנית או קבועה ומה גובה הנכות.

בגין נכות של 100% תקבלו קצבה בשיעור של דמי הפגיעה שקיבלתם כפול 30 עד למקסימום הקבוע בחוק. אם תהיה לכם נכות הפחותה מ 20% תהיו זכאים למענק חד פעמי. מענק הנכות מעבודה שווה לקצבה חודשית בהכפלה של 43.

תשלום סופי: קצבה או מענק 

תשלומי נכות מעבודה משולמים על-פי המדרגות הבאות:

אם תיקבע לכם נכות זמנית בשיעור של 9% עד 100% תקבלו קצבה חודשית על-פי שיעור הנכות.
עבור נכות קבועה שנעה 9% עד 19.99%- תקבלו מענק חד פעמי.
 נכות לצמיתות בשיעור של 20% עד 100% תזכה אתכם בקצבה חודשית בהתאם לגובה הנכות.
נכות לצמיתות בשיעור הפחות מ-9% אינה מזכה בתשלום.

לקבלת ייעוץ ראשוני וקבלת הערכה גובה הפיצוי שמגיע לכם צרו קשר בטלפון 03-6952017 או מלאו טופס צור קשר:

דילוג לתוכן