פיטורים במהלך ביצוע טיפולי פוריות / הפריה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

עורך דין יואב רונקין

חוק עבודת נשים קובע כי עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בזמן בו היא עוברת טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית, אם היא מציגה אישור רופאי בו מצוין כי הטיפול מחייב זאת, ובתנאי שהעובדת הודיעה על כך למעבידה מראש. חשוב לזכור כי על מנת לזכות בהגנת החוק יש למסור למעביד הודעה מראש על הטיפולים.

במקום עבודה שבו עובדים חמישה ימים בשבוע רשאית העובדת להיעדר שישה עשר ימים בכל סדרת טיפולים (עד 4 סדרות בשנה).

במקום עבודה שבו עובדים ששה ימים בשבוע רשאית העובדת להיעדר עשרים ימים בכל סדרת טיפולים.

עובד הנדרש לבצע טיפולי פוריות רשאי להיעדר עד 12 ימים בשנה.

הגבלת פיטורים

מעביד אינו רשאי לפטר עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או טיפולי פוריות (או עובד) לקראת ילדם הראשון או השני, בזמן היעדרותם מעבודה או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות, אלא בהיתר מאת שר התעשיה המסחר והתעסוקה.

יש לשים לב כי ההגנה מפני הפיטורים מותנית בכך שהעובד או העובדת נעדרו מעבודתם לצורך ביצוע הטיפולים. תנאי זה יצר מצב אבסורדי שבו עובדים אשר ביצעו את הטיפולים בזמנם הפנוי לא זכו להגנת החוק.

לאור זאת, ביום 04.02.2010, תוקן החוק והמחוקק הוסיף סעיף שבו הפיטורים אסורים גם במקרה שהעובדים לא נעדרו מעבודתם. יחד עם זאת, הוספו תנאים כדלקמן.

העובדת או העובד הודיעו למעביד על הטיפולים לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים (או ממועד הפיטורים אם לא ניתנה הודעה מוקדמת), ומסרו למעביד תוך 14 ימים אישור רפואי.

הסעיף החדש חל רק על עובד או עובדת אשר עובדים אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות.

הפיצוי לעובדת

עובדת אשר פוטרה בניגוד לחוק עשויה לזכות בסעדים כדלקמן.

  • פיצויים בגין עוגמת הנפש לפי ראות עיניו של בית הדין.
  • בית הדין רשאי לתת צו מניעה או להורות על החזרתה לעבודה.
  • פיצוי כספי בשיעור של 150% מהשכר שהיה מגיע לעובדת במהלך התקופה בה אסור היה לפטרה.
  • הפרשי פיצויי פיטורים ויתר זכיוות סוציאליות להם הייתה זכאית העבודת בתקופה בה אסור היה לפטרה.

יצוין כי עובדת אשר פוטרה עקב טיפולי פוריות ואינה זכאית להגנה על-פי חוק עבודת נשים עשויה לקבל פיצוי מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, אם ייקבע שהפיטורים קשורים בטיפולים שביצעה.

 

אני מזמין אתכם ליצור עימנו קשר עוד היום
ונשמח לעמוד לרשותכם

דילוג לתוכן