פיטורי אישה בהריון

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

עורך דין יואב רונקין

נשים רבות אינן מודעות לזכויות הסוציאליות המגיעות להן בעת היותן בהריון. חוסר המודעות בא לידי ביטוי הן באשר לנסיבות בהן פיטורי העובדת הינם אסורים והן באשר לפיצוי אשר מגיע לעובדת לאחר פיטוריה. כך, ישנם הסבורים כי ניתן לפטר אישה בהריון כאשר טרם היא השלימה ששה חודשי עבודה, אולם כפי שיוסבר בהמשך, סברה זו אינה נכונה שכן פיטורי אישה בהריון עקב ההריון הינם אסורים החל מיום עבודתה הראשון (ואף אי קבלת העובדת לעבודה עקב ההריון).

פיטורים בזמן הריון

בהתאם לחוק, מעביד לא יפטר עובדת (קבועה או זמנית) שהיא בהריון, אלא בהיתר מאת שר העבודה, כאשר העובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות. ההגנה אשר ניתנת לעובדת הינה מוחלטת. כך, מקום בו הפיטורים לא אושרו קודם לכן ע"י שר העבודה הרי שהם מבוטלים ומאפשרים לעובדת לתבוע את המעסיק כאשר הוא יהיה מנוע מלטעון כי הפיטורים אינם קשורים בהריון העובדת. הפיטורים הינם אסורים עד 60 ימים לאחר תום תקופת חופשת הלידה ואף אסור לתת הודעה מוקדמת למועד החל בתקופה זו.

ששת חודשי העבודה שלאחריהם אסור לפטר את העובדת ללא היתר, מתייחסים לעבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. על-כן, נניח כי העובדת הועסקה במקום עבודה מסוים באמצעות חברת כח אדם במשך חודשיים ולאחר מכן המשיכה לעבוד באותו מקום עבודה ישירות תחת החברה במשך 4 חודשים נוספים, הרי שלא ניתן יהיה לפטר את העובדת ללא היתר שר העבודה.

אם לעובדת הסכם עבודה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר או שהעובדת חתומה על הסכם עבודה לתקופה קצובה הפחותה מ- 12 חודשים אשר האריך או חידש העסקה קודמת, אזי יראו באי חידוש הסכם העבודה במהלך תקופת ההריון כפיטורים.

פיטורי אישה בהריון אשר לא צברה ותק של 6 חודשים

מעסיק אינו רשאי לפטר אישה עקב היותה בהריון אף אם טרם צברה ותק של ששה חודשי עבודה. המעסיק רשאי לפטר את העובדת מטעמים שאינם קשורים בהריונה. במספר פסקי דין נקבע כי מאחר ולעתים קיים קושי להוכיח את סיבת הפיטורים, הרי כאשר העובדת מוכיחה שלא התנהגה באופן המצדיק את פיטוריה, על המעסיק יוטל הנטל להוכיח כי הפיטורים לא נבעו מעצם ההריון. משמעות העברת נטל ההוכחה אל המעסיק עשויה להקל על העובדת לזכות בתביעתה.

הפיצוי לעובדת

עובדת אשר פוטרה בניגוד לחוק עשויה לזכות בסעדים כדלקמן.

  • פיצויים בגין עוגמת הנפש לפי ראות עיניו של בית הדין.
  • בית הדין רשאי לתת צו מניעה או להורות על החזרתה לעבודה.
  • פיצוי כספי בשיעור של 150% מהשכר שהיה מגיע לעובדת במהלך התקופה בה אסור היה לפטרה.
  • הפרשי פיצויי פיטורים ויתר זכיוות סוציאליות להם הייתה זכאית העבודת בתקופה בה אסור היה לפטרה.
  • פיצוי בגובה דמי הלידה באם עקב הפיטורים נמנע מהעובדת לקבל דמי לידה.

הליכים בפני הממונה לחוק עבודת נשים:

כאמור מעסיק אינו רשאי לפטר אישה בהריון אשר צברה ותק של 6 חודשים מבלי לקבל היתר משר העבודה והרווחה (כיום הסמכות הועברה למפקח על העבודה במשרד התעשיה והמסחר) (להלן: "הממונה"). החלטת המוונה אמורה להתקבל לאחר שהיא אספה ראיות ואפשרה לצדדים לשטוח את טענותיהם. יצוין כי למרות שהכרעת הממונה אינה סוף פסוק שכן ניתן לערער עליה בנסיבות מסוימות בבית הדין הרי שישנה חשיבות מכרעת להתנהלות נכונה בהליכים בפני הממונה. למרות שהעובדת זכאית להיות מיוצגת בהליך זה על-ידי עורכי דין, במקרים רבים בוחרת העובדת (אם מחוסר ידיעה ואם מחמת מצב כלכלי) לוותר על הייצוג. מאחר והכרעת הממונה בבקשת המעביד לפטר את העובדת הינה לרוב החלטה אשר לא ניתן יהיה לשנותה בבית הדין הרי שאי ייצוג העובדת עלולה להזיק לה באופן בלתי הפיך. לכן, במקרה והעובדת מקבלת מכתב מהממונה אשר מזמין אותה להציג את טיעונה מומלץ מאוד להתייעץ קודם עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה.

משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה נוספת

 

אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר עוד היום
ונשמח לעמוד לרשותכם

דילוג לתוכן