חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נכות כללית

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

לקצבת נכות כללית זכאי כל תושב ישראל החל מגיל 18 עד גיל פרישה, שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה איבד את כושר עבודתו. במאמר זה נסביר כיצד לקבל קצבת נכות כללית מביטוח לאומי.

תוכן עניינים

התנאים לקבלת קצבת נכות כללית

כאמור התנאי הראשון לקבל נכות כללית בביטוח לאומי הנו שהגעת לגיל 18 אך טרם הגעת לגיל פרישה.
מי שנחשב כעובד קטין בין הגילאים 16 עד 18 עשוי להיות זכאי לקצבה אם עבד בסמוך לפני שאיבד את כושר ההשתכרות שלו.

תנאי שני: הכנסות מעבודה

מגיש התביעה אינו עובד או שהכנסתו נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק. לבדיקת השכר הממוצע במשק ראה כאן.
אישה נשואה שאינה עובדת, תיבדק כעקרת בית אם לא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה או שקדמו ליום הפסקת העבודה – אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה.

תנאי שלישי: נכות רפואית

רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש לנפגע מספר ליקויים רפואיים ועל ליקוי מסוים נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.

תנאי רביעי: דרגת אי-כושר

נקבע שעקב נכותך אינך מסוגל לעבוד או יכולתך להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.
קצבת נכות עבור עקרת בית
אישה נשואה שאינה עובדת תקופה ארוכה, תיבדק במסלול שונה לצורך קבלת קצבת נכות לעקרת בית.
הבדיקה במסלול לעקרת בית תתבצע אם לא עבדת 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים, ב-48 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה או שקדמו ליום שבו הפסקת לעבוד – אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה.

נכות כללית

שלבי הגשת תביעת נכות כללית

לאחר שתגישו את הטפסים פקיד התביעות בסניף יבדוק את התביעה לרבות:

 • מילוי כל הפרטים בטופס התביעה.
 • אם צורפו כל המסמכים הנדרשים.
 • אם אתם עונים על תנאי הזכאות לקצבה.

שלב שני – רופא הביטוח הלאומי בודק את התביעה. הרופא בודק את הדברים האלה:

 • ההצהרה שלך על מצבך הרפואי
 • המסמכים הרפואיים שצורפו לתביעה. במידת הצורך תתבקש להגיש מסמכים נוספים
 • במקרה של לקות נפשית – ביטוח לאומי יפנה לגורמים המטפלים בך לקבלת חומר רפואי.
 • אם נדרש יזמנו אותכם לוועדה רפואית.

בדיקה בוועדה הרפואית לנכות כללית

הרופא בוועדה הרפואית:

 • יעיין במסמכים הרפואיים שלכם.
 • ישמע ממכם ומעורך הדין שלכם על המחלות שמהם אתם סובלים.
 • תעברו בדיקה גופנית אם יהיה צורך.
 • הוועדה תקבע את אחוזי הנכות הרפואית שלכם.
 • בסיום הוועדה תבדוק באיזו מידה הליקויים הרפואיים שלכם משפיעים על כושרך העבודה שלכם.

להלן סכומי הקצבאות (החל ב- 01.01.2021).

סכום קצבת הנכות החודשית הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך :
דרגה מלאה (100% או 75%) – קצבה חודשית מלאה בסך 3,321 ש"ח .
דרגה חלקית בשיעור 74% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,242 ש"ח .
דרגה חלקית בשיעור 65% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,027 ש"ח .
דרגה חלקית בשיעור 60% – קצבה חודשית חלקית בסך 1,908 ש"ח .

תוספת עבור ילדים

התוספת משולמת עבור שני הילדים הראשונים, שעונים על אחד מהתנאים האלה:
עדיין לא מלאו להם 18 שנים.
הם משרתים בצבא או בשירות לאומי, ועדיין לא מלאו להם 24 שנים.
הם עונים להגדרה של ילד על פי חוק ביטוח זקנה.

סכום התוספת עבור הילדים הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 954 ש"ח.
דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 706 ש"ח.
דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 620 ש"ח.
דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 572 ש"ח.

תוספת עבור בן/בת זוג

התוספת משולמת עבור בן/ בת זוג שעונים על שני התנאים האלה:
סכומי ההכנסה של בן הזוג הם עד 6,014 ש"ח ברוטו בחודש.
בן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת.
סכום התוספת עבור בן/ בת זוג הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:
דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 1,192 ש"ח .
דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת הוא 882 ש"ח .
דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת הוא 775 ש"ח .
דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת הוא 715 ש"ח .
לתשומת לבך, אם יש לכם דרגת אי-כושר בשיעור 74% או 65% או 60%, ואתה מרוויחים יותר מ-2,216 ש"ח ברוטו בחודש, תהיה זכאי לתוספת מלאה עבור בן הזוג ו/או הילדים.

השפעת הכנסות שלא מעבודה על סכום הקצבה

אם יש לכם הכנסות שלא מעבודה (כגון מפנסיה, משכר דירה, ממלגה, מקצבאות אחרות מהביטוח הלאומי או מגורמים אחרים, מרווחים מהשקעות) ואתם זכאים לתוספת עבור בן/בת זוג ו/או ילדים – יופחת מהתוספת המגיעה לכם עבור בן/ת הזוג ו/או ילדים כל סכום ההכנסה שלא מעבודה.

בכל מקרה, הקצבה שתשולם לך לאחר ההפחתה תהיה בסכום קצבה חודשית מלאה לפחות – 3,321 ש"ח .

שימו לב, דמי מזונות שמשולמים על- ידי האב עבור ילדים אינם מופחתים מתוספת עבור ילדים בקצבת הנכות של האם.

אולם, דמי מזונות שמשולמים עבור האם, נחשבים כהכנסה שלא מעבודה, ומופחתים מתוספת עבור הילדים.

למידע חשוב נוסף ראו עורך דין ביטוח לאומי.

אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר בטלפון 03-6952017 או למלא טופס צור קשר:

מאמרים נוספים
דילוג לתוכן