חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

03-6952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו

036952017

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

בדיקת רישיון נהיגה על-ידי מעסיק

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

האם יש כיסוי ביטוחי במקרה שתאונה מתרחשת כאשר לנהג שעבד אצל בעל הרכב לא היה רישיון נהיגה בתוקף ?

כידוע פוליסת ביטוח רכב מתנה את הכיסוי הביטוחי בכך שלנהג יהיה רישיון נהיגה בתוקף. קיימים מקרים שמשרד הרישוי מתלה את רישיון הנהיגה של הנהג. לעיתים הנהג אינו מודע לכך שרישיונו הותלה. במקרה כזה הנהג מסתכן שחברת הביטוח תדחה את תביעתו במקרה של תאונה. אם הרכב הינו של מעסיק הרי שבמקרה כזה גם תביעתו של המעסיק כנגד חברת הביטוח עלולה להידחות.

יחד עם זאת אם יוכח שהנהג לא קיבל את ההודעה על ההתליה מסיבות שאינן תלויות בו על-פי החוק השלילה לא נכנסת לתוקף. במקרה כזה יש כיסוי ביטוחי. למידע נוסף ראו מאמר התליית רישיון נהיגה.

לאחרונה ניתן פסק דין שדן במקרה זה. ננתח את המקרה על בסיס פסק הדין. מדובר על עא (ב"ש) 66836-11-23 הראל חברה לביטוח בע"מ נ' אשר סויסה הובלות בע"מ.

עובדות המקרה חובת מעסיק לבדוק תוקף רישיון נהיגה 

התביעה הוגשה על ידי חברה להובלות שבבעלותה משאית שנפגעה בתאונת דרכים. החברה המעסיקה תבעה תשלום תגמולי ביטוח מחברת הביטוח שביטחה את המשאית בביטוח מקיף. חברת הביטוח סירבה לשלם את התגמולים בטענה כי לנהג לא היה רישיון נהיגה תקף בעת התאונה, מאחר ורישיונו נשלל כתוצאה משיטת הניקוד.

ההליך המשפטי בבית משפט השלום

בית משפט השלום קיבל את טענת החברה להובלות וחייב את חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח. חברת הביטוח ערערה על ההחלטה לבית המשפט המחוזי. המחלוקת העיקרית עסקה בשאלה אם נקיימה חובת בדיקת תוקף רישיון הנהיגה של הנהג טרם תחילת עבודתו ובמהלכה.

ניתוח פסיקת בית המשפט המחוזי

בית המשפט המחוזי בחן את העדויות והחליט להפוך את החלטת בית המשפט השלום. הוא קבע שעל חברת ההובלות הייתה החובה לבדוק את רישיון הנהיגה של הנהג טרם תחילת עבודתו ולאורך זמן העסקתו.

כמו כן, נדון נושא מסירת ההודעה על התליית הרישיון לנהג והאם הנהג קיבל הודעה כראוי. המסקנה הייתה שהמעסיקה לא הראתה שעמדה בנטל ההוכחה לכך שבדקה כהלכה את תוקפו של רישיון הנהיגה ושלא הייתה מודעה לכך שהרישיון לא היה בתוקף בעת התאונה.

כמו כן, נקבע שהמעסיקה לא הוכיחה שהנהג לא קיבל את ההודעה על התליית רישיונו מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.
לכן הערעור התקבל ובית המשפט פטר את חברת הביטוח מתשלום תגמולי הביטוח עבור הנזק למשאית.

בדיקת רישיון נהיגה ע"י מעסיק

בדיקת תוקף רישיון נהיגה ע"י מעסיק

תקנות התעבורה קובעות שגורם המפעיל מספר כלי רכב (כאמור בתקנות) חייב למנות קצין בטיחות. כחלק מחובותיו קצין הבטיחות צריך לבדוק את תוקף רישיון הנהיגה של הנהג:

"לגבי מי שמיועד להיות מועסק במפעל בתפקיד נהג או מועסק במפעל בתפקיד כאמור, את פרטי רישיון הנהיגה שלו וכן את המידע התעבורתי הנוגע אליו;"

"…יערוך בדיקה כאמור בתקנות משנה (א)(1) ו-(ד) – אחת לחצי שנה, וכאמור בתקנת משנה (א)(3) – אחת לשלוש שנים, ורשאי הוא לערוך בדיקות אלה גם במועדים נוספים לגבי נהג מסוים, אם היה לו יסוד סביר להניח שחל שינוי בפרטי הרישיון או במידע התעבורתי לגביו מאז הבדיקה האחרונה שערך לפי תקנת משנה זו."

משמעות פסק הדין

פסק דין זה מחזק את החובה המוטלת על מעסיקים לוודא את תוקפו של רישיון הנהיגה של עובדיהם, במיוחד במקרים בהם העבודה כרוכה בהפעלת רכב. הדין מבהיר כי חברות צריכות להיות מעורבות ולבצע בדיקות תקופתיות, כדי למנוע מצבים בהם נהגים מועסקים בלי רישיון תקף, מה שעלול להוביל לסירוב חברות הביטוח לשלם תגמולים במקרה של תאונות.

פסק הדין מדגיש גם את חשיבות נטל ההוכחה במשפטים אזרחיים ואת חובת המעסיק להוכיח כי פעל כדין בכל הנוגע לבדיקת תוקפו של רישיון הנהיגה של העובדים.

להתייעצות צרו עמנו קשר בטלפון 03-6952017 או מלאו טופס צור קשר:

דילוג לתוכן